MALÝ FEJETON

Ústavodárné shromáždění právě...

 

Ústavodárné shromáždění právě,
je odročeno na několik dní,
je rozeženou k větší jeho slávě,
jak zprávy přišly nyní poslední.

Bilance týdne: Raněn Ceretelli,
o, pane bože, děj se vůle tvá,
a v nemocnici, v noci na posteli,
zas ministry si zastřelili dva.

Kapitalista mnohý opět ztratil
na burse jmění kdysi nabyté,
a starý řád se v chaos pestrý vrátil,
kol sebe pláč a nářek nyní slyšíte.

A na ulicích na mitingách slýchat,
na jeden případ zvláště vzpomínám,
že těžce počneš v ústraní kdes vzdychat:
„Kdo límeček má, ten je proti nám“.

„Co o tom soudíte?“ se ptal mne jeden známý,
„já ze všeho strach velký věřte mám,
kdo něco dnes má, ten jde, brachu, s námi,
jen buržuj nemá nic a tak jde proti nám.“

Chce Ukrajina se světem žít v míru,
v Litevském Brest delegaci má
a člověk v leccos všechnu ztrácí víru,
a zbude mu jen pode svícnem tma.

Z Kijeva má se vystěhovat každý,
kdo nebydlí zde po dobu let tří,
tím snad se mají četné zmenšit vraždy,
vyčistit trochu zdejší povětří.


A prohlídky se provádějí všude,
a máš-li revolver, jsi na účastku hned,
co sebevrahům ubohým teď zbude,
než v kavárnách si v kávu sypat jed.

A dokumenty při sobě měj brachu,
sic z Ukrajiny tebe vyvezou,
a tak tu v městě v stále žiješ strachu
na Kijev při tom bolševici jdou.

V těch trudných dobách naše Praha slavná,
vztyčuje prapor bouře, povstání,
jsou, Karle, rebelanti odedávna,
tví „milovaní“ čeští poddaní.

A vezmeš-li to, Karle, kolem
jak změnilo se všechno za let pár,
dřív Čechy byly pro Vás zlatým dolem
a Habsburk měl vždy v dolování dar.

Nu, neplač, Karle, já to taky cítím,
od plné mísy s prázdnou hubou jít,
s Dolními Rakousy se tlouci žitím.
Vše marno, třeba už se rozloučit.
 

 

Ceretelli,  správně Iraklij Georgijevič Cereteli *20.11.1881 Rusko - Gruzie, †20. 5. 1959 USA. Byl v roce 1917 člen prozatímní vlády jako ministr vnitra. Po říjnové revoluci 1917 byl na něho vydán zatykač, proto se vrátil do Gruzie. Když v roce 1921 Gruzii obsadila Rudá armáda odešel do exilu. Žil v Paříži a později, do své smrti,  v USA.

...jsi na účastku hned....,je rusizmus, slovo učastok se v ruštině užívá běžně pro označení nějaké organizační, správní nebo územní jednotky. V tomto případě někde na vyšetřovacím oddělení.