😥Svatba stařečka Ulricha

 

 
Menger ve svém vyprávění o Haškovi [Lidský profil Jaroslava Haška] použil citaci dopisu Jaroslava Haška Jarmile Mayreové ze dne 16.7.1908, kde je uvedeno: ...Také napsal jsem už do Zlaté Prahy, abys věděla. Má to název "Svatba stařečka Ulricha"...

Povídka ve Zlaté Praze pravděpodobně nikdy nevyšla i když zde Hašek již v letech 1913 -1914 publikoval: "O upřímném přátelství" ;  „Povídka z hippodromu“ ; „Má drahá přítelkyně Julča“.

Je otázka, jaký osud postihl rukopis. Skartovala ho snad redakce Zlaté Prahy nebo snad leží kdesi v archivu nebo je součástí soukromé sbírky? Neví někdo něco bližšího?

 
Zlatá Praha byl týdeník, vycházející v letech 1884 -1929 v Ottově nakladatelství