Šupem

 

 

Byl pronikavý mráz. Dech mrzl u úst. Po silnici mrazem ztvrdlé jako kost kráčeli pomalým krokem dva lidé. Vlastně byli tři. Žena s dítětem na ruce a četník. Žena a dítě plakaly, četník klel.

„Mohlo by se jít rychleji,“ bručel četník, „při takové chůzi zmrzneme!“

„Kdybych jen mohla, divže nepadnu, ruce mám zkřehlé a dítě je těžké,“ bědovala žena.

„Ten panchart by taky moh jít sám,“ zahuboval četník.

„Má bolavou nožičku,“ namítla žena.

„No, nikdo nejde, tak vám ho na chvíli vezmu,“ řekl četník již vlídněji, „ale nechte nářku a poběhneme.“

Žena vděčně naň pohleděla a podala mu dítě.

„Neplač, Jeníčku, brzy budeme doma,“ konejšila kloučka.

Dítě pohlédlo na vousatou tvář četníkovu, jež se naň mimoděk usmála, a přestalo plakati. Brzy potom došli do městečka X, cíle své pouti. Četník vešel do obydlí starostova, žena s děckem čekala v síni.

„Tak vida, už máme zas nový přírostek na obec! To je už hrůza! Taková žena jde do Prahy sloužit a přinese si odtamtud dítě a nemoc. A obec to pak musí živit. Aby už hrom do toho tlouk!“

Žena v síni se zachvěla a z očí vytryskla jí slza.

„Ona byla vdaná, pane starosto, muž její spadl z lešení a zabil se. Prací a zármutkem přišla pak o zdraví,“ namítal četník.

„Ech, to je jedno, chudí lidé se nemají ani vdávat, ani ženit. Umře to, a děti musíme živit! Lašťovičko, odveďte tu ženu do pastoušky!“

Obecní strážník podřimující na lavici u kamen nespokojeně si zabručel cosi do vousů. „Aby čert vzal tu žebrotu!“ řekl pak nahlas.

„Tak co tu stojej? Hnou se přec, půjdeme do pastoušky!“ osopil se policajt na ženu, ponořenou v myšlénky.

Šli. Na ulicích stavěli se zvědavci a dívali se za nimi. Sousedky hádaly, kdo to asi je.

„A hlele, dyť ono je to děvče Mrázkovic, co odešlo do Prahy do služby. Takový hezký děvče, nikdo by to teď v ňom nehledal,“ ozvala se kmotra Měchurica. Mezi sousedkami rozpředl se živý rozhovor.

„Tak, tady máte novou nocležnici,“ řekl policajt k obyvatelům pastoušky, „ať se dobře snášíte, prát se zrovna nemusíte!“ Pustě se zasmál.

„Už je nás v té špinavé díře tak dost, ještě nám sem přivedou ženu s dítětem!“ zabručela chromá Moravcová.

„Počkejte, za rok vám postavíme palác, ale ta zvířátka, co máte v šatech, musíte tu nechat,“ a policajt se svému vtipu hlasitě zasmál. Odplivnuv si vyšel ven.

Žena s děckem stála nepohnuta uprostřed jizby. Po lících stékaly jí slzy. Dítě vidouc matku slzeti rozplakalo se také.

„Zatracený fakaně, ještě tu bude břeštět!“ rozkřikl se starý Pilecký.

„Mlčíš, dědku,“ ozvala se stará Moravcová, „ty nemáš kusá citu v těle. Vždyť to dítě chudinka má asi hlad. Viď, drobečku!“

Moravcová přistoupila k ženě, vzala jí dítě z ruky a laskala je. Pak usadila ženu i dítě na lavici a sháněla něco k jídlu.

„Tumáte, jezte, je toho málo, ale je to přece něco. A tumáte pro zahřátí, je tam psovská zima.“ S těmi slovy podala ženě lahvičku s kořalkou.

Žena i dítě jedly. Na tvářích jim slzy usýchaly.