😥Šálek bílé kávy

 

 
Kam se rukopis z majetku Z. Ančíka poděl, není známo. V Literárním archivu, Památníku národního písemnictví, v Ančíkově fondu, je uložen jen  dosti poškozený rukopis jedné z variant kabaretní hry "Sklenice černé kávy" s názvem "Šálek černé kávy".
Z vyprávění básníka Josefa Macha: [o hře "Sklenice černé kávy" resp. Šálek černé kávy"]...zachovalo se několik opisů psaných strojem, z nichž jeden má název "Šálek bílé kávy", ač text je totožný s textem aktovky "Šálek černé kávy", soudíme, že tato aktovka kolektivně upravená přáteli se hrávala častěji [převzato z edičních poznámek knihy "Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona"; připravili Zdena Ančík, Radko Pytlík a Milan Jankovič; ČS 1963].