JEDNA Z BALKÁNSKÝCH ŘEČÍ

 

Činíme tak, poněvadž musíme rychle jednati, by nebyla zatím (vpis) vylidněna (zatím škrtnuto) místa obývaná našimi lidmi, ve formě ultimáta, které máme čest předložití Vaší vládě s tou žádostí, aby bylo našim spra-vedlivým požadavkům, vpravdě mírným, vyhověno do 48 (24 škrtnuto) hodin. Nedostane-li se nám do té doby příznivé souhlasné odpovědi, překročíme okamžitě hranice, nečekajíce na (smí- škrtnuto) další vyjednávání.

Dovolujeme si též oznámiti, že jakmile překročíme hranice, že naše vojska budou míti tu čest na Vašich ženách dopouštěti se zvěrstev a hro-madnými masakry v sídelním městě přinutiti Vás k míru, zahrnujícímu tolik a tak krutých podmínek, že naše nynější požadavky a podmínky jsou vlastně z naší strany dárkem.

Apelujeme ještě jednou na Vaši vládu, by měla soucit se (svým oby-škrt) svou zemí a neodkladně přistoupila na splnění našich podmínek, neboť my soucit mít nebudeme s obyvatelstvem krajin, (kudy - škrt) kterými vpadneme do vašeho území, spojeni’ jsouce s loupežnými kmeny.

Podmínky naše jsou tyto:

a) Bezpodmínečné vydání Vrchního Číšníka do našich rukou. Týž nechť jest nám vydán čisté umytý. Výlohy spojené s jeho pohřbem zaplatí ovšem Vaše vláda.

b) Bezpodmínečné vydání jistého Flašnera, který se potlouká ve Vaší zemi a štve obyvatelstvo proti našim souvěrcům i státním (ob- škrtnuto) příslušníkům a falešnou hrou v karty demoralizuje okolí, zejména kraje pohraniční. Bude-li nám vydán, internujeme ho v některé sodovkárně naší říše na věčné časy.

c) Bezpodmínečné vydání jistého Morávka, který před lety uprchl z nemocnice, kde mu měla být odňata ruka v zápěstí, neboť jest stižen chorobným mlácením do stolu (takzvanou tlučovinou stolní - škrt), nebezpečnou epidemickou chorobou. Po provedené operaci bude opět zpět vydán Vaší vládě.

d) Bezodkladné uškrcení dvorního pianisty Hahna, který svým zjevem působil, že mnoho našich souvěrců se odnárodnilo a přistoupilo k jeho víře. Ponecháno mu tudíž na vůli, aby si sám jmenoval důvěryhodné a zručné osoby, které by ho uškrtily.

e) Bezodkladné utracení mufíka a jeho zakopání před naším zástupcem. Opatření toto budiž provedeno za tím účelem, aby nebylo nutno provést revizi kuchyně a utratiti kuchaře.

Všechny tyto podmínky jsou nezvratitelné a odpověď budiž podána do 48 hodin.

 

Ukázka Haškovy činnosti v Kopmance, čili Na Balkáně, otištěná v knize G. R. Opočenského: Čtvrt století s Jaroslavem Haškem.