Přátelský zápas mezi Tillingen a Höchstädt

 

 

Mezi bavorskými městy Tillingen a Höchstädtem nad Dunajem panuje kruté nepřátelství.

Ve středověku Tillingenští vypravovali se se svými čluny, obsazenými žoldnéři a opatřenými hojnou zásobou zápalných látek, na Höchstädt, který několikrát hořel po takové návštěvě. Někdy však Höchstädtští hnali Tillingenské nazpátek celých těch 40 km a dubová alej, dlouhá 10 km, která vychází za Höchstädtem nahoru k Tillingen, nazývá se „U oběšených Tillingenských“.

V tomto ohledu se obě města lišila od sebe, neboť Tillingenští höchstädtské sousedy, kteří jim padli do zajetí, topili jako koťata v Dunaji a když se jednou stalo, že jeden radní z Höchstädtu padl do rukou Tillingenských, byl rozčtvrcen a jednu čtvrtku poslali po zvláštním poslu do Höchstädtu, kde ho oběsili na hradní bráně přes jeho protest, že je jako posel nedotknutelný.

Tak to trvalo až do té doby, kdy městům byly odňaty jejich výsady provádět podobné hry a zábavy, kdy moderní doba zmírnila krutost výprav a obmezila se na rvačky v zájezdním hostinci U anděla strážce.

Tento hostinec leží vzdálen 20 km od Höchstädtu a 20 km od Tillingen. Jest na rozhraní obou nepřátelských pozemků. Sem chodívali se prát z těch měst každou neděli a svátek. Sem šli pěšky a odtud je odváželi na obě strany v žebřiňácích a ve vozech na hnůj, s rozbitými hlavami a přelámanými žebry, neobyčejně spokojené, ježto se to tak pěkně vydařilo.

Obě strany snažily se vždy potvrdit pověst vedoucího města v těch staletých zápasech a byly to boje u Anděla strážce stejně tak urputné, jako když před stoletími Tillingenští lezli po žebřících s hořícími smolnými věnci na hradby Höchstädtu, jehož obránci sráželi je dolů do hradního příkopu palcáty půl centu těžkými. A tak byly houževnaté, jako když Höchstädští beranem rozbíjeli brány města Tillingen a Tillingenští lili na ně shora vařící smůlu.

Žádná strana nemohla nikdy říci, že by byla úplně zdolána, až krajské zřízení odevzdalo Höchstädtské do rukou Tillingenských. Höchstädtský okres byl zrušen a Höchstädt přidělen k okresu Tillingen. V Höchstädtu byl „amtsgericht“ a v Tillingen „bezirksgericht“.

Höchstädští své lidi jenom vyšetřovali a posílali akta k okresnímu soudu do Tillingen, který je soudil přísně a krutě. Höchstädští musili chodit do Tillingen k odvodu a ve všech úředních záležitostech napřed vždy bylo město Tillingen a potom přišel Höchstädt. Byli Höchstädští na celé čáře handicapováni, potupeni, uraženi. A když jednu neděli skvěle natloukli Tillingenským v hostinci U anděla strážce, na příští neděli bylo tam tolik četníků z tillingenského okresu, že to už Höchstädští nemohli vrátit Tillingenským při nejlepší vůli.

Od té doby setkávali se jen nahodile, když musili sloužit na vojně spolu, a tu Höchstädští podléhali přesile, obklíčeni kolem dokola nepřátelskou vlnou a když se vraceli z vojny domů, říkali, že za takových okolností je marné se prát a domácí se na ně dívali jako na zbabělce. Zdálo se, že Höchstädtští nikdy již nezahanbí své soupeře, když nová moderní doba přinesla do jižního Německa fotbal.

Kam se hrabal na počátku proti fotbalovému mužstvu z Höchstädtu klub Tillingen.

Výkon forvardu Höchstädt byl pozoruhodný. Šli ostře na míč, jako když jejich předkové hnali od bran města Tillingenské. Posílali míče do branek nepřátelských klubů s takovou nezdolnou silou, jako když před stoletími berany a praky Höchstädtských rozbíjely brány města Tillingen.

Již soudržnost všech z klubu Höchstädt halfbeků a centrhalfů s křídly rozrážela hradby těl před nepřátelskou brankou a jednou se dokonce stalo, že hodili tam s míčem do nepřátelské branky Manheimer i beka svého klubu a nikdo neví, jak se tam mohl připlést.

Jejich rány byly hrozné. Míč zahnaný do branky nepřátelského mužstva odhazuje brankáře na stranu, proráží síť, utrhne ucho jednomu divákovi za brankou, ubije psa, který si za hřištěm hraje a podrazí nohy chodci, který ho chce stopnout. Jeden příklad.

Druhý příklad: Při zápase Höchstädt s Ingolstadt gól Höchstädtu, střelený v branku Ingolstadtu, vyžádal si dvě oběti. Brankář a míč vypustili duši, takže hra musela být přerušena na deset minut, dokud nepřišel do branky nový náhradník a nepřinesli nový míč.

A když se vraceli z hřiště, mohli si hrdě zazpívat svou píseň válečnou:

Mein Mädchen muss mich küssen,

ich bin von Höchstädtsclub,

wer besser noch kann schiessn,

als unser Donauclub?

Goalia, goalia, goalia, hurra!


Jejich hru nazývali neobyčejně tvrdou a ve sportovní rubrice jednoho deníku z Řezna psali o jednom zápase, že to nebyl fotbal, ale poslední soud. Jinde psali o utkání Höchstädt - Ringelsheim, že to připomínalo zápas o Verdun.

V podzimní sezóně mohli se Höchstädští, zelenomodří, vykázat těmito úspěchy: Přerazili noh 28 párů. Zlámali 49 žeber. Rukou vymknutých a přeražených 13 párů. Přeražených nosů 52. Přeražených lopatek 16. Nosních chrupavek přeražených či jinak poškozených 19. Kopů do břicha, spojených s úplnou neschopností protihráčů, 32. Vyražených zubů 4 tucty. Počítáme-li přitom, že v podzimní sezóně dali celkem 280 branek a dostali 6, jest to ohromující výsledek agilní hry.

Orgány nepřátelských klubů, závidějíce jim tento úspěch, psaly o nejlepším hráči klubu Höchstädt při jedné příležitosti: „Friedman pronásledován střeleckou smůlou. Přerazil jen dvě nohy soupeřům a nedokopl se kolena brankáře.“

Podlehly jim všechny kluby jižního Německa a když pozvali na přátelský zápas ze severu Altonu, vrátil se z celého mužstva jen brankář s obvázanou hlavou, zanechav celé mužstvo i s náhradníky v nemocnici v Höchstädtu nad Dunajem.

Mohli se na tohle dívat klidně Tillingenští, majíce svůj Klub běložlutých? Klub Tillingen nebyl špatným mužstvem, hrál také ostře a jeho rány do holeně nebo do kolena byly stejně dobré a nebezpečné jako Höchstädtu. Jistota jejich kopu do břicha byla též velmi dobrá a byla odměňována tillingenským obecenstvem hlučným potleskem... Ale prohrávali mač za mačem.

Najednou jim vlezlo něco do hlavy a zavolali si trenéra z Mnichova, Angličana Burnse, který je učil hrát elegantně, úspěšně driblovat, kombinovat a dřel se s nimi od rána do večera, až konečně mohl říci: „Pozvěte si mistrovské mužstvo z Lipska.“

Pozvali a prohráli to 4:2.

„Nevadí,“ řekl trenér Burns, „ještě tři takové porážky a nemusíte se nikoho bát.“

A zase se dřeli tréninkem elegantní kombinační hry, kde jednotlivec, hrající na svou pěst, není nic a je považován jen za fanatika, kde souhra dělá všechno.

Pozvali si mistrovské mužstvo Preussen a prohráli to 2:1. Pak hráli s výborným mužstvem Mühlhausen 1912 nerozhodně a trenér Burns jim řekl, že stěží se najde soupeř, který by je přemohl. Odvetný zápas mistrovského mužstva z Lipska s klubem Tillingen skončil pramizerně pro Lipsko! Vezli si domů 5 gólů a nechali v síti Tillingen jen jeden z trestného kopu.

Když Höchstädt četl o skvělém vítězství Tillingen nad Lipskem, celý klub zezelenal zlostí.

A když potom v Allgemeine Sportzeitung četli, že běložlutí z Tillingen po svém krásném nedělním úspěchu nemají vážného soupeře v jižním Německu a že předvedli hru, která uvedla i nepřátelské mužstvo v nadšení, bylo jim jako jejich předkům, když jednou Tillingenští dobyli Höchstadt a vyplundrovali ho.

A v referátu uváděly je ve hrozný vztek a zuřivost věty: „Skvělý výkon zálohy Tillingen. Obětavost brankáře Tillingen. Bezvadný útok forvardu. Uragání oheň na branku Lipska. Skvělý dribling pravého křídla.“

„Já bych ho dodriblingoval,“ řekl zachmuřeně Thomas z forvardu, „vícekrát by nehrál proti nikomu, leda na nebi na jednu branku svatého Petra.“

„Z brankáře Tillingen bych udělal uzené se zelím a z beků něco nadivoko,“ ozvalo se s jistotou v hlasu levé křídlo klubu Höchstädtu.

Seděli všichni v klubovní místnosti a na chvíli umlkl rozhovor. Bylo lze očekávati, že nyní řekne někdo něco, co vyjasní situaci a ulehčí všem.

Tím mužem byl jednatel klubu. „Sehrajeme s nimi přátelský zápas,“ řekl, „dostaneme je sem. Od toho máme místní časopisy. Odvetný zápas hrát nebudeme, poněvadž mužstvo Tillingen sehraje u nás poslední zápas. Kdo úplně nezchromí alespoň jednoho hráče, bude z klubu vyloučen a je-li zaměstnán někde, učiní se nátlak na zaměstnavatele, aby byl propuštěn z práce. Kromě toho se přiváže k síti branky a všichni budou do něho dávat góly.“

Místní časopisy byly okamžitě k dispozici svému klubu Höchstädt a počaly lákat Tillingen na sopečnou půdu svého města.

Zejména článek: „Nejlepší mužstvo Jihoněmecka?“ byl psán velice obratně. Zdůrazňovalo se tam poslední vítězství Tillingen, pochválila se hra i překvapující výsledek. Psalo se, že Höchstädt může se vykázat též velkou řadou skvělých vítězství, ale že jediným rozhodujícím bodem v otázce, který klub je lepší, zda Tillingen či Höchstädt, může být jedině utkání obou klubů v přátelském zápase, ve kterém se musí zapomenout na vše, co jest již dávno odbyto mezi dvěma městy, jejichž jména hrdě nosí kluby. Fotbal jest hrou mezinárodní, místní zájmy nehrají žádné role. Zde vítězí nikoliv fyzická síla středověkých žoldnéřů, ale čistá idea sportovce, který ve svou hru vkládá odvahu a sportovní vyspělost.

Návštěvou Tillingen v Höchstädtu zmizí jistě navždy všechna ta nedorozumění mezi oběma městy starého Schwabenlandu.

Něco podobného psali Höchstädští již před několika stoletími purkrabímu hradu Tillingen, aby je poctil svou návštěvou, že to s ním míní poctivě a posílají mu glejt, aby jen přijel vyjednávat o hranice země tillingenské i höchstädtské.

Když pan purkrabí z Tillingen přijel, opravdu se mu nic nestalo, projednávali s ním rozšafně všechny bolestné otázky, při kterých pan purkrabí se tak rozčilil, že Höchstädtští, aby ho uklidnili, byli nuceni ho pověsit. A tak se houpal na cimbuří i s ochranným glejtem v ruce.

V jiném článku, kterým chtěl redaktor Morgenblattu v Höchstädtu nadobro zaslepit Tillingen, čteme tuto větu: „Vstoupí-li kdy Tillingen na hřiště Höchstädtu, bude to vrchol jarní sezóny, ale zároveň manifestace bratrských styků mezi oběma městy. Vše staré zapomenuto. Zelenomodří podají ruku běložlutým a přitisknou je vřele ke svým srdcím. Jak se redakce dovídá, příští týden jest vyslán do Tillingen jednatel místního našeho klubu, aby vyjednal určitě zápas mezi oběma kluby. Jest poručeno vyřídit, že Tillingen dostane se u nás bratrského přijetí nejen od našich sportsmenů - džentlmenů, nýbrž i od našeho sportumilovného obecenstva, které se těší na Tillingen i jeho hru v naději, že obě mužstva podají to nejlepší, důstojnou hru svých slavných tradic, což nám zaručuje výborná forma obou mužstev. O konečné klasifikaci obou klubů může se mluvit teprve po zápase.“

„Podívejme se na ně,“ řekli si v klubu Tillingen, když tohle četli o sobě, „co dělá úspěch ve sportu. Před rokem nikdo o nás mnoho nevěděl, až teď se i Höchstädští rozplývají chválou. Není tomu ani čtrnáct měsíců, kdy o nás psali, že jsme nejmizernějším mužstvem na světě a že nám doporučují bavit se raději špačkem, než hrát fotbal. Dobrá, když chtějí dostat výprask, nejsme proti tomu sehrát s nimi přátelský mač. Nařežeme jim. Píšou, že Höchstädt se může vykázat též velkou řadou skvělých vítězství. Prolhaní lháři. Hrály s nimi kluby Ingolstadt, Regensburg, Truttensdorf, Keichenthal. Známí rváči, kteří nevědí ani, co je to hra hlavou. U kterých nejlepší kombinací je sevřít hráče ze všech stran, zkopat ho. Jdou na tělo a nikoliv na míč.“

„Také jsme to dělávali,“ povzdechlo si pravé křídlo, „a věřte mně, byly to pěkné časy. Pamatujete se, jak jsem zchromil centrforvarda z Ulmerbrüder? Zlomil jsem mu páteř, zlámal vaz a přerazil levou nohu a to jen jednou ranou.“

„Vystrojili jsme mu na útraty klubu pohřeb,“ jízlivě podotkl pokladník, „váš kop nás přišel na 2000 marek, poněvadž jste měli všichni ten pitomý nápad, pochovat ho v rakvi na způsob mičudy.“

„Ale zápas jsme dohráli a nemusili jsme vracet vstupné,“ řeklo pravé křídlo na omluvu.

„Rozhodně vyhrajeme nad Höchstädt,“ slavnostně prohlásil kapitán Tillingen, „vyhrajeme jemnou kombinací. Nám nikdo útok nepřekazí. Z křídel kopejme do centra, centr podá na druhé křídlo, centr běží kupředu, dribling s bekem a malý trik, podá se na pravé křídlo shoot a gól! Nemusíme hráče obsazovat a tím se s nimi nesetkáme přímo. Ať lítají v pusté prostoře. Míč musí být pro ně nedosažitelným. Jedině my jej ochutnáváme nohou i hlavou. Pro ně musí být abstraktní merunou, pohádkou a více nic. Hip, hip, hurá!“

Jednatel klubu Höchstädt přijel příští týden pouze dojednat to, co vlastně bylo již hotovou věcí, když tillingenská Morgenpost napsala, že co nejdříve se jedná o uskutečnění přátelského zápasu mezi Tillingen a Höchstädt, ve kterém Tillingen obhájí barvy svého města i čest klubu. Nebude se hrát o pohár, ale o vítězství nad „starými známými“, o vítězství města Tillingen nad Höchstädtem nad Dunajem. Vlaky vychrlí spousty Tillingenských na nádraží v Höchstädtu, aby byl poskytnut čestný průvod mužstvu, nosícímu barvu bílou a žlutou a aby mohli na místě objati vítěze z Tillingen.

Až na několik nepřátelských pohledů, kterými byl stíhán při příjezdu jednatel Höchstädtu, nestalo se mu nic nepříjemného a hladce vyjednal všechno. Přátelský zápas mezi oběma kluby na hřišti Höchstädt příští neděli. Čistý výnos ze vstupného rozdělí se stejným dílem mezi oba kluby.

Potom, po starém zvyku klubů, šlo se do hospody, kde se pilo až do rána z klubovního jmění.

K ránu se dohovořili ještě o tomto: 1. Neutrální soudce z klubu Regensburg; jízdné a výlohy platí mu oba kluby. 2. Že pradědeček kapitána klubu Höchstädt byl při útoku na město Tillingen rozpůlen od hlavy až k patě mečem pradědečka kapitána klubu Tillingen, který byl potom napíchnut na kopí pradědečka jednatele klubu Höchstädt.

Potom začala jaksi zábava váznout a jednatel Höchstädtu uznal za vhodné se vytratit a zmizet, poněvadž zpozoroval, že kapitán klubu nějak divně na něho hledí, jako by chtěl něco podniknout na rehabilitaci svého rodu.

Tak přišel slavný den, kdy táhli Tillingenští opět po tolika staletích na Höchstädt, kde vše bylo připraveno k obraně.

V Tillingen i Höchstädtu byly vyprodány všechny býkovce, železné prsteny, dubové hole i revolvery. Ruční kufříky Tillingenských byly podezřele těžké, poněvadž si vezli s sebou kamení. Höchstädtští měli jím nacpané kapsy.

Zápas začal přesně o půl 4. hod. a ve 3 hod. 33 minuty to začalo.

První padl neutrální soudce. Dostal dvě rány do hlavy býkovcem, po jedné od přívrženců obou klubů. Byla mu na dvou místech rozražena lebka a nežli skonal, zařval „Ofsajd“, poněvadž ho nemohl pískat, když právě mu nová rána býkovcem rozmáčkla v hubě píšťalu.

Tillingenští byli v převaze, poněvadž jich přijelo 10 000 a všeho obyvatelstva v Höchstädtu je 9000.

Höchstädští bránili se zoufale a ve všeobecné vřavě podařilo se jim pověsit kapitána Tillingen na dřevo branky Höchstädtu.

Centrhalf Tillingen zakousl oba beky Höchstädtu a byl skolen centrforvardem téhož klubu.

Ve všech denních listech Německa ve sportovní rubrice se objevil druhého dne tento stručný telegram:

„Zajímavý zápas Tillingen-Höchstädt nedohrán. Na hřišti zůstalo 1200 hostů a 850 domácích diváků. Likvidace obou klubů. Město hoří.“

Když si po tomhle vzpomenu na zápas Slávie-Sparta, vidím jasně, že fotbal je u nás ještě v plenkách.