😢 Praha ve dne i v noci

 

 

Podle podtitulu povídky Noční návštěva v pražské policejní strážnici by Hašek měl napsat cyklus povídek s názvem Praha ve dne i v noci. Zřejmě zůstalo u spisovatelova záměru a napsal do cyklu jen tu jednu citovanou povídku. Ale co když se mýlíme a cyklus leží někde v archivu nebo je v soukromé sbírce?