😥Pan Adamus, majitel soukromého sirotčince…

 

 
Pan Adamus, majitel soukromého sirotčince potrestal právě tělesně jednoho ze svých dvaceti svěřenců a chopil se druhého, kterého přehnul jako prvého přes koleno a trestal otcovským způsobem, zatím co všech osmnáct sirotků, kteří nebyli ještě biti, čekali, až na ně příjde řada s tlukoucím srdcem a s přáním, aby to bylo již odbyto. Byl totiž svat večer a pan Adamus dle své výborné methody odbýval hromadný výprask sirotků. Spartanskou výchovu spojil s náboženskou, neboť při tomto jubilejním výprasku ostatní museli se modlit Otče náš, jenž jsi na nebesích...

"Modlete se Zdrávas Maria", poroučel pan Adamus, když vyplácel pátého z řady.

"Zdrávas Maria", zaznělo síní a přehlušilo nářek vypláceného i zvuky, které vydává rákoska, když dopadá na nejmasitější část těla.

 

V bibliografii Pytlík Laiske není uvedena podrobnější informace o rozsahu a obsahu rukopisu. Dne 22. 11. 2023 jsem požádal Národní muzeum o pomoc, kde mimo jiné píši: ...Existuje dokument, který podle citované bibliografie, je ve Vašich fondech. Jedná se o zlomek rukopisu Jaroslava Haška začínající "Pan Adamus, majitel soukromého sirotčince…" Je možné ten rukopis ofotit a poslat mi ho i s odkazy v jakém fondu je uložen, abych text mohl zveřejnit? Existuje nějaká archivní pomůcka, kde by se dalo zjistit, jestli toho od Haška není u Vás uloženo více?

Obratem dostalo se mi důležité odpovědi od kurátora sbírky rukopisů mgr. Zdeňka Mužíka, kterém tímto děkuji: ...Literární archiv Národního muzea se stal součástí Památníku národního písemnictví a tam by se měl onen zlomek rukopisu dnes nacházet, ...Prohledal jsem náš katalog rukopisů a v naší sbírce se nic od Jaroslava Haška nenachází.

Z toho plyne, že bude nutné u některých titulů tuto změnu v bibliografii upravit. Torzo rukopisu jsem ve fondu J. Haška skutečně nalezl, tak je možno představit alespoň úvod povídky.

Kdyby tak někde v archivech nebo soukromé sbírce byl zbytek té povídky. Musíme doufat...