😥Otrhanci

 

 

Zřejmě neprovedený záměr Jaroslava Haška, napsat cyklus povídek pod názvem "Otrhanci". Jediná povídka, která má v podtitulu "Z cyklu Otrhanci" je "Ve stohu".

Možná ale, že nějaké další povídky do tohoto cyklu napsal, co když je odevzdal redakci Národních listů, jako povídku "Ve stohu" a ta je nevydala? Co když leží někde v archivu nebo jsou součástí nějaké soukromé sbírky? Pátrejme dál...