Osudná maska

 

 

Milý příteli! Opatř mi prosím nějakou originelní masku. Chci přijeti příští týden do Prahy na nějaké ty šibřinky. Ale originelní! A jistě! Tvůj ...“

Dopis tohoto obsahu obdržel jednoho mrazivého lednového rána oficiál pan Šedivý od svého přítele Vavřince Nováka, hospodářského úředníka v N, nepříliš daleko od Prahy.

„Ono se mu snadno řekne,“ mručel si pan oficiál pro sebe, „originelní masku, ale může být teď něco originelní? Co je dnes nové, zítra už se každý dívá na to s útrpností. Originelní! Má ubohá hlavo!“

Na cestě do úřadu přemýšlel o všem možném, čím by svého přítele uspokojil. Ale marně! Nic mu nechtělo napadnout.

„Což abych mu poradil masku à la cholerový bacil, nebo snad lépe tyfový, ten je u nás v Praze známější?! Kdybych jen věděl, jak se obléká dalajláma ve Lhase! Anebo jak vypadá to nově nalezené africké zvíře prophytus či proptychus, ani k ďasu nevím, jak se vlastně jmenuje! Ale co to jenom povídám? V kterépak půjčovně masek bych našel tyhle věci?! Vůbec dneska mám nějaké divné myšlénky!“

„Milostpane, daj mi toho špačka!“ zavadil pojednou o ucho páně oficiálovo prosebný hlas.

Hlas ten náležel jednomu z káranců donucovací pracovny, kteří v průvodu dozorce táhli vozík se všelijakými truhlářskými výrobky.

Pan Šedivý vyhověl jeho přání a hodil káranci zbytek doutníku, který jej obratně zachytil.

A jak se tak díval za ním, probleskla mu hlavou myšlenka. „Heuréka!“ zajásal až příliš hlasitě, takže se lidi udiveně na něho dívali.

Hned v kanceláři napsal příteli list.

„Příteli! Masku originelní Ti opatřím! Buď bez starosti! Musíš však se dát oholit a nechat si na bradě vyrůst jen nepatrné strniště. Těš se zatím, budeš překvapen! Pozdravuje Tě...“

A pan Vavřinec Novák když přijel do Prahy, skutečně užasl, když popatřil na slíbenou „originelní“ masku.

Byla to táž uniforma, kterou stát zdarma dopřává určitým zasloužilým lidem v budovách zvaných všeobecně trestnicemi.

„Jen šťastná náhoda mi dopomohla k tomuto kostýmu,“ prohlásil pan oficiál, „mám totiž známého jednoho adjunkta V pankrácké trestnici.“

A pan Novák potřásl vděčně panu Šedivému pravicí a pravil, že maska ta je skutečně originelní a že je příteli velkými díky zavázán.

Jeho potěšení ještě se zvýšilo, když v den šibřinek oblékl se za pomoci přítele v trestnický oděv a seznal v zrcadle, jak pěkně mu padne.

„Skutečně, vyhlížíš jako člověk, který už nejméně pět let seděl na Pankráci,“ téměř s hrdostí podotkl pan oficiál. „Ale teď už abys jel!“

V povoze těšil se již pan Novák, jaký dojem vyvolá jeho neobvyklý zjev.

„Tenhle můj přítel je vskutku vzácný člověk. Takové šťastné nápady někdy mívá! Kdo by to byl do něho řekl!“

Vskutku netěšil se nadarmo. Všude budil pozornost. Vyslechl o sobě mnoho podařených i špatných vtipů a navzájem odplácel se podobně. Bavil se vůbec znamenitě.

„To jsem zas jednou začas zažil několik pěkných chvilek!“ mluvil sám k sobě sestupuje po schodech Národního domu.

Ocitl se na ulici. „Půjdu pěšky,“ rozhodl se, „noc je teplá a tenhle erární oblek taky.“

Chodil sem a tam ulicemi, nedívaje se ani, kam vlastně kráčí. Vzpomínal a zase jen vzpomínal. Zvláště nemohl zapomenouti na jednu roztomilou bradičku, na dva rozkošné důlky ve tvářích a na dvě čtveračivá očka, jež tak svůdně dívala se před chvílí na něho zpod černé škrabošky vroubené jemnou krajkou. A ta postava! Nu, však ji uzří, sličnou ne-známou, a to hned zítra, jak mu slíbila.

Jeho vzpomínky byly náhle přerušeny nárazem na nějaký předmět. Ten předmět byl jakýsi muž.

„Copak nevidíte před sebe, jste snad opilej?!“ zazněl hned poté hněvivý hlas.

Pan Novák instinktivně couvl a rychle se dal stranou.

Když však dospěl k nejbližší svítilně, zahřměl za ním hrozivý hlas: „Stát!“

Pod panem Novákem zachvěla se kolena. Stanul ohlížeje se po nějakém přispění. Nikde však nebylo živé duše.

Vtom již zasténalo jeho rámě pod pádnou pravicí.

Ohlédl se všecek poděšen, avšak vbrzku se zaradoval. Muž ten byl policejní strážník.

„Kampak se ženeme, příteli?“ zahoukl mu tento do ucha.

„Jdu domů ze šibřinek!“ ozval se klidně pan Novák u vědomí své neviny.

„Pojďte blíže k lucerně!“

Strážník přitáhl pana Nováka pod lucernu a prohlížel si ho až příliš důkladně.

„Ze šibřinek? Komu tohle chtěj povídat, člověče? Copak jsem slepej? Z Pankráce, to ještě! Voni jsou jistě ten Rach, co utek odtamtud minulej tejden! Půjdeš pěkně se mnou, ptáčku!“

„Já jsem prosím hospodářský úředník z N.,“ odvážil se namítnouti uraženě pan Novák.

„Chacha, to je dobrý, ty si myslíš, že jako ty jsi chytrej, tak jsem já hloupej, ne?! Ty jsi ten Rach a dost! A teď marš!“

„Ale dovolte, pane, já jsem skutečně . . .“

„Marš!“

Pan Novák už se nevzpíral.

„Rach to rozhodně není,“ prohlásil vrchní komisař, „ale nějaký podobný ptáček jistě!“

„Já jsem prosím Vavřinec Novák, hospodářský úředník z N.“

„Dobře, dobře, už víme a věříme! A byl jste v šibřinkách! Tak, tak! - Ale podívejte se, pane kolego, jak dokonalý zločinecký typ je tento člověk! To by měl Lombroso radost, kdyby ho viděl. Nízké čelo a k tomu šikmé, ježatá hlava, vysedlé lícní kosti, a ty oči! Skutečný l'huomo de Lombroso!“

„Ale pane komisaři, vždyť . . .“

„Mlčte, nikdo se vás na nic neptá,“ obořil se na pana Nováka druhý komisař. „Dost možná,“ pravil obrácen jsa k vrchnímu komisaři, „že to je onen pověstný loupežný vrah Smrčka, který už několikráte se pokoušel o útěk. Odveďte ho a dobře hlídejte!“ Posledními slovy obrátil se ke dvěma policistům.

Pan Novák svěsil zoufale hlavu a pln rezignace kráčel do vězení.

*

„Víš, příteli, nic mě tak nemrzí, ten nocleh na pryčnách vzal už čert, ale považ, já prý jsem dokonalý zločinec!“ Tato slova pronášel pan Vavřinec Novák žalostným hlasem k oficiálu panu Šedivému, když jeli v drožce z policejního komisařství.

„Ta osudná maska!“ dodal ještě s povzdechem. „Kdož však ví, zda někdy doopravdy . . .“ Pan Novák se zamlčel a zrak jeho zaletěl maně na uzlík s trestnickými šaty v koutě povozu.

„Člověk nikdy neví, co v něm dříme utajeno!“ Pan Novák se zadumal.