Občan Antonín Němec, sociálně demokratický poslanec sedmého volebního okresu

 

 

Nazývají-li političtí protivníci dr. Soukupa dervišem strany sociálně demokratické v Čechách, mluví o občanu Němcovi jako o veleknězi z Práva lidu.

Veleknězi v každé církvi vyznačovali se a vyznačují oním objemným obalem tuku, jenž způsobuje, že jejich břicho vystupuje z roviny, která u většiny věřících jest beze všech pahorků v okolí žaludku.

Zlatý řetěz, který houpá se na kulatém bříšku redaktora Antonína Němce, zavdává opětně jeho politickým protivníkům podnět k různým útokům, zvláště když občan poslanec Němec kráčí v čele demonstrantů proti drahotě a jeho velké břicho se zlatým řetězem velebně se kývá vedle soudruha proletáře, držícího v hubených rukou standartu s nápisem „Umíráme hlady!“ A davy táhnou a poslanec Němec jako arcibiskup sevillský o velkých procesích proti hladu udílí kolkolem požehnání, volaje: „Hanba čumilům!“

Všeho toho využitkují političtí nepřátelé ku směšným nájezdům a srovnání občana Němce se sevillským arcibiskupem jest naprosto nešťastné. Kolegové občana Němce z redakce Práva lidu dobře vědí a jistě budou vždy opravovat podobné zprávy v ten smysl, že 1. arcibiskup sevillský nikdy nevolal „Hanba čumilům“, jako to činí občan Němec a 2. vytýkati někomu abnormalitu břicha, tedy tělesnou vadu, je nelidské, surové, nešlechetné, brutální, nedemokratické, ošklivé a ukrutné.

A mají úplně pravdu, neboť občan Antonín Němec získal si toto úctyhodné panděro v boji za zlepšení osudu proletariátu, jemu vyrostlo v dobách perzekuce českého dělníka, zmohutnělo mu právě v zápase o lepší životní podmínky soudruhů. Ono není normálním zjevem, naopak toto ztučnění může míti pro něho neblahé následky, poroste-li dále. A klepá-li si při svých ohnivých recích občan Němec na toto své břicho, volaje přitom: „Soudruzi, rosteme!“, jest se obávati, že pozbudou-li při příštích volbách sociální demokraté nějakých mandátů, splaskne potom i břicho občana Němce.

Muž tento jest obětí své strany. Když lékaři mu rozkáží, aby jel zhubeněti do Karlových Varů, nemůže tak učiniti bez schválení sekretariátu, poněvadž celý klub sociálně demokratických poslanců spatřuje v jeho břiše proroka úspěchů a rozmachu českoslovanské sociální demokracie. On jest sluncem lepší budoucnosti. Toto břicho jest Blaníkem českoslovanské sociální demokracie. Ono elektrizuje davy při řeči občana Němce a vy čekáte, že ta polokoule, vznášející se nad davy a houpající se při každém gestu řečníkově, praskne pojednou a že vyrazí z ní nové a nové batalióny, jež zdrtí velkokapitál.

Nikoli, občane Němče, my ti nezávidíme! My víme, co tě čeká. V tajném sezení sekretariátu strany sociálně demokratické, k němuž jsi z pochopitelných důvodů nebyl pozván, bylo usneseno, jakmile strana sociálně demokratická v Čechách bude upadati a bylo by podezření, že snad toto tvé zářící slunce dostává vrásky, což by na davy působilo velmi neblaze, že máš být zaživa vycpán, aby bylo toto břicho zachováno v původní velikosti. A budou tě voziti po voličských schůzích a do fonografu zachytí jednu z tvých voličských řečí, při nichž, ukazuje na své břicho, volal jsi své známé heslo: „Soudruzi, rosteme!“ A až nová hesla zastíní slávu tvého břicha, tohoto fetiše starých bojovníků, tu někde v muzeu budeš seděti na starých ročnících Práva lidu v zatmelené skleněné skříni s nápisem „Mumie občana Antonína Němce, šéfredaktora Práva lidu, vycpaného výkonným výborem strany sociálně demokratické na počátku minulého století v Praze v Myslíkově ulici“.

Ale v muzejním katalogu budou scházeti data o tvé činnosti a vše, co o tobě političtí nepřátelé tvrdili. A nikdo z pozdějšího potomstva nebude již věděti, jak jsi se oháněl Marxem, Liebknechtem a Lassallem, kteří se museli naroditi, abys vážil svých 115 kg. A nikoho nenapadne, že 5. května r. 1818 v Trieru, kdy narodil se Karel Marx, založil tvou celou kariéru a že veškerá tvá existence závisela na tom šťastném porodu z 5. května r. 1818...