😥O popech

 

 

Článek Jarmily Haškové "Haškova pravda" skutečně v dubnovém čísle č. 7  časopisu "Kmen" na stránce 167 -168 existuje: Kmen: časopis pro moderní literaturu. V Praze: Klub moderních nakladatelů, 04.1927, 1(7), s. 168. Dostupné také z: https://www.digitalniknihovna.cz/nkp/uuid/uuid:26241c30-6347-11ea-a744-005056827e51 Bohužel časopis je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně a digitální forma je přístupná jen v knihovně. Je to zoufalý nesmysl, ale doma si to budu moci prohlédnout až v roce 2037 a na to už kašlu neboť, pokud se dožiji, mi bude 89let.

Podle poznámek ve vyhledávání je v textu  pravděpodobně věta "Říkal mi, že po kijevské éře začal psát rusky, že vydal knihu o popech, že psal aktovky." Byla li publikace O popech v Rusku vydána asi už nezjistíme. Považujme ji za nenávratně ztracenou.