O dobrém pivu městečka X

 

 

Jako jiná malá města, tak i městečko X mělo svůj pivovar, a to obecní. Byla to neveliké, nevzhledné stavení se dvěma komíny. Avšak vzdor tomu, že špinavý dvorek a oprýskané zdi pivovaru nečinily příznivého dojmu na pozorovatele, přece každý obyvatel městečka onoho s pýchou zíral na budovu tu. Vždyť pivo se tam vařilo znamenité! Tak aspoň tvrdil sládek Netluka, který dokonce užíval o svém pivu výrazu „nejlepší v celém okolí“.

Všichni obyvatelé městečka nebyli téhož názoru s panem starým. Vůbec o jakosti a výrobě ...ského piva pronášeny byly od domácích i přespolních různé názory. Tak například zvláště odchylné bylo tvrzení ševců, jichž byla v městečku dobrá třetina obyvatelstva, od mínění krejčí, ať mužských či ženských, jichž bylo o mnoho méně. Ševci tvrdili výsměšně, že ...ské pivo se vaří ze starých nohavic, kdežto krejčí naproti tomu se zapřísahali, že užívá se k účelu tomu starých podešví. A časté hádky byly kvůli tomu mezi krejčími a ševci. Odtud povstala i vzájemná přezdívka „pivovarský dodavatel“. Krejčí však i ševci svorně pili pivo z obecního pivovaru. Snad to činili z piety k domácímu průmyslu.

„Vždyť pan starej má přece někdy dobrý pivo, aspoň o žních!“ říkali zase jiní. Bohužel ve výroku tom se skrývala ironie. V dobu žní kupoval totiž pan starý Netluka pivo odjinud. Nestačil živou mocí vyrobiti tolik piva na svém krcálku, aby svlažilo sdostatek věčně vyprahlá hrdla ženců i sekáčů.

To bylo tedy pravda, co se říkalo o tom kupování cizího piva, avšak pověst naprosto nezaručená, vymyšlená snad mrzkými utrhači, tvrdila, že ...ské pivo nikdy ještě nepoznalo chmele, že však dobře ví a rozumí, co je to pelyněk.

Naproti tomu jedna zasvěcená, věrohodná osoba se vyjádřila, že v obecním pivovaře rozhodně se užívá při vaření piva chmele a že na to může přísahat. V pivovaře jest prý malý pytlík chmelem naplněný, pocházející z botanických sbírek jednoho zrušeného gymnasia, nejméně dvacet roků starý, kterým pan sládek nad každou várkou všelijaká znamení dělá, mumlaje přitom nesrozumitelná slova . . .

Quot capita, tot sensus! Těžko soudili, na které straně byla pravda!

A vzdor všem těm řečem a pomluvám přece jednou (ale jen jednou!) bylo ...ské pivo dobré, ba výborné. Stalo se to takto.

Po městečku roznesla se kdysi zpráva, že v obecním pivovaře oběsil se potulný sladovnický. Nalezli prý ho oběšeného na šalandě pan starý a pan podstarší. Křísili ho, křísili, ale vše bylo marné. Přivolaný lékař zjistil, že sladovnický je načisto mrtev. Jeden občan, který se nahodil k tomu případu, tvrdil později, že kupodivu bylo, jak ty šaty toho nešťastníka byly zmáčené a obličej tak divně nabotnalý. Avšak doktor vyřkl, že sladovnický se oběsil, a ...ský doktor byl přece autorita!

Trochu se o události této mluvilo, ne však dlouho.

A jednoho dne! Jednoho dne seděli pod několika košatými kaštany před pivovarem pan správce velkostatku, pan farář a pan řídící. Seděli a pochvalovali si, jak se to ve stínu pěkně sedí a pije.

„Ba, dneska je pivo výtečné, pánové, tohle pivo jako by ani nebylo ze zdejšího pivovaru,“ liboval si pan farář.

„Taky se mi zdá, pane faráři! Věru, věru jako křen, pan starý se nějak činí. Nikdy ještě nebylo tak dobré jako dnes!“ dodával pan správec.

Pan řídící jen si pomlaskával a mlčky jim svědčil. Všichni tři měli tak bezstarostné, spokojené vzezření. Dobré pivo, chládek, jasná obloha, vše to naplňovalo jim prsa rozkoší.

Z jejich klidu vyrušil je pojednou hrozný lomoz a křik.

Z nedalekého obydlí sládkova ozvaly se nadávky a zanedlouho vyběhl ze dveří podstarší provázen spíláním pana starého.

Podstarší všecek rudý ve tváři běžel kolem stolu, kde seděl pan farář se svými druhy, a v zřejmém rozčilení házel rukama a mluvil k sobě.

„Copak se vám to stalo, pane podstarší?“ zastavil ho v úprku pan správce.

„Inu, tak mě pan starý dopálil. Vynadal mi pro maličkost! Jářku, když ty tak, tak já zase tak! Vyčetli jsme si pak všelicos. A já na pana starýho vím pěkný věci! Jako například s tím sladovnickým!“ Tvář podstaršího se stáhla v škodolibý úsměv. V obličeji posluchačů jevila se napjatá po-zornost.

„Tak ten sladovnickej,“ pokračoval podstarší, „ten se vlastně nevoběsil, ale utopil. A víte kde? Uvařil se v pivovarském kotlů!“

Zbledl pan farář, pan správce i pan řídící.

„A myslíte, že pan starej tu várku vypustil? Kdepak! To by bylo škoda, vždyť oni to lidé taky vypijou, povídal pan starej. Dneska, právě dneska jsme tu várku ze sudů načali!“ Úsměv pana podstaršího stal se ještě škodolibějším.

Tváře pana faráře, správce i řídícího měnily všechny barvy.

„No, nepůjdeme domů!?“ vypravil ze sebe takřka s namáháním pan farář.

„Půjdem!“ zněla stručná odpověď.

K panu faráři, správci i řídícímu musili povolat toho večera lékaře. Všichni tři dostali žaludeční křeče.

A přece ...ské pivo bylo toho dne znamenité jako nikdy jindy!

V sousedních Obcích vysmívali se pak dlouho obyvatelům městečka X, že v ...ském obecním pivovaře uvařili jen jednou dobré pivo, a to když se ve várce utopil sladovnickej!