Milá zpráva proběhla tyto dny…

 

 

Milá zpráva proběhla tyto dny novinami. Papež Pius X. nezapomíná na své papežské povinnosti v žádném směru. Letos daruje pověstnou růži ctnosti mladé španělské královně Viktorii Eugenii. Posledně strašili s ní roku 1893, kdy ji daroval nebožtík papež belgické královně Luise Henrietě. Zlatá papežská růže ctnosti! Podle papežů jsou jenom královny ctnostnými. A v jakém směru je ctnostnou mladá španělská královna Viktorie’ Eugenie? Nevydržuje si buldoka, jako ta známá ruská carevna, či je ctnostnou tím, že nepěstuje pohlavních styků s dvorními dámami na útraty lidu, který jí platí na dvorní dámy? Nikoliv! O tom nic určitého nevíme, ale víme, že španělská královna Viktorie Eugenie proto je ctnostnou u papeže, že dala, než si vzala toho Alfonse, dva miliony na podporu francouzského klerikalismu papeži.

Také to milému papeži Piovi X. nemáme za zlé! Za dva miliony člověk už něco udělá, a prohlásit někoho za dva miliony ctnostným, není rozhodně špatný obchod. Ctnostná královno! Ty jsi měnila víru jako kabát, což ti nemohli odpustit protestanti, ale nad čím plesala srdce všech katolíků českých v „Čechu“ a ve „Sv. Vojtěchu“. Ctnostná královno Španělů a manželko nejkatoličtějšího krále na světě. Dočkala jsi se té radosti, že v zemi bídy a hladu objeví se v tvé ruce podivuhodná květina, zlatá růže ctnosti. Být ctnostným je zpropadeně těžká věc. Poslední zkušenosti učí, že ani v církvi katolické nestačí zachovávat její přikázání, že musí mít k tomu takový věřící dva miliony korun, za které si může ctnost koupit. Zlatá papežská růže ctnosti!

Myslím, že jest v Evropě více lidí, kteří si tu růži zaslouží. Schopným kandidátem na zlatou růži ctnosti jest ku příkladu šéfredaktor „Práva lidu“, soudruh Němec. Tento pán gentlemanských způsobů rád obhajuje ctnost. Popřává ve svém listě místa soudním referentům, kteří s laskominami nadpisují své referáty větou: „Anarchistický na cti utrhač“. Obhajuje čest ve svém listě, nacož jsme se my ještě nezmohli, poněvadž nedávno při aféře „Čeněk Korber contra Němec“, která skončila také smírem jako případ Kalinův, nenapsali jsme „Sociálně demokratický na cti utrhač“, a byl to přece šéfredaktor „Práva lidu“, který odvolával. Zlatá růže ctnosti, pane Němče! Vám patří a vyji dostanete snad přece jednou, neboť pro vás bude i klérus hlasovat. Upozorňujeme totiž papeže Pia X., že vy chodíte za svědka ke svatbám na faru svým organisovaným soudruhům. Anarchističtí na cti utrhači! A my jsme to byli, když vás odsoudili nedávno na tři měsíce pro utrhání na cti, kteří jsme psali proti nespravedlivému rozsudku, vy jste sám citoval naši lokálku, která vás hájila. Brutus dal popravit svého syna, řeknete jistě, sociálně demokratický Římane, a Brutus měl mnohem více chyb než jeho syn. Ctnost Římská tak kázala. Jste ctnostný i vy! Kdo ve vaší redakci by nebyl ctnostným. Jen zpropadeně, pánové, tohle nedělejte, jako v ten samý den, kdy psali jste (dne 10. dubna v „Právu lidu“) o Kalinovi, že je anarchistickým na cti utrhačem, aby čtenáři ,,Práva lidu“ četli odvolání kousek dál po popravě Kaliny: ,,V čísle 205 a 207 časopisu našeho uveřejnili jsme článek čelící proti panu Jindřichu Šebestovi. Prohlašujeme, že jsme pana Jindřicha Šebestu osobně uraziti a jeho cti dotknouti se nechtěli a že ho z nějakého nečestného jednání viniti nemůžeme a nechceme.“ Pak se může stát, že vaši vlastní soudruzi vám jednou hodí váš list na hlavu. Spravujte vůz, pánové, než se kola rozběhnou. Čeština oplývá, pánové, výbornými příslovími a úslovími. Dobrý pes lepší než zlý člověk, pane Němče, a staročeské přísloví dí: „Mnohý můdr nebývá, až ve psí bývá...“ Už vám, páni z „Práva lidu“, jen ta zlatá růže ctnosti může zachránit reputaci... Před sv. Jiřím možno uříznout hadovi hlavu penízem, zasadí se do ní hrách, a když vyroste, udělá se z něho věneček, sedne se na řebřinový vůz a všichni holubi slétnou se na rámě, a jsem jist, že pan Němec napíše, až tohle přečte, že mu vyhrožujem smrtí. Věřte, že vám nechceme uříznout hlavu a sázet do ní hrách.

Budou brzy jarní bouře. Lid říká, že je hromů sedm, a kolik vás, pánové, v redakci hromuje na anarchistické na cti utrhače, a devět řádků doleji sami píšete, že vy jste na cti utrhali a své utrhání na cti odvoláváte? „V hromu se hněvá Pán Bůh“, říká lid, a ve vašich hromech v „Právu lidu“ hněvá se pan Němec, který cizí vidí pod lesem a svého nevidí pod nosem.

Při prvním zahřmění zdvihá se něco těžkého, aby člověk byl silný, pane Němče!

*

Dne 10. dubna roku 1864 Maxmilián, arcivévoda rakouský, bratr našeho císaře pána, stal se císařem mexickým. Mnoho dobrého nezažil. Zkusil dost. Titul císaře mexického stál ho život. My anarchisté neradi se pleteme do vysoké politiky, ale tolik tvrdíme i my, že kdyby byl věděl, jak to dopadne, že by tam jistě nejezdil. Třicet tři léta uplynula od té doby, co si Mexikáni rozstříleli svého císaře. Náramně horkokrevný lid. Napřed si tam někoho pozvou, a sotva se v tom horkém jejich podnebí ohřeje, degradují císaře na odsouzence k smrti. Velmi nepříjemná degradace.

Měsíc duben je vůbec velmi měnivý měsíc. Hned svítí slunce, hned jsou mraky, tu je pěkně, tu prší. A tak si v nešťastný měsíc císař Maxmilián vyjel do Mexika. A jest zajímavé, že při vzpomínce na jeho smrt zapráská jeden šupák vždy vousy...

*

K měsíci dubnu víží se ještě jiné historické vzpomínky. Tak dne n. dubna roku 1814 Napoleon I. zřekl se trůnu francouzského. O tom lotrovi, který sta tisíce lidu pobil, dočte se každý v dějepise. Dějepis není ostatně pro nic jiného, než aby se zajímal o vrahy. Slavný válečník, slavný žhář, slavný řezník. Musil se chudák vzdát trůnu a pro historiky ukončil první kapitolu vražd. Žije v památce všech profesorů dějepisu. Běda žákům, kteří nevědí, kde a kdy pobíjel lidi. Žije v památce mnohých, a znám lidi, kteří památku a jméno jeho proklínají. V Praze je totiž jeden bordel a tam říkají U Napoleona...

*

Člověk aby nyní nic jiného nedělal, než věnoval se reminiscencím. Vzpomíná také na svaté, které slaví nábožný lid. Na svatého Makaria ze dne 10. dubna, na svatého Izáka Spolitánského ze dne 11. dubna a na svatého Alferyka z dnešního dne.

Dobří hoši! Nejvíc se mně zamlouval svatý Makarius. Vzpomínka na něho přišla tak náhle. Domovnice mně totiž hlásila, že se u nich vždycky v pátek postí, a tu jsem si vzpomněl, že jednou sv. Makarius, patriarcha Antyochenský, nařídil třídenní půst ve zlých časech lidem i hovadům. Zlaté srdce měl ten patriarcha, a dějiny církevní teprve ocení, jaký význam to mělo pro časný život, to postění hovad. Ale to patří spíše, aby to rozluštili agrárníci. Mohou to směle vplésti do kandidátní řeči pana Karhana. A vida, to je opět reminiscence, lze všechno vplést do kandidátní řeči. Slyšel jsem totiž nedávno následující kandidátní řeč: „Ctění pánové! Dovolte, abych vám řekl, co jsem já. Maturoval jsem v roce 1882 a vstoupil jako jednoroční dobrovolník do vojska krátce po maturitě. Složiv důstojnickou zkoušku, zůstal jsem na vojně. Za mé přítomnosti onemocněl jeden voják zánětem slepého střeva. Vymohl jsem mu invalidní podporu patnáct krejcarů denně. I já, ctění přátelé, onemocněl jsem zánětem slepého střeva a měl jsem též vředy. Nezapomínal jsem však při tom na národ. Do vojska hleděl jsem vpravit duch lidový a přednášel též na vojenské škole. Jeden jenerál slzel při mé přednášce o francouzsko-německé válce. Vystoupil jsem později z vojska a beru nyní penzi 1200 zlatých ročně. Mám statek, kde pěstuji yoshirské kanečky a starám se o vzdělání lidu... Lid jedině zkřížením dobrých plemen domůže se své samostatnosti. Pryč s příbuzenskou plemenitbou u králíků, a proto, prosím, dejte mi své hlasy...“

*

Volební komedie teprve začíná... Včera v noci probudil mne velký hluk na chodbě. Můj soused vracel se z voličské schůze. Scházel mu klobouk, kulhal a bylo vidět, že ho někde váleli v blátě.

„Provinil jsem se,“ pravil, „proti čistotě voleb.“ - „Jak to?“ - „Inu tak, řekl jsem při kandidátní řeči, aby zavřeli dvéře, že to táhne...“

Byl to volič, kterého držel houser, ale přece šel hrdinně vykonat povinnost. Pak prý se hrdinové nerodí.

Držel ho houser, a jeden houser je sociálně demokratický kandidát. Teď je otázka, který z těch dvou to byl.