Městské divadlo na Královských Vinohradech

 

 

Rozhodnutím obecního zastupitelstva bylo divadlo zadáno ve správu Spojeného družstva na dobu do konce června 1914. Výboři toho družstva, stejně jako členové, kteří zaplatili podíl 500 K, mohou chodit do zákulisí, aby pozorovali, prohlíželi, pochválili ženské síly, zkrátka pečují o rozkvět divadla.

Výboři pak bdí přísným okem nad provedením hry a propouštějí libovolně z personálu, pakli se jim nezamlouvá. Že tak činí zajisté jen kvůli rozkvětu divadla, a nikoliv snad jen z chvilkového rozmaru, jest jisto.

Jich péče o řádné provedení her jest bezpříkladná.

Když hrál na Vinohradech pohostinsky Slovinec Naval, tu v jedné své úloze chtěl vyjádřit se též česky, tedy efekt, který obecenstvo rádo přijme.

Má mezi jiným vystoupit s rozžatou svítilnou, a to tak, jak komická situace měla vystihnout, aby svítilnu upustil. Tázal se, co má při tom říci, a poradili mu, aby zvolal: „U čerta, to to pálí!“ Dobře, zpívá slovinsky, drží svítilnu a zvolá česky, upouštěje ji na zem: „U čerta, to to pálí!“

Sotva to dořekl, jeden z pánů ze správního výboru vyletěl a běžel do zákulisí, dal si zavolat rekvizitáře a na toho se obořil: „Člověče, co jste to vyved, proč jste svítilnu neobalil, aby se pan Naval nespálil, taková ostuda, to má náš host k lepšímu, že se obětuje - jste okamžitě propuštěn.“

Vysvětlilo se to a rekvizitář byl propuštěn až po výpovědní lhůtě a ne ihned.

Členům správního výboru neujde ničeho, a že panuje v divadle přísná kázeň, to jest zásluhou člena výboru policejního lékaře Fr. Pečírka.

Toť obdivuhodný talent. Jeden den prohlíží prostitutky při vizitě a druhý den neúnavně pustí se do zápasu s uměním.

Sedí ve výborovně a najednou zvolá na sluhu: „Ať sem jde kapelník Zuna.“

„Vy jste,“ povídá k němu, „nastudoval s lidmi operetu na pozítří, a víte co, bude ji dirigovat Piskáček a dáme ho na plakáty.“

Tenkrát to trvalo půl hodiny, než mu Piskáček a Zuna vymluvili tento jeho originelní nápad a konečně přesvědčili, že to by bylo totéž, jako kdyby někdo napsal román a druhý se naň podepsal.

Ale jest chvalitebné od p. dr. Pečírky, že si všímá umění, které jest osvěžující sprchou v nudě všedního života. Pro umění mají pochopení všichni členové správního výboru, jak svědčí tento případ.

Dávána byla opereta, jejíž hudební část vyznamenávala se malým obsazením orchestru, to znamená, že orchestr není úplně obsazen, nýbrž skladatel uchýlil se k vynechání jednotlivců z orchestru prostě z toho důvodu, že nepotřeboval „velký doprovod“.

První jednání odbylo se hladce, jen v lóži bylo vidět jednoho člena správního výboru, jak se zachmuřeně dívá do orchestru a v přestávce rychle vybíhá z lóže. Za jevištěm vyhledal kapelníka a spustil: „Pane kapelníku, tohle už přestává všechno, vy asi tady dohrajete, proč jste nehlásil, že scházejí lidi v orchestru? My je platíme a oni nepřijdou a nechají nás na holičkách a vy to kryjete. Nikomu ani slova neřeknete, a přece je vidět, že jsou prázdné pulty.“

„Dovolte, to je malé obsazení orchestrální.“ „A to bych se podíval, abyste dělal, co chcete. My vám platíme lidi, tak musí hrát všichni a vy je nesmíte chránit.“

„Ale to malé obsazení si přeje autor, skladatel, pane rado!“

Člen správního výboru se zarazil. „To nevadí,“ řekl po chvíli, „pro tentokrát vám to odpouštím, ale příště chci, aby i při ,malém obsazení’ byli všichni v orchestru, aby byly pulty plné. Hrát nemusí, ale můžou dělat, že hrajou, musím je vidět, že tam jsou, jinak bychom jim museli dát výpověď.“

Všímají-li si tedy někteří pánové ze správního výboru více umělecké stránky divadelní, jsou jiní, kteří všímají si technické stránky.

V opeře Madame Butterfly setmělým večerem poletují světlušky. Jest to velmi hezké a jednoduché. Světelné body mihotavé pouští se na gázovou stěnu v pozadí.

Po představení bylo vidět jednoho člena správní rady, který za jevištěm pídil se po tom, kdo dělal světlušky. Když byl poukázán na elektrotechnický personál, pravil k němu: „Ale pánové, to jste nemohli koupit víc těch světlušek? Opera se dala poslouchat, ale těch světlušek bylo málo, moc málo, pánové. To kazilo celý dojem.“

Z toho všeho je vidět, jak pilně pracují členové správního výboru, jak snaží se obecenstvu co nejvíce vyhověti a jak drží ruku nad celou režií, třebas by na první pohled se zdálo, že se chtí blamovat.

A právě proto, že se pilně ze všech sil starají o pořádek v divadle, těšíme se všichni, že po roce 1914, až vyprší lhůta, Městské divadlo na Královských Vinohradech bude i nadále uchováno v rukou těch, kteří dobře chápou, co jest to umění, jak v několika případech jsme načrtli.

A jsem přesvědčen, že i po roce 1914 povšimne si některý z šestnácti členů správního výboru, když bude malé obsazení v orchestru, že tam schází několik členů, a opět jiný bude chtít kupovat světlušky.

Jen jednu věc postrádám v tom celém velkém řetězu neúnavných uměleckých snah členů správního výboru, a to, že nikdo z nich neprotestoval proti tomu, že hra spisovatele Krejčího Půlnoc hraje se jen do čtvrt na jedenáct.

Upozorňuji na to v naději, že v příští schůzi správního výboru družstva aspoň jeden z členů vystoupí s dotazem, proč konec Půlnoci není o dvanácté hodině.