Matylda Dřezíkova

 

 

„Avšak jsou-li dějiny národů okrášleny některými postavami žen, které září jako hvězdy, dějiny myšlenky lidské, myšlenky umění, osvíceny jsou rovněž několika obrazy žen, vysněnými spisovateli, nakreslenými malíři nebo vytesanými z mramoru dlátem sochařů.“

Tuto větu Guy de Maupassanta z jeho úvodní studie k abbé Prévostově Manon Lescaut opakoval jsem si bezpočtukráte, kdykoliv jsem seděl naproti nebo vedle slečny Matyldy, dcery statkáře Dřezíka, kde jsem trávil prázdniny.

Syn pana Dřezíka zval mne, jak se zve mezi přáteli k návštěvě: „Kdybys někdy přijel do naší krajiny, navštiv nás.“

Ačkoli takové pozvání často nebývá upřímně míněno, používám ho vždycky a také v tomto případě zajel jsem si k panu Dřezíkovi, který mne uvítal velmi srdečně slovy: „Sláva! Nebude nám smutno. Syn odjel na prázdniny k provdané sestře do Korutan. Vy nás musíte obveselit.“

To je, jako kdyby řekl, myslil jsem si, „z nouze Franta dobrý“. A odpověděl jsem: „Buďte ubezpečeni, že se vynasnažím vás pobavit.“

Tak již po tři týdny sedával jsem s panem Dřezíkem, jeho paní a dcerou Matyldou u jednoho stolu a dodnes nevím určitě, zdali se oni bavili, nebo já.

Spíše přidávám se k myšlence, že jsem se bavil já, a to výborně bavil pohledem na slečnu Matyldu, hovorem s ní, ačkoliv ona velmi málo mluvila.

Za tři neděle byl jsem úplně zamilován do Matyldy, do krásné Matyldy, která vypadala stejně roztomile, když pila ráno kávu, v poledne, když při obědě okusovala nádhernými zoubky husí stehýnko, a večer, když večeřela; stejně krásně vypadala, když plakala nebo když se smála, když hrála na piano v salónku nebo když pomáhala v kuchyni opásána bílou zástěrkou s koketně vyhrnutými rukávy, že bylo vidět růžové loktíky. Roztomilá Matylda! Modré oči, hnědé vlasy, pleť jemně opálená! Nádherné stvoření! Hledal jsem přirovnání, co jsem já vůči ní, a jednou jsem dospěl k poznatku, že jsem jepice a ona světlo, které k sobě tato zvířátka láká. Bi-zarní přirovnání! Pak jsem ale to přirovnání zavrhl z důvodu, že jepice si popálí křídla o světlo, že jepice je příliš hloupý tvor a že mám v sobě dost autokritiky, abych se nejmenoval jepicí.

Při takovém rozjímání shledal jsem, že láska k Matyldě působí na můj mozek asi v tom směru, že můj mozek slábne. A čím víc ji mám rád, tím že jsem hloupější.

Věta Guy de Maupassantova o ženách nadchla mne zprvu, že jsem si přál býti spisovatelem, aby dějiny myšlenky lidské, dějiny umění byly osvíceny mým nádherným dílem o Matyldě Dřezíkově, dceři statkáře, přál jsem si býti malířem a namalovat její obraz, sochařem, vytesat ji z mramoru, a zatím pomáhal jsem jí v kuchyni škubat drůbež, krájet nudle nebo flíčky a jednou jsem také škrábal brambory k všeobecnému obveselení. A já jsem se též bavil. Jak by ne? Vždyť jsem stál blízko krásné Matyldy, která, když jsem si jednou v kuchyni popálil při míchání jíšky prst, svou jemnou rukou namazala mně popáleninu sama sádlem, sama obvázala, a tu jsem se nezdržel a řekl k ní: „Vy mne, slečno, můžete zachránit.“

Krásná Matylda se usmála a odpověděla: „Což tohle není k smrti, ale měl jste vidět našeho pasáka Honzíka, když šláp bosou nohou do vařící polévky pro žence. Ležel s tím chudák pět neděl.“

Čím delší dobu jsem dlel u Dřezíků, tím větší byla moje láska k Matyldě a mohu říci, že znenáhla mezi mnou a Matyldou počalo se vyjasňovati.

Zprvu málomluvná Matylda rozpřádala se mnou hovor o všem možném, až jednoho dne s Matyldou počal jsem mluvili o lásce.

„Slečno,“ pravil jsem, „věřte, že láska jest něco ohromného.“

Slečna Matylda se zamlčela. Chvíli pohrávala si se zástěrkou, pak vzdychla a řekla: „Víte, že huhňavého člověka bych si nevzala?“

Po těchto podivných slovech odběhla a plakala.

„Já přece nehuhňám,“ podivil jsem se, „mluvím zcela přirozeně, kdybych huhňal, tak bych musil mluvit asi takhle: ‚Shlečno, vhěřte, žhe lháska jhest ňheco thak hohromhného ...’ “

Jak bych jí jen vyznal lásku?

„To je věc velmi těžká,“ uvažoval jsem, „někdy zkazí dojem jen jedno slovo, také jsem o tom čítával. Jít přímo jest ovšem velmi pěkné, ale odvaha k tomu vždy nepřichází. Přijít a říci: ‚Velectěná slečno! V době, která jest mi drahá, totiž za mého pobytu v tomto útulném domě, přirostlo mi zde cosi k srdci ...’ Tu bych se třebas zakoktal a Matylda by se dala do smíchu jako už jedna slečna, když jsem tak nebo podobně začal. A jak se ženy při vyznání lásky dají do smíchu, je konec!“

Nebo kdybych spustil: „Drahá slečno! Jest to pro mne kruté, že musím odejít od vás, které atd.“, zas bych se zakoktal a ona by mohla odpovědět jako jedna slečna: „Vy blázínku, vždyť vás od sebe neodháním, máte-li ale nějakou povinnost ...“ Zase konec!

Nejlepší je, uvážil jsem, přijít a říct: „Slečno, mám vás velmi rád.“ Přímost ženským imponuje, ačkoli když jsem to řekl kdysi jedné slečně, tato odpověděla zcela otevřeně: „Pane, takhle se mnou o lásce ještě nikdo nemluvil.“

Ale dospěl jsem k výsledku přemítání. Pro jeden případ nesmíme si nikdy zoufat. Přímo jít, nabýt odvahy, cožpak nejsem statečný člověk? Půjdu a řeknu při nejbližší příležitosti, jakmile bude Matylda samotná: „Slečno, Matyldo, mám vás velmi rád!“

Příležitost, že byla Matylda samotná, naskytla se zanedlouho.

S panem Dřezíkem šel jsem na hon. Pan Dřezík šel napřed, já jsem se chvíli zdržel v pokoji, poněvadž jsem si natáhl kamaše obráceně. Zamilovaný člověk!

Když konečně jsem šel ze svého pokoje kolem salónku, shledal jsem, že dvéře jsou pootevřeny. Nahlédnu dovnitř. U piana seděla sama Matylda, byla krásnější než jindy.

Otevřel jsem prudce dvéře, rychle přiskočil k pianu, vzal udivenou slečnu za ruku a ...

„Co chcete?“ tázala se mne přísně. Ztratil jsem úplně odvahu, chtěl jsem něco říci, ale hlava se mi zatočila a vyhrkl jsem: „Prosím vás, neviděla jste moje kamaše?“

„Máte je na nohou,“ odpověděla Matylda udiveně.

„Děkuji,“ řekl jsem, „odpusťte ...“ a vyšel jsem ven úplně popletený, jen ještě slyšel jsem za sebou smích Matyldy a její slova:

„Ať něco zastřelíte!“

„Snad sebe,“ pomyslil jsem si, „takový osel jako já není už na světě. Kams dal odvahu, osle!“

Chvílemi jsem se častoval nadávkami, konečně jsem si vzpomněl, že jsem dobře vychovaný člověk, vzdychl jsem a řekl k sobě: „Odvaha ti schází, ale nesmíš povolit, ubohý hochu.“

A ten a následující dny po celý týden bloudil jsem po lesích s puškou na rameni a sliboval všem lesním stromům, že si tu odvahu dodám a že Matyldě řeknu: „Slečno Matyldo, mám vás velmi rád!“ A chodil jsem v močálech, brodil jsem se potoky.

*

Bylo to právě v sobotu, když jsem opět bloudil lesem. Přišel jsem na kraj lesa, a když jsem se rozhlédl kolem sebe, počaly se mně nohy třást.

Na pokraji lesa chodila Matylda a četla v knize. Něco mne zašimralo v nose a kýchl jsem. „Mám rýmu,“ pomyslil jsem si, „to je mrzuté, ale aspoň mne Matylda zpozoruje.“

Uviděla mne, ohlédla se. „Má poklona, slečno!“ řekl jsem, smekaje klobouk a přistupuje k ní. „Slečna na procházce?“

„Ano,“ odpověděla Matylda, „procházím se.“

„Dovolí-li slečna,“ pš! (zase jsem kýchl), „půjdu se slečnou; odpustí-li totiž mé smělosti!“ „Prosím,“ odvětila Matylda.

A tak jsme chodili vedle sebe celou hodinu, aniž bych slova byl promluvil a slečna Matylda něco řekla.

„Jen odvahu, hochu!“ myslil jsem si, „nedbej, že tě nějak dnes bolí hlava, že snad jsi dostal z toho stálého plahočení ve vlhku rýmu, řekni jí: „Slečno Matyldo, mám vás velmi rád!’ “

Již jsem neodolal! Matylda byla krásná, teplý letní večer, broučci, atd., ptáci pěli, atd., to často se opakuje a může to každý častěji číst.

Odvážil jsem se! Přišli jsme právě na mýtinu a zastavili jsme se. „Pšš!“ kýchl jsem. „Teď to řekni,“ vyzval jsem se v duchu a pravil jsem k Matyldě, co nikdy nezapomenu: „Hslešhno, Mhathyldho, mhám vhás hvelhmhi rhádn!“

Rýma, ta prokletá rýma, před hodinou ještě jsem nehuhňal, ucpala mně náhle nosní dírky, já huhňal. „Mhám, vhás, vhel-mhi rhádn!“ opakoval jsem ještě jednou.

„Brr, vy huhňáte jako pan adjunkt Mařík, když žádal předloni o mou ruku,“ řekla na to Matylda, „to jsem si o vás nemyslila.“

„Hodphusthe,“ pravil jsem ulekaně, „tha rhýmha nha mhne phřišhla thak najhednou, jhá jhak vhíte, jhindhy nhe-huhňhámh,“ pšš, pšš!

A nežli jsem se vzpamatoval, slečna Matylda odešla s hlavou hrdě vztýčenou; viděl jsem, jak její klobouček mizí mezi stromy a s ním má naděje, můj ideál, mé všechno, má drahá, krásná Matylda Dřezíkova!