Lucie, spanilá zakletá princezna

 

 

Pan Alois Širlo byl jedním z oněch podnikavých mužů, kterým hloupost lidská nijak nevadí a kteří by bez této, možno říci veřejné vlastnosti nemohli ani existovati. Zprostředkoval půjčky, a když viděl, že mu hoří koudel, zanechal tohoto nevděčného shánění záloh na kolky a stal se úředně oprávněným vykládačem karet, hadačem a vydavatelem planet. K takovým věcem úřady ochotně dají povolení.

Stalo se jednoho dne, že k němu přišla stará vdova a tázala se, zda snad by jí planety nevěstily, že se ještě na stará kolena vdá. Poněvadž při té příležitosti panu Širlovi sdělila, že má tři tisíce zlatých, vyložily jí planety, že si ji vezme pan Širlo, ale až po jistém čase, osvědčí-li se dobrou společnicí. Toto osvědčení stálo starou vdovu šest tisíc korun a pan Širlo zařídil si panoptikum zázračných a podivuhodných věcí, objížděje se svým podnikem venkov a ukazuje všude za mírné vstupné kostru z mořské panny, fez sultána Murada, zkamenělé slzy svaté Terezie, jednoho živého obarveného hroznýše, malou prašivou opici, dikobraze a ochočeného ježka. A vše to hlídala přísným okem paní Širlová, kterou si konečně musil vzíti v kterémsi moravském městečku, když se z ní byl stal právě takový drak, jaký byl vymalován nad boudou podniku.

Byly však již i jiné podniky, založené s mnohem větším kapitálem, jež přece konečně zkrachovaly, a tak se také stalo, že jednoho dne ze šesti tisíc korun nezbylo panu Širlovi ani krejcaru. Zůstala mu pouze zvířátka, zázračné věci a paní Širlová, s velkými bradavicemi na obličeji, obrostlými černými vousy.

Potom docházelo pomalu i na rekvizity, prodali dikobraze kterémusi učiteli, cvičeného ježka jednomu hostinskému, jenž měl mnoho švábů, hada podnikavému potulnému brusiči, který si chtěl zařídit cirkus, zkamenělé slzy svaté Terezie rozplynuly se při nejbližším dešti, když do boudy pršelo, kostru mořské panny zabavili mu v jiné hospodě, kde zůstal dlužen za dva syrečky a litr piva, a tak jednoho dne nezbylo mu nic leč stará, rozbitá bouda a velká skleněná skříň, ve které chovány byly dříve všechny ty rekvizity, také již značně poškozená. Ke všemu neštěstí neutekla mu ani paní Širlová v této strašné bídě.

Pan Alois Širlo však si nezoufal. Jednoho dne objevil se na jeho boudě tento plakát:

„Lucie, spanilá zakletá princezna. Před třiceti lety zakletá do skleněné skříně a neviditelná. Přes noc zmizí vždy z této skříně mísa jídla a sklenice nápoje. Vstupné jen dva krejcary. Děti a vojáci platí polovic.“

Tento zázrak táhl stejně jako mírné vstupné a po celý den byla bouda plna a zevnitř ozýval se jasný a zvučný hlas pana Aloise Širla: „Prosím, jen přistupte blíže k této skříni, ničeho se nebojte! Zde uvnitř vidíte neviditelnou spanilou princeznu Lucii. Před třiceti léty zakleta čarodějníkem z Hostivaře. Prostým lidským zrakem neviditelna. O její přítomnosti však svědčí, že každého rána naleznete zde v této skříni prázdný talíř a prázdnou sklenici, ačkoliv každou noc dovnitř dávám plný talíř a plnou sklenici. Nemám-li však při dnešní velké drahotě dosti prostředků, abych jí talíř vrchovatě mohl naplniti, tu v noci slyšet lze úpěnlivé kvílení z této skříně. Zakleta byla s nejvyšším povolením slavných úřadů a všechny listiny o této věci jsou v císařském a královském dvorním muzeu ve Vídni. Ukazována byla před nejvyšší šlechtou a žádný ji nespatřil. Císařskými profesory za pravou uznána a poctěna nejvyšší medálií prince Šamburga z Lippe. Přistupte blíže k této skříni, a kdo z vás má smilování se spanilou zakletou princeznou Lucií, nechť vloží do této misky krejcar, dva, tři, dle své možnosti, aby za noci nekvílela hladem a žízní!“

A když večer bouda byla zavřena, tu vylezla paní Širlová ze svého úkrytu za záclonou vzadu boudy, ušitou z pytlů, a výsledek toho byl, že ráno před publikem objevil se prázdný talíř a prázdná sklenice. V úterý a v sobotu, když byly jaternice, vidělo publikum na talíři špejle. Zakletá princezna dávala však přednost jelitům. Ale všechno má své meze. Jednoho dne šel kolem úředník od hejtmanství, když se vracel v noci z tohoto předměstí ze zábavy domů, a rozveseleně přečetl si v záři měsíce bizarní plakát. Po cestě domů přestal se však smát a stal se opět úředním člověkem, který vidí ve všem jen špatnost. Poněvadž však úřední jednání jest vždy složitější, dozvěděl se pan Širlo již druhého dne, že zítra dostaví se k němu úřední komise, aby prozkoumala zakletou spanilou princeznu Lucii. A tak když úřední komise z hejtmanství s přísnou, slavnostní tváří vstoupila do boudy, spatřila ve velké, rozbité skříni spanilou princeznu Lucii, před třiceti lety zakletou: Spanilé dívce narostly za těch třicet let bradavice s pěknými černými vousky a nad boudou pyšnil se nový nápis: „Zázračné odčarování spanilé princezny Lucie po třiceti letech.“

„Ano, milostpánové,“ pravila paní Širlová ve skříni k úřední komisi, „měli jste mne vidět takhle před třiceti lety!“

Nato vydlužil si pan Širlo od pánů komisařů pět korun a šel se svou spanilou princeznou Lucií hledati si štěstí dále do kraje.