😥Loupežník v úpadku a tři veselí malíři

novela

 

 

 
Neznámý text, ke kterému vede jediná stopa: Dopis Jaroslava Haška své  první ženě Jarmile Haškové ze dne 23. 6. 1921, kde píše: „Píši novelu Loupežník v úpadku a tři veselí malíři. Musím ji mít hotovou do zítřka. Půjde do Slezskomoravské revue.“

Jestli svůj slib Jaroslav Hašek splnil a rukopis odevzdal, je stále naděje, že leží zapomenut někde v archivech nebo je součástí nějaké soukromé sbírky.