Lev zařval v cirku ...

 

 

Lev zařval v cirku ...
Ven vyšel z klece zajetí.
Z kamenných lavic všechen lid vstává,
činy lva čeká v napětí.

Lev znovu zařval ...
Zívl si zdlouha, široce,
mohutné, svalnaté protáhl údy,
ohonem na zem bil divoce.

Lid s chvěním čeká ...
Čeká - a hledí na program.
V ruce však bílý jen papír třímá
a kolem středu jen černý rám.

Lev též se ztišil ...
Hledí lid jako zmámený.
Ba nově příchozí najisto myslí,
že tam ten lev - je jen kamenný.