Léčení revmatismu bodáním včel

Humoreska

 

Starý zavalitý pan, sedící u psacího stolu, zívl a odložil na chvíli péro. Byl to pan Křemek, knížecí tělesný lékař ve výslužbě, který věnoval se nyní výhradně léčení kloubového revmatismu a sepisování svých výzkumů v tomto oboru.

Odpočinul si na okamžik a pak urovnal arch papíru a pokračoval na svém díle.

Psal: Každý dle mého soudu má dispozice k revmatismu, a záleží proto na tom potlačiti v zárodku jeho ...

„Řekneme,“ pravil k sobě, „jeho vypuknutí.“ A psal: ... jeho vypuknutí.

Na visacích hodinách bilo právě deset hodin. „Pro dnešek dost,“ řekl pan Křemek, „dvě hodiny denně psát stačí úplně. Myslím, že budu se svou vědeckou prací za pět let hotov.

Vstal od stolu a procházel se po pracovně, hovoře sám s sebou: „Nové výzkumy - hloupost - stará pravda oděná v nové roucho. - Ano, doktor Křemek má ještě něco v hlavě. - Má rozhodně v hlavě. Kyselina mravenčí - včelí jed. Co mají společného? Svět tápá ve tmách, pokud se týče chemického rozboru jedu včelího. A svět užasne, až doktor Křemek vy-stoupí se svou novou metodou. A hloupí lidé ...“

Pan Křemek počal se rozčilovat. Rozhazoval hněvivě rukou. „Hloupí lidé, hlupáci, ti mne budou chtít znemožnit, zničit. Utopí mne na lžici vody ...“

Pan doktor shodil na zem vázu, až tato rozbila se s hlukem na několik kusů.

Pan doktor se zarazil, neboť otevřely se dvéře a v nich objevila se roztomilá slečna ve večerních nedbalkách.

„Tatínku,“ ozvala se vyčítavě, „to je už tenhle týden pátá váza.“

„Ale Emčo,“ řekl pan Křemek, „zavadil jsem loktem, proč sem dáváte samé takové titěrnosti. Emčo, mám na nočním stolku přichystanou večerní poštu?“

„Ano, tatínku,“ odpověděla slečna, „jdi si odpočinout, sice rozbiješ všechny vázy ...“

Pan Křemek odešel do ložnice, a když ležel v posteli, rozřezával jedno psaní za druhým a četl.

Soukromé dopisy odkládal stranou, ceníky házel do koše, až jedno psaní upoutalo jeho pozornost.

Četl jednou, četl podruhé a potřetí přečetl si nahlas celé psaní.

Znělo: Velectěný pane doktore! Odpusťte, že osměluji se obrátiti k Vašemu Blahorodí o radu. Jméno Vaše, jako specialisty v léčení revmatismu, bylo mně již dříve velmi dobře známo ...

„Má pěkný sloh,“ zabručel doktor a četl dále: Proto obracím se k Vašemu Blahorodí o lékařskou radu. Trpím kloubovým revmatismem, ne sice příliš, neb domnívám se, že teprve jest v začátcích. Směl bych přijeti a dlít u Vašeho Blahorodí na léčení? Vyprošuji si laskavou odpověď na adresu: Karel Hlůza, soukromník, Rožkov.

„Odepíši mu okamžitě,“ řekl pan Křemek, „třeba ještě teď večer. Proč bych na tom pánovi nemohl vyzkoušet svou novou metodu?“

Vstal z postele, oblékl si župan a šel do své pracovny. Rozhodně budu dělat s tím pánem pokusy,“ pravil, připravuje si dopisní papír a péro. Přemýšlel chvíli a pak psal:

Velectěný pane!

Potěšila mne velice důvěra, kterou jste vložil do svého ct. psaní. Račte přijeti co nejdříve, neboť revmatismus kloubový jest velmi vážná nemoc. Jedná se často jen o nepatrné zpoždění v léčbě. Ujišťuji Vás, velectěný pane, že budu míti tu čest Vás prvého léčit svou novou metodou, úplně novou, se zaručeným výsledkem. Znamenám se v hluboké úctě.

MUDr. J. Křemek

„Ano,“ zvolal pan doktor, když dopsal: „Má nová metoda!“ Udeřil přitom pěstí do stolu, až kalamář povyskočil.

Slečna Emča objevila se podruhé ve dveřích: „Ale tatínku, děláš hrozný hluk, což se při psaní nemůžeš bez toho obejít?“

„Milé dítě,“ řekl něžně pan doktor, „píšu panu Hlůzovi, soukromníkovi z Rožkova, který přijede sem se léčit ...“

Slečna se začervenala. „To jméno neznám,“ pravila a začervenala se podruhé, „dobrou noc, tatínku. Dobrou noc.“

*

Proč se slečna Emča začervenala? Datuje se to od posledního masopustu, který slečna strávila v Praze u své tety. A nejlepší vysvětlení mohou podat zápisky pana Hlůzy, soukromníka z Rožkova: „Nejkrásnější vzpomínku ze všech masopustů chovám na letošní.“

Ve třiceti letech chce člověk ještě něco užít. Na našem venkově masopust jest příliš jednotvárný. - Jel jsem do Prahy. - Dle svého zvyku hledám vždy „kupé“ pro nekuřáky, poněvadž tam jezdí dámy. Vstoupil jsem do vlaku a mohu říci, že „kupé“ vyvolil jsem šťastně. Posadil jsem se naproti krásné slečně. „Krásné“ jest příliš malicherný výraz proti skutečnosti. Blondýnka, nejkrásnější ze všech blondýnek světa, seděla naproti mně. Oči modré, nejkrásnější ze všech modrých očí světa. Vlasy plavé, jako zlato, nejkrásnější barvy na světě, a s tou kráskou zapředl jsem rozmluvu. Jest dcerou MUDr. J. Křemka; chválila, jako dobrá dceruška, nesmírně nadání svého otce, specialisty v léčení revmatismu kloubového. Jede do Prahy užít masopustu. Bude bydlet u své tety. Tanec jest jejím ideálem. Řekl jsem, že též velmi rád tančím. Hudbu miluje vášnivě. Řekl jsem, že pro hudbu žiju. Zpěv miluje. Podotkl jsem, že rád zpívám. Divadlo navštěvuje velmi ráda; poznamenal jsem, že vystupuji jako ochotník.

Ubíhala mně rychle cesta v hovoru s ní. Ta její gesta, tílko, vše tak svůdné. Dle všeho jsem se do ní zamiloval. „Na plesu se shledáme,“ řekl jsem důrazně. Odpověděla: „Dovolte, pane.“ - „Račte prominout,“ pravil jsem, „budu mít tu čest někde se s vámi setkat?“ - „Snad,“ odpověděla, koketně se usmívajíc -. Mně se zdá, že jsem se do ní zamiloval, poněvadž po vystoupení z vlaku stále viděl jsem v duchu její svižnou postavu. Ostatně uvidíme - - -

Další zápisky pokračují - - -

Řekla mně, že bydlí na Vinohradech v Komenského ulici. Dvě noci jsem špatně spal, vzpomínaje na ni. Třetího dne šel jsem hledat dům, kde bydlí. Je prý žlutě namalovaný. Mám dobrý nápad. Dům takový vskutku tam stojí, najmu si blízko pokoj a celý den budu u okna, a až půjde ven, půjdu za ní - - -

Náhoda mně přeje. Není ten můj nový pokoj právě naproti žlutému činžáku, je o jeden dům dolů, ale vidím velmi dobře na celé okolí. Stojím u okna již půl dne. Kdybych se nestyděl, obědval bych na okně, abych ji nepropás - - -

Konečně vyšla ven k večeru se svou tetou, což je mrzutá věc, jak jsem zprvu se domníval, ale upokojil jsem se, když zpozoroval jsem, že jdou do divadla. Lístek a za nimi. - Byl jsem o šest sedadel nalevo. Zpozorovala mne. Učinil jsem hlubokou poklonu a usmál jsem se. Odpověděla nedbale a její teta ptala se patrně, kdo to pozdravuje. Slečna jí cosi zašeptala, teta kývla hlavou. Hrají „Dalibora“, neposlouchám a dívám se stále na svůj ideál. Jsem doopravdy do ní zamilován. Vím to určitě - - -

Nesmí na ulici, abych nešel za ní. A kupodivu, nemám té smělosti, abych na ni promluvil, i když jde sama. Jsem však odhodlán co nejdříve zapřísti s ní rozmluvu - - -

Včera jsem se odhodlal. Vyčíhal jsem, když šla na kluziště, a připojil se k ní u vinohradského kostela. Myslím, že jsem dobře začal. Pravil jsem, střetnuv se s ní jako náhodou u Národního domu: „Ach, jaká to náhoda, velectěná slečno!“ Ztratil jsem vtom odvahu a rozhovořil se podivně: „Račte prominout, milostivá, vy ráčila jste při naší první rozmluvě se zmínit, že váš pan otec zabývá se studiemi kloubového revmatismu.“

Udeřil jsem na pravou strunu. „Ó zajisté,“ pravila slečna, „věnuje se s velkou pílí a vytrvalostí tomuto předmětu.“ Zábava byla tím navázána. Po celé cestě mluvili jsme o revmatismu. Připadá mně být od tohoto okamžiku tato nemoc milou - - -

První valčík! Valčík, tančený s mým ideálem, se slečnou Emilkou. Ve dvoraně Žofína na sta světel, ale vedle mne hvězda. - Vykládal jsem, co já o revmatismu soudím. Škoda, že jsem nestudoval medicínu! - - -

Šibřinky! Přijde též. Mám originelní nápad. Budu dělat podagristu a dám se vozit posluhou na vozíku a v ruce držet budu berle. A ona? Napověděla mně, že bude maskována jako bohyně hudby. Emilko! Emčo! -

Poznali jsme se mezi sty masek. Řekl jsem, že přál bych si být léčen jejím panem otcem v její přítomnosti. Uhodila mne lyrou a řekla: „Můj tatínek není psychiatrem.“ Vtipná, roztomilá! Žel, že jako maska „podagristy“ nemohl jsem tancovat - - -

Stihla mne strašná rána. Po šibřinkách spal jsem až do odpoledne a v té době má drahá Emča, jak to zní důvěrně, odjela domů. Vím to teprve dnes, po třech dnech, kdy takřka jsem se od okna nehýbal. Když nevycházela, šel jsem do žlutého činžáku poptat se do-movnice. „Před třemi dny odjela!“ Nespím, stále jen ji vidím před sebou. Srdce mně buší, a když usnu, zdá se mi o revmatismu - - -

Další zápisky vyplněny jsou vzdechy tohoto třicetiletého mládence, líčením nepokoje duše, odjezdu domů a slovy: „Emilko, Emčo, Emo!“

A poslední zápisek zní:

Musím ji vidět! Odhodlal jsem se k nejhoršímu. Budu fingovat kloubový revmatismus a dám se léčit jejím p. otcem. Ve válce a v lásce nesmí se nikdo štítit lži. Snad brzo tě uvidím, krásná Emilko - - -

Nesmíme se tudíž divit, že se slečna Emča toho večera začervenala, a když ocitla se ve svém pokoji, že povzdechla: „Ani zde nemám pokoj od toho protivného člověka.“

*

Za dva dny objevil se u pana doktora, který uvítal pokusného pacienta velmi srdečně.

„Buďte vítán,“ řekl, potřásaje své oběti rukou, „byl jste již dřív u lékařské prohlídky?“

„Ano,“ lhal pan Hlůza, „lékaři zjistili kloubový revmatismus v začátcích.“

„Toť vážná věc,“ prohodil pan doktor, „nesmírně vážná, vy, jak vidím, kulháte na pravou nohu?“

„Ano, koleno, pravé koleno mne trápí,“ pravil Hlůza, „jako mravenci kdyby lezli.“

„Jest to teprve začátek, pane Hlůzo,“ poučoval doktor, „ale buďte ubezpečen, má nová metoda úplně vás vyléčí. Hlavní věc jest neztrácet času. Připravil jsem již vše. Račte dále ...“

Doktor otevřel dvéře a pan Hlůza spatřil prázdný pokoj, jen uprostřed ležela dlouhá skříň, a na stěně visel jakýsi oděv, podobající se šatu potápěče. Vše bylo podobné, kukla se skleněnými otvory pro oči, jen scházela roura vzduchovodná. Pak byla zde jedna židle.

Doktor zazvonil. „Přijdou sluhové,“ pravil, „a pomohou vás svléknout. Musíme okamžitě začít s léčením.“

Objevili se dva silní chlapíci. „Svlecte tohoto pána do naha,“ poroučel doktor.

„Dovolte,“ bránil se pan Hlůza, „nevěděl jsem ...“

„Nemohu vám pomoct,“ usmál se doktor, „účel světí prostředky.“ Za dvě minuty byl pan Hlůza zbaven oděvu a zarmouceně seděl na svých šatech, očekávaje, co se bude dít.

„Teď vás oblečeme do tamhletoho,“ poučoval doktor. Netrvalo ani dvě minuty, vyhlížel pan Hlůza jako potápěč ...

„A teď,“ poroučel pan doktor, „odneste toho pána tamhle.“ Ukázal na skříň ležící na zemi.

Sluhové hodili pana Hlůzu do skříně a pan Hlůza s ustrnutím naslouchal dalším rozkazům doktorovým: „Přineste sem patentní úl ...“

„Milý příteli,“ vykládal doktor, „má léčebná metoda jest zcela jednoduchá. Léčím bodáním včel. Slyšíte, či mám víc křičet?“

„Slyším,“ zabědoval pacient ve skříni.

„Jste, jak vidím, silné konstrukce,“ řekl doktor, se zalíbením dívaje se na pana Hlůzu, „vy snesete patnáct žihadel do kolena. Pravé říkáte, že to je ...“

„Je to,“ zarmouceně zahučel Hlůza, „ale nebolí příliš, myslím, že masáž ...“

„Jste na omylu,“ vykládal doktor, „zárodky se musí utlumit. Léčilo se dřív kyselinou mravenčí, jed včelí jest silnější. Přiložíme na koleno část úlu, podráždíme včely, ty se sesypou na ně, dají vám žihadlo ... Ostatně vás sluhové budou držet ...“

„Vyndejte díl, kde je patnáct včel,“ poroučel, když přišli s úlem. „Dobrá, a nyní držte dobře toho pána za ruce a za nohy ...“

Doktor sklonil se nad svou obětí. Rozepjal patentní oděv na pravém kolenu a část úlu přišrouboval těsně ke kolenu a odstrčil závorku dělící včely od kůže pana Hlůzy ...

Pak ozvalo se ve skříni dušené: „Kriste na nebi, Ježíši Kriste na nebi ...!“ Sluhové drželi ho dobře za hlavu, za ruce a za nohy ...

„Máme již pána pustit?“ tázali se po nějaké době. Doktor podíval se skleněným otvorem na včely.

„Ještě dvě nebodly,“ prohlásil, „držte ho ještě chvíli.“ Pak ozvalo se ještě dvakrát: „Ježíši Kriste na nebi!“ a doktor řekl: „Hotovo, odvlecte pána, zabalte do prostěradla a odneste na postel ...“

*

Za tři dny, když oteklé koleno splasklo, prohlásil pan Hlůza, že je úplně zdráv a že není třeba pokračovat v léčení, a odjel domů, kde do zápisek poznamenal: „Škoda, že slečna Emílie Křemková jest dcerou doktora Křemka, který léčí revmatismus bodáním včel ... A co mé srdce?“