Kyanovodík

Humoreska

 

Již po sedm neděl docházel za ní stále usmívající se, s hloupým výrazem v obličeji, a vždy říkal jejímu otci: „Milý pane Vojáčku, vaše dceruška Málka je roztomilá. Nu, a dostane ten celý statek, he? Já mám taky statek, he! Tak dohromady by to byly dva statky, he.“

„Tak jen ji hleďte, pane Kolbo, na sebe připoutat,“ odpovídal pan Vojáček.

„To udělám, he,“ odpovídal Kolba, „půjdu se podívat za ní na zahradu, he, ona je taková zvláštní, takový hospodář, he.“

A pan „He“, jak mu říkali pro jeho mluvu, odcházel za Málkou do zahrady.

Slečna Málka byla vskutku hospodářem v pravém slova smyslu, a to hospodářem, který hledí na základě nových výzkumů a pokusů povznésti hospodářství. Nebylo brožury zemědělské, aby ji ona neprostudovala. Ona studovala stále. Bylo to děvče zvláštní svou povahou, povahou pachtící se za cíli u děvčat neznámými. Celé dny na zahradě, celé dny v polích rozkazovala, co a jak třeba zalévat, plet, okopávat.

Poučná kniha v ruce, a to poučná, hospodářská, bez té nikdo nedovedl si představiti slečnu Málku. A tak i když toho dne pan „He“ přišel do zahrady, aby ji vyhledal, slečna Málka seděla pod stromem a četla nějakou knihu.

„Rukulíbám, slečno,“ klaněl se pan Kolba, „jak vidím, zas něco čtete, he?“

„O zužitkování ovoce,“ odpověděla slečna, „velmi zajímavá kniha.“

„A to vás nenudí, čisti o samotě, he?“ tázal se pan Kolba.

„Jak to?“

„Inu, he, tak, jako kdyby někdo vám pomáhal číst, he. Totiž kdyby vedle vás seděl, he, jako já například, a četl s vámi.“

„Tak čtěte!“

„Takhle to ano,“ pravil pan Kolba, „kdyby to byla zábavná kniha, ale taková, he.“

„To jste statkář?“ zděsila se Málka.

„Nu, co na tom, naši předkové, he, ti neznali takových brožur, tatík také neznal, he, a mne poslal sice do hospodářských škol, ale já, he, hrál v karty. Bože, v Roudnici bylo dobře, he.“

„Počkejte, ať já mohu mluvit,“ pravila slečna Málka, „vy jste mi říkal, mně se zdá, že včera, že mne máte rád?“

„Mám, he, slečno Málko. Vašemu panu otci právě před chvilkou jsem říkal: ,Málka je roztomilá a dostane statekj he. A já mám taky statek, he. Tak dohromady by to byly dva statky, he.’ Nemám pravdu?“

„To je pěkné,“ smála se Málka, „když mne máte tak rád, můžete mně dnes pomáhat.“

„Udělám všechno,“ ujišťoval pan Kolba.

„Jde o práci v zahradě,“ pravila Málka, „kterou nemohu svěřit žádnému čeledínovi.“

„Všechno udělám, he.“

„Abych vás dlouho nemořila, přečtěte si toto,“ řekla Málka, „zde ten název. Vidíte: ,Hubení mšice krvavé.’ A víte, čím ji budeme hubit? Kyanovodíkem!“

„Ky-a-no-vo-dí-kem?“ slabikoval pan Kolba. „Už jsem zapomněl, co to je, he.“

„Znamenitý jedovatý plyn,“ pravila Málka, „vyrábí se takto.“

Vzala kus papíru a napsala:
KCN      KHSO4
H2S04   HCN

„Tomu nerozumím, he,“ zarmouceně pronesl pan Kolba.

„To jest kyanid draselnatý a kyselina sírová,“ poučovala Málka. „Vezme se láhev, nasype se kyanid draselnatý v prášku do ní, pak přidá se kyselina sírová, voda, a vyvine se plyn, kyanovodík, kterým, dle amerických výzkumů, hubí se krásně mšice krvavé. A je to velmi prosté. Stromky pokryjí se nepromokavou plachtou, pod tu dá se nádobka s kyselinou sírovou a vodou, vhodí do ní kyanid draselnatý a rychle se odskočí.“

„Proč se odskočí, he?“ tázal se pan Kolba.

„Nu proto, poněvadž je kyanovodík plyn strašně nebezpečný,“ odpověděla Málka, „nepatrné vdechnutí stačí, aby člověk se okamžitě otrávil. - Tak pojďte mně pomoci, pane Kolbo! Vidíte tamhlety plachty na stromkách? Proč se tak divně díváte? Vy nic nebudete dělat, než že vsypete pod plachty do nádobky kyanid draselnatý a uskočíte ...“

„A já, he,“ mluvil pomalu pan Kolba, kterému se počaly nohy třást, „já dnes musím domů, nutná záležitost, he, ale pošlu sem svého čeledína, tomu je, he - jedno, jestli se otráví, poněvadž je nešťastně zamilován, he. Tak odpusťte, nerad odcházím, he, až jindy, he. Jindy! Rukulíbám, he ...“

*

„Kyanovodík se výhodně osvědčil, tatínku,“ pravila slečna Málka za čtrnácte dní k panu Vojáčkovi, „mšice červená jest nadobro vyhubena a pan ,He’ se zde po celých čtrnáct dní neukázal. Výborný prostředek, ten kyanovodík!“