Krátký román pana Perglera vychovatele

 

 

Vychovatel Pergler odjel nastoupit své nové povolání u rodiny barona Köchlera s přesvědčením, že nepřipustí, aby se do něho paní baronka nebo baronesa zamilovaly.

Když přijel na místo a byl uveden k baronovi, přijal jej tento s vážnou tváří a vysvětlil mu, že jde o to, aby uvedl na pravou cestu dva čtrnáctileté ničemy, a to jeho synovce Karla a jeho vlastního syna Emanuele. Dále, aby se postaral o výchovu patnáctileté baronesy Olgy, která je velmi nezvedená.

„Pokud se týče oněch dvou ničemů,“ řekl baron, „musíte si myslet, že jsem zde po tři měsíce na zámku vydržoval jednoho vynálezce, který se chlubil, že umí zhotovit stroje na samočinné vyplácení uličníků. Mám zde výkresy a mohu vám je ukázat. Je to buď taková jakási bednička, která se připevní na kalhoty, nebo to vypadá jako jesle, do kterých se kluk položí a rákosky uvedou se do pohybu hodinovým strojem. Nezhotovil však ani jedno, ani druhé, a zmizel se zlatými hodinkami. Říkám to jen tak mimochodem, abyste věděl, že nejdete zpracovávat nějaké anděly. Zkoušel jsem to i jinak. Každého dne ráno přišel do zámku můj šafář, bývalý poddůstojník, a oba vyplatil. Zvykli si na to během času tak, že když dlouho nešel, šli k němu sami do bytu. Vidíte tedy, že jsem zkoušel vše možné s nimi. Buď jsem je dal zesekat, nebo jsem jim koupil, co si přáli. Posledně jsem jim koupil medvěda, toho odvedli do vsi do školy, tam ho pustili v první třídě a utekli. Musili přijít četníci, a byli by málem zastřelili pana učitele místo medvěda. Pokud se pak týče mé dcery, upozorňuji vás, že má choť ji úplně zkazila. Má choť je má druhá manželka, abyste tomu rozuměl. Celý den tedy jsou spolu, a buď se pudrují, nebo čtou romány.“

„Aha!“ zvolal pan Pergler, zardívaje se.

Pan baron se na něho divně podíval, vychovatel se zarazil a začal koktat: „Rozumím, prosím, úplně. Odvyknu jí i pudr i romány. Proberu s ní místo pudru dějepis i zeměpis, literaturu, kreslení.“

„Umíte jezdit na koni?“

„To jsem doposud neměl příležitosti zkusit, ačkoliv budete-li si přáti, milerád ...“

„Však se tomu naučíte, neboť můj systém je, abyste s nimi pořádal poučné vyjížďky do přírody. Slyšel jsem, že příroda mnohému člověka naučí. Nemám pravdu? A nyní uděláte dobře, když půjdete se představit mé choti a dceři. Upozorňuji vás, že má choť jest velmi mladá a že musíte být hodně veselý a nesmíte před ní se ostýchat a bručet. Kromě toho vás upozorňuji, abyste byl bezohledně přísný na mou dceru a na ty dva ničemy. Když vám bude odmlouvat, strčte jí také jednu a uvidíte, že pak bude klid.“

„Proboha,“ pomyslil si vychovatel, vstupuje do budoáru paní baronky, „to to hezky začíná. Pokud se pak týče baronky, uzřím-li nějaký pokus koketérie, řeknu jí ihned, že to oznámím panu baronovi. Toho spratka, který se pudruje, lehce zkrotím.“

Našel obě dámy velmi zvědavé na něho, a když se beze slova přísně na ně podíval stoje před nimi hezkou chvíli, tu baronesa utekla k oknu a tam se dala do smíchu, zakrývajíc tvář záclonou.

„Sedněte si,“ řekla paní baronka, „a vypravujte mně, která herečka v městském divadle se vám nejvíce líbí.“

„Nechodil jsem v městě do divadla,“ řekl drsně pan Pergler.

Usmála se a otázala se, co vlastně dělal celý čas. Řekl jí, že studoval a jmenoval jí celou řadu filosofů. Aby ji déle nenudil, uznala za vhodné zavolat baronesu Olgu, která se kuckala smíchem, a padla jí do náručí. Počaly se před ním objímat. Bylo mu z toho úzko. Viděl, že mají z něho švandu, a vstal, aby se poroučel. Ve dveřích se ohlédl a uviděl u zrcadla krabičku s pudrem a nějaké romány.

Zdálo se mu též, že baronesa za ním, když zavíral dveře, vyplázla jazyk.

Vzdychl a šel se podívat na oba hochy do jejich pokoje.

Nalezl je sedící tiše u velkého atlasu, kde právě kreslil baronův syn přes obrysy mapy Evropy velkého vepře modrou tužkou. Oba kouřili cigarety, které měli v krabici před sebou, a uvítali ho zcela vážně, aniž by cigarety odložili.

„Slyšeli jsme,“ pravil jeho bratranec Karel, „že jste ráčil zavítat sem, abyste z nás udělal řádné hochy. Buďte ubezpečen, že vaše snahy budeme respektovat, ale že to bude asi marné. Nejlépe byste udělal, kdybyste se sebral a odjel domů. My jsme se s Emanuelem usnesli, že se nedáme napravit. Je škoda každého času.“

Pan Pergler rozepjal kabát, začervenal se a sundal si řemen.

„Mám plnou moc, miláčkové,“ řekl vztekle přitahuje k sobě mladého barona Kochlera, „a je mně velice líto.“ A zatím co zápolil s Karlem, Emanuel zezadu vystřelil na vychovatele z pistolky ptačí brůčky. Celý náboj vnikl vychovateli pod kabát, takže pustil Karla, a zlostně šermuje řemenem, utekl do svého pokoje.

Převlékl se a šel se projít po zahradě. Tam ho chytil baron. Když mu nešťastný vychovatel vykládal o prvním svém setkání se svěřenci, dal se baron do smíchu.

„To přece nic není, to byli dnes nějak dobře naladěni anebo jste jim imponoval. Počkejte, až na vás vystřelí z pušky. Upozorňuji vás, abyste se nedal svést a nešel někdy s nimi na hon. To by mohlo smutně dopadnout. A nyní pojďme se podívat na koně.“

Baron ujistil vychovatele, že mu vybere koně úplně mírného, a když konečně štolba pana Perglera vysadil na jednoho, poučiv, jak se má držet v sedle, a zvolal „trap! trap!“, kůň se dal do klusu a uděšený pan Pergler brzy zmizel jim z očí, neboť počal v děsu bodat koně ostruhami a ten jen letěl po silnici.

Za dvě hodiny se kůň vrátil sám a za hodinu nato našli vychovatele sedět v křoví u silnice, držel si hlavu a třel si záda.

Odvezli ho na zámek, kde se vzpamatoval tou měrou, že mohl se odebrat do svého pokoje, když před tím ujistil paní baronku, která se nemohla udržet smíchu, že si vzpomněl na jedno slůvko, které slyšel, že říkají koním, a to: „galop!“ Jakmile to řekl, kůň se prý splašil.

Když si lehl do postele, našel v nohou dva ježky a polštáříček s jehlami, obrácenými špičkami ven. Nebylo pochyby, že polštáříček ten, vyzařující typickou vůni budoáru baronky, strčila mu tam baronesa, aby přispěla nějakou hřivnou v odboji bratra a bratrance proti úhlavnímu nepříteli.

Ráno, když se probudil, našel na koberci dvě psaní, vhozené do pokoje otevřeným oknem.

Jednoho obsah byl stručný: „Pane, oznamuje vám bratrstvo černé ruky, že se blíží váš konec. Dle usnesení valné hromady budete zákeřně zavražděn, neopustíte-li tento okres do 48 hodin.“

Druhé bylo něžné a znělo: „Milovaný učiteli! Nemohu si pomoci a svěřuji vám, že jsem se též do vás zamilovala, očekávám vás ve 3 hod. odpůldne u lesního pavilónku v oboře dle vašeho přání. Vaše baronesa Olga.“

„I ty ještěrko,“ zvolal pan Pergler, „uvidíme, kdo s koho. Tohle jsem tušil, rozhodně tam přijdu a jednu ti strčím za tvé bláznovství, neboť mám to dovoleno.“

Když přišel o třetí hodině celý rozvzteklený k lesnímu pavilónku, našel tam shromážděnu celou rodinu pana barona.

Pan baron vážně přistoupil k panu Perglerovi a řekl mu: „Jest to pravda, že jste vyzval sem baronesu Olgu k dostaveníčku, jak se nám svěřila?“

Usmál se a podal panu baronovi dopis, který ráno našel. Pan baron četl hlasitě: „Nemohu si pomoci a svěřuji vám, že jsem se též do vás zamilovala, očekávám vás ve 3 hod. odpůldne u lesního pavilónku v oboře dle vašeho přání. Vaše baronesa Olga.“

„Pro Ježíše Krista,“ zvolal nešťastný vychovatel. „Já přehlédl to ,též‘ a to ,dle vašeho přání‘ ...“

„Odveďte toho pána na nádraží,“ přerušil ho pan baron.

Dva hajní chopili se ho pod rameno a vyvedli ho z obory. Pan Pergler říká, že mu prý také nějakou strčili. Ale i bez toho skončil krátce román pana Perglera vychovatele.