Korupční aféra magistrátního praktikanta Bachůry

 

 

Magistrátní praktikant Bachůra byl mladý nezkušený člověk, jenž nevěděl, že na magistrátě číhá tisíce nebezpečí pro lidi jeho druhu a že je třeba pevného charakteru, aby praktikant nepodlehl a nezapletl se do nějaké korupční aféry se svými představenými nebo i bez nich.

Magistrátní praktikant Bachůra nevěděl, že hydra mamonu stejně číhá, aby pohltila útlé duše magistrátních praktikantů, jako již pohltila i šediny mnohých obecních starších.

Všechny velké korupční aféry radniční, které rozvířily veřejné mínění, (nemyslím Veřejné mínění, časopis redaktora Šaška), nedají se naprosto přirovnat s aférou praktikanta Bachůry.

Dnes zkorumpovaný Bachůra potlouká se jako Jidáš někde po světě, neboť on čistý prapor radnice vrhl poznovu do kalu a bahna, ba on ho dokonce - pokálel.

Abychom tedy vnikli do celé této historie, musíme začít v této hnusné aféře s Malou Stranou.

Na Malé Straně ve spleti uliček starobylého slohu nalézá se hostinec pana Šedivého. Pan Šedivý byl jedním z těch velkých starých dobráků, kteří nedbali zdravotních předpisů pražského magistrátu a vedli snad celá desetiletí trubky na vzduch ústím na pisoár.

Hosté si nikdy nestěžovali, neboť pivo bylo řízné a na pisoáru byla stále tma.

Pisoár ten, hrající v korupční aféře praktikanta Bachůry význačnou roli, neměl žádného okna, které by šlo do světlíku, neměl žádného otvoru, který by alespoň trochu toho božího světla vrhl dovnitř smutné zavlhlé prostory, aby učinil onu temnou místnost jasnější a veselejší.

Ti však, kteří sem chodili na pivo, byli úplně spokojeni. Konzervativní Malá Strana neprotestovala ve své kamenné strnulosti, takže by měl jistě z toho radost pan Luboš Jeřábek.

Ale přišla doba, kdy konečně ruch moderního života vrhl se i na pisoár pana Šedivého. Stavební komise zjistila obě hrozné věci. Roury na vzduch ústící do pisoáru (předáno ihned komisi zdravotní) a pisoár neosvětlený, bez otvorů na vzduch.

A tak se stalo, že magistrátní praktikant Bachůra jako zapisovatel stavební komise ponejprv se seznámil s panem Šedivým. Zdrcujícím pohledem stíhal všechny pohyby hostinského, který tvrdě a výbojně tvrdil, že celá slavná komise nebyla ještě na světě, když se tu už vykonávala v tom pisoáru malá tělesná potřeba a že to také šlo. Na to že člověk vidět nemusí, jen když je tam odvodní stružka, že to stačí, dvéře že to má a to že je přece dost velký otvor na vzduch.

„Jen se mírněte,“ říkali mu, „ať se ještě nedopustíte urážky úředních osob. Copak myslíte, že je to nějaký med chodit po pisoárech?“

Pak mu bylo nařízeno, že musí probourat zeď a udělat do pisoáru okno, poněvadž však jedná se o změnu v místnosti hostinské živnosti přináležející, že musí podat plány a žádost, aby směl to vybourat.

Tohle bylo dopoledne, odpůldne přišla zdravotní komise. Ta mu nařídila vést otvorem, který bude vybourán, roury do světlíku.

Byl z toho napolo blázen. Musí to probourat, tak je nařízeno, musí však předložit plán a požádat o povolení, aby to směl vybourat a roury na vzduch ze zdravotních důvodů vésti do světlíku, kam ústí okna všech záchodů v celém domě.

Nespal celou noc a ráno šel k mistru zednickému, aby mu vypracoval plán na okno a podal prostřednictvím jednoho řemeslného písaře žádostí z Hradčan žádost, aby plány ty pisoáru se týkající byly v nejkratší době slavným magistrátem schváleny a jemu vybourání okna do pisoáru povoleno, zač slibuje se mravným chováním na stará kolena odvděčiti.

Uplynuly tři neděle a vyřízení žádosti nepřicházelo. Hostinský Šedivý vypravil se tedy na magistrát, aby tam urgoval urychlení. Ve stavebním referátě zastihl jen praktikanta Bachůru, neboť ostatní byli naproti v restauraci U Koryntů na přesnídávce již od deváté hodiny. Nyní bylo právě dvanáct.

„Co si přejete?“ důstojně tázal se praktikant Bachůra.

„Jdu, mladý pane, víte, stran toho mýho pisoáru. Šedivého pisoár z Malé Strany, jak se pamatujete.“

„Ano, pamatuji se,“ velebně řekl Bachůra, „myslím, že se pamatuji, a co vlastně chcete?“

„Víte, už jsou to tři neděle a ono by neškodilo to urychlit, moji hosté už se těší teď na to okno jako malé děti, u nás se totiž nic neděje a tohle je událost.“

Bachůra si vzpomněl, že žádost ta už je dávno vyřízena a že leží tamhle v zásuvce. Jen ji poslat. Ale říkal mu přednosta oddělení: „Neposílejte ji ještě, ať takovej hostinskej čeká, jó, magistrát je musí, ty lidi, držet přísně na uzdě.“

Mlčel chvíli a pak řekl vážně: „Nu, uvidíme, co se dá dělat.“

Za čtrnáct dní byl tam hostinský Šedivý zas a Bachůra mu opět vážně a nafoukaně řekl: „Nu, uvidíme, co se dá dělat.“

Po té poslední návštěvě asi za týden šel Bachůra neúředně po Františkově nábřeží. Měl totiž tam schůzku s jednou slečnou, která měla radost, že má pána od magistrátu.

Bylo krásné odpoledne, teplé, jasné. Bachůra zastavil se u kiosku se sodovkou, dal si nalít jednu sklenici malinové a jednu sklenici citrónky a kráčel zas dál v roztoužení po své dívce, s kterou se zanedlouho má setkat.

Hradčany na obzoru, Petřín v zeleni, rozkvetlé kaštany na Střeleckém ostrově. Ale uprostřed těch krás počalo ho bolet břicho. Bachůra, než vyšel z domova, snědl sklenici jogurtu, národního pokrmu poražených Bulharů, malinovka a citrónovka dokončovaly neúprosný proces v labyrintu střev magistrátního praktikanta.

Naproti Hradčanům na nábřeží nalézá se malý domeček v sadech. Domeček malinký, ale důležitější nad ostatní okolní domy. („Často malá pastýřova chýška více zmůže nežli tábor, v kterém válčil Žižka,“ tak vždy si vzpomínám, když jdu kolem té chaloupky.)

Na ní jsou dva nápisy. Z nábřeží čtete „Pro pány“, z hřiště pro děti v parku na nábřeží diskrétnější „Pro dámy“.

Jako lev vrhl se Bachůra dovnitř, jako žíznivý Arab v oáze na pramen vody, jako odvodní komise na rekruty. „První nebo druhou?“

„Druhou,“ skromně, ale rychle řekl Bachůra.

Babička se na něho podívala a řekla: „Já jich, mladý pane, odněkud znám.“ Utrhla lístek z bloku, Bachůra sáhl do tobolky a uděšeně vykřikl: „To není možná. Myslil jsem, že mám ještě šesták.“

Babička se na něho podívala ještě jednou a řekla pomalu, zvětšujíc hroznou situaci Bachůrovu: „Vědí, odkud jich znám? Od svýho bratra Šedivýho, hostinského z Malé Strany. Byla jsem tenkrát doma, když voni byli u nás s tou komisí stran toho pisoáru. Jen si vezmou lístek, však to na nich neztratíme.“

Bachůra skočil do malého separé a když šťastný a veselý vycházel odtud, řekla za ním babka: „A nezapomenou, mladej pane, ať už to má bratr vyřízeno stran toho záchodu.“

Bachůra hned druhého dne, aniž by se šel optat k přednostovi, poslal vyřízenou žádost o kolaudaci plánů, která už tam ležela pět neděl provedena, panu Šedivému a spokojeně si oddechl.

Každé ráno, před devátou hodinou, stavěl se pan magistrátní rada Staněk v oné budově malinké na Františkově nábřeží, kde spáchal magistrátní praktikant Bachůra tu hnusnou korupční aféru, aby si s tou babkou pohovořil a informoval se, co říká veřejnost radničnímu hospodářství, neboť babka z veřejného záchodu byla pro něho hlasem lidu. To byl už takový jeho koníček.

„Jó, vašnosti, ta korupce leze už i na ty nejmenší,“ rozpovídala se babička, „jó, tyhle lidi z radnice, když je člověk nechá zadarmo vytento..., tak hned jdou straně na ruku, jako mýmu bratrovi...“ A vyprávěla panu radovi dopodrobna celou hnusnou korupční aféru magistrátního praktikanta Bachůry.

Dnes na Bachůrově místě sedí již jiný praktikant. Bachůra po skončeném disciplinárním vyšetřování, kde mu byla dokázána úplatnost v záležitosti hostinského Šedivého, byl propuštěn z magistrátu.

Potlouká se dnes jako Jidáš po Evropě a posledně ho viděli v Hamburku nějak podezřele dívat se do černých vod kanálů.

Kdosi vyslechl jeho samomluvu: „Kdybych byl dostal aspoň předplatní lístek na celý rok... Jó, jó! Malé zloděje věšejí...“