Konference míru

Návrh na velkou komedii

 

Osoby: Zástupcové všech vlád, žurnalisté, sluhové, hosté.

Místo děje: Sál, stoly a podlaha pokrytá koberci.

Bytosti neživé a činné při konferenci: Papíry, kalamáře, tužky a péra.

Ve vzduchu je cítit vůně kolínské vody, kterou jsou napuštěny koberce, poněvadž zástupcům různých vlád páchnou nohy.

První den

Zástupce Ruska: Ctění přátelé a pánové!

Zástupcové Francie a Německa: Výborně!

Zást. Ruska: Sešli jsme se zde, abychom promluvili o nejsvětějším požadavku nás všech, aby každý, kdo sem přijde, umyl si nohy, aby mu nepáchly.

Zást. Anglie: To jste gentleman?

Zást. Rakouska: Přikloňuji se na stranu zástupce ruské vlády. Pán, který si nemyje nohy ...

Zást. Španělska: Ví snad o tom pánovi něco zástupce Ameriky?

Zást. Ameriky: Američané mají zvyk, kam přijdou, umýt si nohy. To dělali i na Kubě.

Zást. Francie: Po bitvě u Sedanu koupali si němečtí důstojníci nohy v šampaňském, které . ..

Zást. Německa: Pane, chcete říci: které ukradli?

Zást. Francie: Žádám, aby bylo protokolováno, že zástupce Říše německé viní Francii z řečí, které staví Německo do nepříznivého světla.

Zást. Turecka: Prosím, aby do protokolu bylo pojato, že zástupce řecké vlády si myslí, že já myslím, že v Řecku jsou větší zlodějové než v Německu.

Zást. Řecka: Dovoluji si tvrdit, že zástupce Turecka je na omylu, neboť všichni souhlasí s tím, že není většího zloděje nad Turecko.

Zást. Rakouska k italskému zástupci: Mně se zdá, že vy se nějak divně šklebíte. (Silně k celé konferenci): Pánové, prosím, poznamenejte do protokolu, že zástupce Itálie řekl: „A což Custozza?“ (Všeobecné vzrušení).

Norský král Hakon, který je konferenci osobně přítomen, šeptá k zástupci Dánska: Není libo partii kulečníku, v palácové kulečníkové síni mají dobře vyvážené kulečníky.

Zást. Srbska (křičí): Slavná konference, dovoluji si upozornit, že zástupce Bulharska čichá k mým nohám, jako by se domníval, že já jsem ten druhý, kterému páchnou nohy.

Zást. Bulharska: Dovoluji si upozornit slavné shromáždění, že naše vláda kladla mně na srdce, abych se přesvědčil, s jakou nadějí můžeme pohlížet k našemu bratrskému sousedu Srbsku.

Princ Kíšago, zástupce Japonska, hrozí pěstí na čínského zástupce, který vážně kývá hlavou a mluví rozvážně: Dnes Japonsko, zítra Japonsko, pozítří Čína, popozítří Čína, po-po. ..

Zástupce Ruska: Milí přátelé, vzhledem k smířlivé náladě pomodlíme se všichni za zdraví našich panovníků, kterým v prvé řadě musíme děkovat, že ráčili nás sem vyslati, abychom, poněvadž si rozumíme, učinili další kroky k všeobecnému světovému míru. První den našeho zasedání je výrazným dokumentem, jak jsme dobře porozuměli otázce odzbrojení, neboť nikdo ze ctěného shromáždění neohrožoval druhého revolverem. Vzdávám tímto dík všem pánům z konference, kteří si své revolvery zanechali v šatně. V prvé řadě německému zástupci, dále zástupci Anglie, Ameriky, Španělska, Rakouska, Itálie, Řecka, Japonska, Turecka, Srbska a všem ostatním, kteří mírumilovným vzezřením a chováním přičinili se o důstojný průběh prvního dne konference. Jménem však celku dovoluji si prosit, jda v intencích svého nejmilostivějšího pána, cara Mikuláše II., aby každý umyl si před zahájením nohy. Sál zdejší není tak prostorný jako sály v carském sele, kde se to spíše snese. Doufám, že příští schůze bude důstojnou manifestací nejen pro světový mír, nýbrž i pro mytí noh, abych caru Mikulášovi II., který nic jiného si tak nepřeje jako mír, mohl podat uspokojivé zprávy ze slavné konference . . . (Výborně.)

Depeše zástupců vlád k jich vládám po banketu, kterým první den konference byl ukončen

Depeše ruského zástupce: Nálada dobrá. Zástupce Německa se opil a sdělil mně, že strategicky nejslabší je Německo od řeky Warty na Bromberg.

Depeše německého zástupce: Nálada výborná. Zástupce Ruska se opil a sdělil mně, že strategicky nejslabší je Rusko od pobřeží Memelu na Kovno.

Depeše francouzského zástupce: Angličan pil whisku a řekl: Kdo vylodí ve The Wash, vysadí bezpečně mužstvo, dobude Roston, odřízne Londýn, zapálí Birmingham.

Depeše řeckého zástupce: Turecký zástupce žádá peníze. Dal jsem mu poukázat 20000 v bance. Mám plán opevnění Gelibola.

Japonský princ Kišago: Američan neústupný. Nechce říci, kolik staví nových lodí. Nezbude mně nic jiného, než jít dělat holiče do válečného přístavu.

Telegrafní úřad nestačí zasílat šifrované depeše. Zástupcové všech vlád mnou si ruce. Žurnalisté jsou povoláni k předsedovi konference míru, kde je jim řečeno, aby drželi se pána boha a předkládali své stenogramy předsedovi ku schválení ... V náladě výborné plynou dnové mírové kon-ference. Král Hakon norský chodí mezi lidi a rozdává na potkání norské krejcary. Tak pomalu končí konference, která vydá pak následující provolání k národům:

Národům všech zemí a všech států! Mírová konference prosí všechny státy, aby při budoucí válce jednalo jejich vojsko v tendencích konference míru, a to šetřilo nemluvňat a starců, neprznilo žen a neuřezávalo zajatcům nosů. - Mírová konference prosí tudíž, aby při budoucí válce nemluvňata, starcové, ženy a zajatci chovali se tak, by vojsko mohlo brát zřetel na ustanovení mírové konference, které papež dal své požehnání, ku které národové všech zemí přispěli tím, že nákladný podnik konference svými penězi vydržovali, za čež jim všichni členové konference děkují...“

A současně s publikováním tohoto provolání začly vlády jedna druhé posílat ultimatum, že jako to takhle dál nemůže jít a že kdesi cosi ...