Konec masopustu

 

 

Jedna z velmi dojemných vzpomínek z mladí, tenhle Popelec. Ze školy vedli nás jako ovce do kostela, kde kněz nás pomazal popelem. Opravdovým popelem. Z čeho ten popel dělali, nevím, ale popel to byl.

Kdyby dnes přišel ke mně někdo a mazal mně popelem čelo, namlátil bych mu, nebo pokusil se mu namlátit, ale tenkrát zbožně nastavoval jsem hlavu kleče u zábradlí před oltářem a jeden farář, který vydával pěkný a poučný časopis pro mládež Rajská zahrádka, huhňal cosi, hrábl do popele, zas cosi zabručel a mazal nám čela. Pak jsme šli nazpátek do školy, přišel katecheta a poučoval nás o významu Popelce. „Memento mori!“ Člověče, pamatuj, že umřeš! Ten katecheta už je tam! Stal se farářem, jednou se přejedl a umřel.

„Memento mori!“ říkal nám učitel. Už je tam také. Oběsil se, poněvadž měl zlou ženu. „Memento mori!“ říkal ředitel školy. Také umřel. Hrál karty, někdo fixloval, on se rozčílil a ranila ho mrtvice.

Na gymnasiu bylo to stejné jako v obecné škole. V Popeleční středu profesoři jeden po druhém kladli nám na srdce, abychom pamatovali, že zemřem.

„Mohu s určitostí tvrdit,“ pravil nám profesor matematiky, „že umřeme všichni.“

„Memento mori,“ pravil profesor latiny, „řekněte mi, Grulichu, znáte ještě nějaké latinské přísloví s časoslovem ,mori’?“

„Dulce et decorum est pro patria mori,“ (sladko a čestno jest pro vlast umříti), odpověděl Grulich. Sloužil po studiích u trénu, spadl s koně při manévrech a umřel.

Popeleční středa! Ve školách dávají se úlohy slohové rázu více méně ponurého jako: ,,O konci života lidského“ nebo „Život, který předchází smrti“ a pod.

Dobré by bylo také téma školní úlohy: „O dětech mrtvě narozených“, či: „Co si myslí umírající černoch“.

V prime dostali jsme domácí úkol z češtiny na Popeleční středu: „Význam Popeleční středy“.

Jeden spolužák dal si na tom velice záležet a napsal poutavou úvahu, promaštěnou filosofickými názory primána.

„Popeleční středa,“ psal, „jest posvátným dnem v křesťansko-katolickém světě. Lidé, kteří popelec na čele nemají, chodí jako bez ducha a hřeší. Popelec stává se odznakem důstojnosti křesťanů.“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konec masopustu! Už jsme se s ním rozloučili. Masopuste, masopuste, do kola mě holky pusté!

Tak konec všeho! Konec šibřinkám, konec plesům!

Napřed přijde masopust, potom teprv přijde půst. A už je tady. Budou postní jídla, bude postní přecpávání žaludku.

První půst je na Popeleční středu.

Újma v jídle. Církev katolická dobře vystihla, že po masopustním úterku nechutná jíst. Měla by ještě dát recept: Jez na Popeleční středu slanečka a kyselou okurku.

Ostatní posty pak už nejsou tak důležité.

Jsou sice lidé, kteří se postí pořád, a jsou dokonce tací lidé, kteří, kdyby měli na maso, koupili by si ho k obědu i na Velký pátek. Každý pořádný člověk má se takovým lidem vyhnout. Nepostit se! Někdy se jednotlivec postí tak dlouho, až umře hlady. Z takových lidí má Pánbůh velkou radost. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. A není takový člověk blahoslaveným a chudý duchem, když raději hlady umře, než aby si vzal z toho, čeho jiní lidé mají nazbyt?

Někdo se postí tím způsobem, že za den sní jen kousek chleba, když nemá víc. Jiný se zase postí jen v doby, odporučované církví; sestaví si seznam postních jídel a postupuje následovně: Polévka rybí, kapr na černo s knedlíkem, smažený kapr, kousek marinovaného úhoře, kaviár a máslo s raky. Takových umělců v „postu“ je na světě mnoho, ale počet jejich jest nepatrný proti těm, kteří se postí následovně: Ráno kousek chleba, v poledne kousek chleba, večer nic. Nebo: Ráno nic, v poledne nic, večer kousek chleba, či: Ráno nic, v poledne nic, večer nic.

Taková postní sezóna neřídí se Popeleční středou a církev o ní také nemluví.

Popeleční středě říká se také škaredá. Smrtelným hříchem je jíst na Škaredou středu vepřovou pečeni.

Ta Škaredá středa jest prvním dnem odpočinku po masopustní sezóně. Pro majitele půjčoven masek, pro restauratéry je skutečně škaredou středou. Konec masopustu, konec bálů, konec šibřinek.

Všechny noviny píší o tom konci více méně pohnutlivé články. Páni redaktoři pohřbili Bakchusa a na Popeleční středu dělají truchlivé úvahy.

Čím vyplnit list nyní, kdy odpadají ty dlouhé referáty o šibřinkách a plesích? Referáty tak dlouhé, že už ani delšími nemohou být.

Dokonce referáty veršované, jako v Politice na středu Popeleční referát o karnevalu umělců:

Paní Kvapilová milostné kouzlo pro nás všechny chová,

a slavný Pollert jako švec, za Hašlerem k vám přijde nakonec,

když milovník, jenž pan Viscusi sluje, vše promiluje a vše

protancuje.

Národní politika vychovává básníky. Referent v bujné náladě stloukl na karnevalu dlouhou báseň a na Popeleční středu ji četli užaslí čtenáři. Skutečně, bláznivá noc! Poslední noc bláznů, ať se jmenují pieroty, harlekýny, kolombíny, domina či jinak.

Karnevaly a šibřinky! Pro koho jsou? Pro ty, co něco mají. - Lóže na karnevalu umělců stála padesát korun! Než vydělá někdo, řekněme horník, padesát korun, kolik dní nadře se do úmoru, riskuje život. Veselá noc harlekýnů! Kolik tisíc lidí v té noci hluboko pod zemí i na zemi pracovalo pro ty, kteří bavili se a smáli v masopustním úterý. ,,Je třeba užít poslední chvíle, než přijde Popelec!“

Popelec značí konec radovánkám. Popelec měšťáků! Ten Popelec přijde jednou, nebude církví předpisován. Lid sám ho měšťákům přepustí. Ty půsty chudiny vlekou se historií lidstva již dost dlouho.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Už máme tedy po šibřinkách. Bylo těch šibřinek plno a plno. -

Předháněly se v udávání rázů; ráz: V říši pohádky, ráz: V Japonsku, ráz: V Kopeníku.

A vypravuje se, že někde, kdesi, nevím jistě kde, byly šibřinky, které pořádali sociální demokrati. Ráz šibřinek: „Parlament“. Půlnoční scéna: „Tanec bláznů“. Hudbu obstarávala vojenská kapela, která hrála následující kusy: „Pochod poslanců“, „Parlamentární sousedská“, valčík „Imunitní“ a podobně.

Byli lidé, kteří se po celý masopust pořádně nevyspali, a nyní si odpočinou.

V novinách počnou se objevovat povídky s názvy jako: „Plesový střevíček“, „Vzpomínka na poslední masopust“, „Jak jsem si zatančil“, „A proč bych netančil“, „Jak se pan Kristiánek o masopustě seznámil se svou dcerou“, „Jak se paní Konopisová na šibřinkách bavila“.

Přísahám, že objeví se básně o uplynulém masopustu, ve kterých někdo bude vzpomínat:

Zda vzpomínáš si na ples, moje drahá,

na skvostné sály - světla v nich.

Ach, drahá naše stověžatá Praha

a šťastných lidí šťastný smích.

V ilustrovaných časopisech objeví se obrázky, k nimž podklad dal masopust a jeho konec. Téma hrozně otřepané, když se píše, ale hroznější, když se vyjadřuje kresbou.

Obyčejně takový obrázek znázorňuje ráno ponuré středy Škaredé, kterým plouží se poslední maškara.

Vidíte, maškara! To slovo je znamenité a velmi často se ho užívá. Říká se, že jen o masopustě chodí maškary, a to není pravda.

Právě teď kolem domu táhnou maškary a Popeleční středa už je pryč. A ty maškary mají na sobě uniformu.

Jakou uniformu, to ponechávám laskavému uvažování a luštění čtenářům i panu censorovi.