Kocertní večer spolku "Jan Amos Komenský" v Kyjevě

 

 

Čilý osvětový a zábavní odbor spolku "Jan Amos Komenský" svým kocertním večerem v pátek dne 6. ledna v Národním Auditoriu podjal se těžkého úkolu a zhostil se čestně, ačkoliv výběr některých čísel nebyl právě přiléhavý k významu programu, který, jak ze strany pořadatelů vidno, měl hlavně na zřeteli propagovati českou skladbu. Zmíněná výtka týka se sola pro housle D‘ Ambozi-ho romance. Místo toho raději bych slyšel některého z ruských mistrů. Zařazení sola Frimlova: "Za tichých nocí" a písně "Zda si někdy vzpomínáte" nebylo právě nejšťastnější volbou, neboť zařazením Frimla vedle Smetany a Dvořáka tím více vystupují slabiny Frimlových lehkých skladeb a cizí obecenstvo neodnáší si právě nejlepší dojem o české hudbě tohoto genru.

Díky posledním třem číslům programu rozcházelo se obecenstv uspokojeno. O skvělý úspěch večera přičinil se plnou měrou p. učitel Julius Volek, který pečlivě nacvičeným sborem i orchestrem podal důkaz svého dirigentského umění. Jedině v Smetanově "Věnu" zrychlené tempo na některých místech zeslabovalo mohutný dojem velké skladby. Dirigentské umění páně Volkovo vyniklo však v smyčcovém orchestru, který přednesl dokonale těžkou Griegrovu "Švédskou píseň", a lehčí "Procházkovou serenadu". Při Smetanově sextetu nebyl v náležitém souladu hudební doprovod.

Znamenité porozumění hudbě Smetanově v "Trio g moll Moderato assai" pro housle, cello a klavír podali p. profesor Duda a synové. Vynikla hlavně technika p. Vl. Dudy. Paní Škvorová svými skladbami na harfu a dokonalou hrou jako vždy přičinila se o úspěch večera. V Smetanově duetu "Věrné naše milování" tenor p. Kovařík ve výškách trochu zklamal, ale vynikl ve Frimlových lehkých písničkách stejně jako p. Spilling, jehož barytonová partie nemusela překonávati žádných obtíží.

Obecenstvo, naplňující sál do posledního místa, i přes nepříznivou akustiku sálu vděčně přijalo program. Vedle vynikajících članů české kyjevské společnosti viděli jsme též p. generál-lieutenanta Cicoviče.

Pořadatelstvo napjalo všechny své síly, aby večer se vydařil. Sluší jedině uvésti, že při koncertu se nemají zhášeti světla, sál má být v plném osvětlení, aby bylo možno sledovati text programu.