Když kvetou třešně

 

 

Bylo tomu tak jako každého roku v zemi ucházejících klimatických poměrů. Kvetly třešně. Lidé z města chodili se na tu krásu dívat a většina jich vracela se bez klobouků, které jim vzali hlídači v alejích třešní. Byly to takové výlety, které končily přečasto fiaskem. Spokojeně vyšla si rodina odpůldne z města, vše se smálo kolem na ně, květy bílé sypaly se jim se stromů na hlavy, a večer rodina rozprášená, jednotlivé kluky schytali hlídači, otce odvedli na obecní úřad a dcery za večera ještě chytají po polích. Truchlivé obrázky a drobné tragédie.

A ještě jiné, mnohdy truchlivější scény.

Na stráni pod kvetoucími stromy ve svěží zelené trávě sedí zamilovaní. Ona mluví o boží přírodě a on se, pitomec, zmámenec dá ještě na to chytit.

Povídá mu, že lezou broučkové, on to vidí, ale jemu to připadá, když to ona řekla, že jest to něco krásného, něco vznešeného. Ona mu kouká do očí a dál žvaní cosi o mandelince, věci tedy, které patří do druhé třídy obecné školy.

Pak se zadívá do údolí, třebas je tam potůček, tahá ho tam dolů, tam si sednou, ona povídá, že je tak zde krásně, a už zas leze nahoru jako kozorožec a prosí, aby jí pomohl. Přitom se směje a on jí podá ruku, a už je to. Už je to, velevážení páni rodičové, kteří zatím v zahradní restauraci tahají mušky z teplého piva a povídají si, že na tu výbavu dají si vyplatit pojistku.

To se ví, že potom matka, když je vidí přicházet, řekne k otci: „Už se jí ten mezulán drží.“ To jest to pravé slovo, mezulán, také jsem jím byl. Řekne se pak příroda, jděte do přírody, studujte přírodu!

Ještě dobře, že měl profesor Benke charakter. Také už by byl v tom.

Vytáhla ho rodina Ditmarova všedního dne do boží přírody na výlet, podívat se na alej třešní, čili jak říkal pan Ditmar „očichnout to“.

Mladého, snaživého přírodozpytce nacpali do vagónu vedle své dcery Máni.

Pan Ditmar zmínil se o budějovickém pivu a mluvil různé hlouposti a vyprávěl nevinné židovské anekdoty, pak si vzpomněl na nebožtíka otce a vykládal, že k stáří, dej mu pánbůh věčnou slávu, trochu zpitoměl a žebral z pomatenosti na ulici, aby měl na kmínku.

Neodvážili se ho přerušit, poněvadž to říkal takovým plačtivým hlasem a tak smutně vždy zatroubil do šátku, až se všichni ve voze ohlédli do toho oddělení.

Pak mluvila paní Ditmarova o nějakém vyšívání, které viděla u paní respicientové, jejíž pan manžel má červený nos a na něm bradavici. Přešla z toho na omeletu se sekaným skopovým masem a byla přerušena výkřikem pana profesora, který tlačil Máňu k oknu a volal: „Podívejte se, prosím, na to tele venku, jak má oteklou nohu. Vsázím se, že má obrnu neboli zánět kloubový. Příznaky jsou strnulá chůze, na to se račte, slečno, podívat. Při ohmatání jeví tele bolest, kůže na kloubech je teplejší.“ Posadil se opět a počal hovořit za všeobecného ticha o nemocech a vadách mláďat domácích zvířat. Když pak vystupovali z vlaku, řekl, že rád by se habilitoval na zvěrolékařském oddělení university.

Táhli tedy dál z nádraží po zaprášené silnici až ke kopcům, kde kvetly třešně v alejích, kde tráva se zelenala a kde nahoře obsypány byly i mizerné trnky pěknými bílými květy.

A jako slavobrána na dvou dřevěných sloupech přes silnici tyčila se nádherná tabule: Zahradní třešňová restaurace.

Pivo bylo tam také jako z třešní. Pan Ditmar byl rád, že má aspoň to, a pil s nadšením. Broučky a mušky, které mu padaly do piva, sušil na ubruse na slunci, a když se vzpamatovaly a zas lezly, tu je s rozkoší zamáčkl, přičemž říkal: „Malinká holoto, maliňoučká.“

Profesor mlčel a díval se Máně na účes. Lezlo tam něco, ale nebylo to nic jiného než, jak seznal, mšice zelená.

Upoutala ho tak, že již viděl, jak tu mšici lízají mravenci, a byl by snad civěl tak dál, kdyby byla neřekla slečna Máňa, že by se chtěla jít trochu projít.

„Jdi tady s panem profesorem,“ řekla rezolutně paní Ditmarová. Zvedli se tedy ti dva a šli. Profesor neřekl ani: „Prosím“, jen když odcházel, zabručel: „Aphis mali, mšice zelená.“

Máňa ho vytáhla na kopec a vybídla ho, aby si sedl vedle ní.

Bylo tam pusto, jen křoviny, stromy, tráva a mravenci.

Máňa pravila, že ty květy padají a že je to hrozně krásné, že by chtěla zpívat, že je to pohádka máje a že tráva je taková zelená a svěží.

„Ale dobytku,“ pravil pan profesor, „taková tráva, jaká je zde, velmi škodí. ‚Větrová’ kolika u klisny povstává obyčejně po takové nadýmající, kvasivé píci. Obzvláště žaloudek se nafoukne. Nejlepším prostředkem, pravil zadumaně, „jest tabáková infúze v poměru jedna ku deseti. Jest to zajímavá manipulace.“

Odmlčel se, čímž ona nabrala tolik dechu, že mohla upozornit opětně na tu jasnou modrou oblohu a na tu krásu přírody. Pravila, že by všechno chtěla objímat, celý svět.

Řekl jí tedy, že objímání jest mechanismus citové schopnosti a že vyskytuje se tento mechanismus v přenesené formě při tvoření krystalů z nasycených roztoků.

Teprve teď zpozorovala, že ji štípají mravenci, a vybídla ho, aby šli si sednout jinam. Zjistil, že jsou to mravenci červení, a pravil, že seděla na mraveništi. „Osvědčeným prostředkem, slečno Máňo, jest udělati do mraveniště silnějším kolíkem as 10 cm hluboký důlek, do něhož se naleje sirouhlík, načež se otvor hlinou zatlápne.“

Šli po hřebenu vrchu a ona opět a opět vytrvale mluvila o tom, jak je krásné, když kvetou třešně, že prý jest třeba se tomu přiblížit a to vycítit, že srdce, celá postava.. .

„Myslíte-li tvary v přírodě,“ pravil mladý učenec, „slečno Máňo, úplně souhlasím. V přírodě hledí se vše přiblížit k nejdokonalejším tvarům. Zde kupříkladu citově chápu to, ale oč dokonalejší jest takové hmotné přiblížení. Vizme jen náramnou podobu mezi opicí a člověkem. Nedonošená gorila kupříkladu ...“

Strašně se podivil, když ucítil, že ho ta něžná bytost vší silou praštila pěstí do tváře, až mu rozbila skřipec.

Byl beze skel jako slepý uprostřed té krásy a volal za ní, plačící a ubíhající ku sklenicím piva svých rodičů: „Ale dovolte, slečno Máňo, nedonošená gorila, prosím ...“

Ale bylo ticho. Jen květy padaly na hlavu nešťastného učence, přeplněnou nedonošenými gorilami.