Když člověk jede v zimě po státní dráze

 

 

Vyjelo nás z Prahy osmdesát devět, z těch jsme dojeli zdrávi na místo jen čtyři...

Jest to sice smutné, ale naprostá pravda. V našem kupé sedělo nás osm. Z těch jsou čtyři mrtví a přece nedošlo k žádné srážce vlaků. My, kteří jsme je pochovali a zas dál jeli, byli jsme víceméně též blízkými jejich smutnému osudu. Slzy soustrasti, které nám tekly ve voze nad pomalou smrtí těch, kteří byli našimi druhy, umrzly v pevné rampouchy a když některým je chtěli na stanici utrhnout, zůstaly na konci rampouchů oči těch, kteří cítili soustrast s nešťastnými spolucestujícími.

A vše to zavinila krutá zima, neboť správě státních drah zamrzly roury, které rozvádějí teplo do jednotlivých vagónů. A když zamrzlo i světlo, totiž olej v nádrži, neměli jsme, čím bychom si svítili, když nám došly sirky, i mrzli jsme pomalu, ale jistě.

Pamatuji se, že přišlo to poznenáhlu. Než jsme přijeli z Prahy do Vršovic-Nuslí, tu za vinohradskou zastávkou upadlo mému sousedovi jedno ucho, které si třel. Ubožák nevěděl, oč se jedná, když zpozoroval, že drží nějaké ucho v hrsti.

„Patří vám?“ tázal se s naivním úsměvem svého souseda a zatímco mu umrzával velký rampouch u úst, jeho soused pokusil se zavrtět hlavou, ale náhle mu hlava umrzla a skulila se dolů na podlahu.

Jednali jsme jako trosečníci. Vyhodili jsme klidně hlavu oknem a ta padla přednostovi, stojícímu na kolejích stanice k nohám.

„Co to má znamenat, pánové?“ zvolal přistupuje k oknu a vida tam sedět sedm rampouchů, řekl přívětivě: „Nic si prosím z toho nedělejte, hleďte to zadýchat!“

To se stalo právě v tom okamžiku, když mně upadl nos. Omluviv se panu přednostovi, schoval jsem nos do kapsy a jelo se dál podél Botiče a do bohdaleckého tunelu. Tam nám pán, který byl v kožichu a zúčastnil se kdysi výpravy Nansenovy na severní točnu, svítil sirkami na to, jak pomalu mrznem, část po části. Jednomu z nás upadla náhle levá noha. Nepozoroval to kvůli velké zimě a udiveně zvolal: „Propánaboha, co se to zde válí?“

Řekli jsme mu, že to je jeho noha, omdlel, ale jak byl zmrzlý, přelomil se pádem na dvě půlky, které jsme vyhodili do tunelu.

Byl jsem velice zvědav, když jsem se podíval na sebe, jak jsem k tomu přišel, že mám dvě pravé nohy. Teprve pak jsem shledal, že jsem přimrzl ke svému sousedu a když jsem se chtěl odtrhnout, zpozoroval jsem, že soused zatím zmrzl a proto že je tak studený.

Zatáhl jsem za poplašnou brzdu. Poplašná brzda však zamrzla a tak se vlak nezastavil. Vím také, že před Krčí chtěl jeden naproti něco promluvit, ale že mu v pravém slova smyslu jeho zmrzlá huba upadla. Byl jsem z toho velice nešťastný, neboť to byl velice milý společník, který se usmíval po celou cestu, nyní se nesmál, ale chytil se za hlavu a řekl: „Tak je to dobře, proč jedu státní drahou.“

Hlava mu však přimrzla k rukavicím a ruce, které byly v rukavicích, křehké mrazem, vylomily se a přelomily, takže bylo úzko dívat se, jak má na hlavě ruce přimrzlé a jak s nimi kroutí.

Chtěl jsem si odplivnout, ale místo sliny vyplivl jsem jazyk, takže jsem od té doby hluchoněmý, neboť mně zmrzly oba bubínky.

Naproti sedící jeden obchodník chtěl si utřít oči, ale oči mu zůstaly na prstech. Neslyšel jsem, co vykřikl, ale z jeho vzezření bylo vidět, že jest úplně zmrzlý.

V Krči vstoupil k nám do vozu přednosta stanice a vida tu spoustu spráskl ruce a napsal na tabulku: „Prosí se obecenstvo, aby vozy zadýchalo.“

Více jsem neviděl. Bylo mně tak zima, což každý uzná, že jsem ztratil vědomí. Vím jen tolik, že jsem se probudil ze mdloby až v Modřanech a v ruce že jsem držel hlavu staničního mistra z Modřan, který opozdil se v kupé u nás a také zmrzl. Na další již se nepamatuji.

Jsem dnes úplně mrzák. Mám kurděje, schází mi nos, pravá noha, po čtyrech prstech na každé ruce a dodnes neodlepili ode mne nohu nešťastného cestujícího, který ke mně přimrzl.

Tak se radostně jezdí po státní dráze v zimě.