Kam letos na venek?

 

 

Nastala sezóna k smrti otravných úvah, kam letos na venek. Není snad časopisu, kde by se nepsalo o kráse venkova. Český národ má tolik příležitostných spisovatelů! Když jsou vánoce, píší se vánoční úvahy, líčí se zimní krajina. Pak přijde jaro, omlazená příroda, nato léto s turistickými fejetony a se smutně vtipnými humoreskami ,,Jak jsme se měli na letním bytě“.

A zatím co speditéři svážejí zavazadla na nádraží, ten chudý člověk dál jde svou cestou do továren, a když mu žena přinese v poledne skromný oběd, tu vidí kousek přírody z lavičky před sadem, kde obědvá, nezlíbí-li se ovšem hlídači sehnat ho z lavice. A zas následuje cesta do továrny a dílny, kde hučí stroje a nad parními kladivy se chvěje vzduch.

Toť jeho píseň letní. Ten živý ruch a šum má mu snad nahradit šumot lesních stromů a ovzduší přeplněné prachem pilin a kovů čistý vzduch tam venku, naplněný vůní pryskyřice, kterou nyní vdechují ti, kteří jaktěživi nic nedělali?

A když pak unaven jde z práce, zda si vzpomene, že daleko za branami města jsou zelené háje, uprostřed kterých stojí vila pana továrníka, který právě teď na terase bohatě večeří s veselou společností a ukazuje, že všechno to kolem je jeho, to že mu svou prací dobyli jeho otroci ...

A v letní podvečer se střídají také šichty v dolech. Z horských vesnic sestupují k dolům horníci s bandaskami. Jdou zasmušile lesy. Hle, mají též příležitost obdivovati se takovému letnímu podvečeru, kdy slunce se houpá ve zlatých paprscích na větvích rozsochatých borovic, ale pro ně neexistuje taková nálada.

Oni jdou ze světla do tmy. Opouštějí jas ráje, z kterého byli vyvrženi, a za chvíli přijme je peklo šachet. Jsou to jiné lesy. Lesy podzemní, lesy zkamenělé. Místo zářných paprsků slunce krvavě svítí rozžhavená drátěná síťka kahance.

A nad nimi pět set metrů opět letohrádek mezi jinými lesy, mezi živými, vonnými a krásnými, tam u Oseku a Hrobů, kde to všechno podvrtáno, poddolováno, kde slyšet za nocí pod zemí podivné výbuchy, které významně mluví ...

Kam letos na venek? Taková otázka brutální, opakovaná ve všech měšťáckých listech.

Podívejte se tedy nyní na nádraží. Tam uvidíte sta zemědělských dělníků z Haliče a ze Slovenska.

Sehnali je sem do Čech, aby pracovali na statcích bohatých řádů.

Kam na venek? K premonstrátům na Klatovsko, k benediktinům k Broumovu a jinam a jinam. Blíží se doba žní pro bohaté řády. Ctihodní opatové procházejí se mezi lány obilí. Léto dostupuje vrcholu. Neuvědomělí Rusíni a Slováci z krajin požehnaných klerikalismem a kořalkou zanedlouho s kosami v ruce rozmnoží jmění bohatých řádů.

A zcela tak dle bible: ,,V potu tváře chléb svůj jisti budeš.“

Špinavá polévka a ošklivě tvrdý chléb!

A k tomu trochu kořalky a dvacet pět krejcarů denně. A pracují v přírodě, v boží přírodě, jak se říká. Rudé máky kvetou na polích, modrají se chrpy, na mezích voní mateřídouška. Včely poletují, ptáci zpívají, obilí sklání ve větru rytmicky vlnité klasy. Daleké obzory lemovány lesy modravými. Jest to všechno i pro chudého člověka?

Snad básník si sedne pod břízu v háji, podívá se do laškovných proudů čistého potoka, jehož břehy vroubeny bleděmodrými pomněnkami, jako když modré nebe prosvítá lehounkými, jemnými obláčky, beránky, a básník snad zazpívá o kráse přírody.

Ale od rána do noci do úmoru pracovat za dvacet pět krejcarů denně, trochu kořalky a špinavé polévky, tu mizí ta sladká vůně lučin a polí, slunce oči vypaluje do ruda, zeleň mění se ve velká pestrá kola, která se před očima točí ...

V Oseku v klášteře žil opat Theodor Wagner. Napsal celou sbírku písní opěvajících přírodu. Rád procházel se lesy, polmi a lukami. I broučků si všímal a chválil boží přírodu.

Ale dával také Rusínům, chlopům od Kolomyje, jen dvacet krejcarů denně o žních.

A když ti chlopi usínají pod kůlnami na hromadě, pokřižují se a sborem se modlí: „Pane Bože, dej, ať zítřejší den uplyne nám tak stejně pěkně jako dnešní, neboť víš, my jsme chlopi ze Zabunova a Kolomyje a máme tě rádi.“

A jeden po druhém usíná v cizí zemi na půdě velkomožných pánů s tím přesvědčením, že šli „na daču“, na venek, že opustili domov, šči s kapustou, rovinaté lesy s močály, kde čápi hledají žáby, aby je snědli.

Jsou všichni jako žáby, podnikatelé našli je také v močálovitých lesích u Kolomyje a vysají je jako čáp žábu.

Kam tedy letos na venek?

Po zaprášené silnici táhnou vandráci. Třešňový strom je obsypán plody. Vyleze se na strom a natřesou se třešně. V silničním příkopu chutnají snad lépe než třešňové knedlíky v restauracích měst.

A pak zelená se pole hrachové s lusky. To jsou malé radosti vandráků, tuláků.

Na rozcestí stojí sloup, na kterém tabulka: Okresní stravovna nalézá se v Říčanech atd.

Tulák si odplivne a jde zas dál a střídá cesty lesní s polními, na jichž konci bělají se vesnice. A všechno to kolem voní, ale tulák si nezpívá. Slova básníků moderní generace: „A tulák si zazpíval ...“ nemají dnes platnosti. Ty časy poetické již zašly, zapadly s romantismem. Život se přihlásil. Na našeho tuláka čeká § 3 zákona o tulácích.

A pak zpívejte, abyste svým zpěvem přičarovali někde ze žita četnickou piklhaubnu ...