Jędřej

Črta z Podhalí

 

Jędrzeje si všichni vážili, a to nejen jeho spoluobčané z Grabiny a z vedlejší vsi Žiaru, ale mohl bych vyjmenovat ještě třebas osm jiných vesnic v Podhalí, kde požíval nemenšího šacuňku čili vážnosti.

Byl v Grabině zvoníkem, kostelníkem, obecním strážníkem a zhotovitelem žlutých portek (kalhot) pro celé okolí, k jichž zhotovování používal telecích koží, pro které vypravoval se až na uherskou stranu do spišského Popradu.

A proto můžeme směle dodat, že byl váženým i na uherské straně u židovských obchodníků telecími kožemi.

On si dal také záležet na svém zevnějšku. Přezky u jeho pasu leskly se vždy jako sníh v slunci na Lomnickém štítě, jeho úzké kalhoty byly vždy čisté jako sněhy na Podhalanských horách, sekyrka na jeho holi svítila jako řeka Poprad, dívá-li se člověk na ni z vrchů, a kožíšek jeho byl vyšit červeným hedvábím, tak červeným jako rudá koule vycházejícího slunce nad podzimními mlhami.

K tomu sluší dodat, že měl černé vlasy jako černé hlubiny horských lesů a modré oči jako obloha nad Tatrami v měsíci červnu a červenci, že byl silný a odvážný, dokládaje se živým bohem, jak jednou uškrtil medvěda, což mu každý věřil, poněvadž medvědi přicházející sem z Magury jsou ubohá, hubená zvířata, která utíkají před horaly.

Musil tedy Jędrzej medvěda chytit, a z toho jest vidět, že byl nejlepší běžec z okolí, neboť medvěd utíká rychleji než kůň, jak se povídá.

Jędrzej byl dále veliký jedlík, a když se ubohý Glowa vsadil kdysi, že sní tolik ovčího masa co on, roznemohl se a za devět dní umřel.

Jędrzej byl dále jediný z Grabiny, který uměl dobře číst a psát, byl tedy nejen tajemníkem starosty, nýbrž i tajemníkem celé obce, neboť tak třikrát čtyřikrát do roka přicházely dopisy do Grabiny a z těch tří nebo čtyř případů byly dva nebo tři upomínky o daně a ostatní soukromá korespondence.

Proto nikdo se zajisté nediví, že byl ve velké vážnosti u horalů, povážíme-li, že tam síla tělesná, krása, rozšafnost a učenost jest tím, co vábí každého k sobě. Ale všude si Jędrzeje nevážili.

A jest to velmi smutné, že tam právě, kde měli si ho nejvíce vážit, vůbec si ho nevážili.

A to v jeho vlastní chalupě, nevysoké, sroubené ze dřeva, se slaměnou střechou, a přece tak pěkné a upravené, jako byl Jędrzej sám, kde dýchalo všechno poezií podhalanských vísek a baráků, počínaje dřevěným plotem kolem hospodářství, dřevěnou vyřezávanou brankou až k malým oknům, zalepeným papírem namočeným v ovčím tuku . . .

A ta, která si Jędrzeje nevážila, byla jeho vlastní žena Marja .. .

Když jsem se to dozvěděl, věřte, že stěží mohl jsem se ubránit slzám, neboť napřed slyšel jsem mluvit o Jędrzejovi a potom teprv viděl jsem jeho ženu Marju a slyšel o ní povídat podivuhodné věci, jak si neváží Jędrzeje, toho nejroztomilejšího muže v celém Podhalí, od šumivých proudů divokého Popradu až na nebetyčné štíty magurských vrchů . . .

Byly to dvě protivy. Jędrzej černovlasý, ona plavá, Jędrzej modrooký, Marja černooká, Jędrzej silný, ona slabá a hubená.

A přece ho tloukla, siláka, až hrůza povídat. Jeho, který vážil devadesát osm kilogramů, bila ona, vážící čtyřicet šest, ačkoliv bylo zvykem v Podhalí, že mužové tloukli své ženy, a nikdy naopak.

Vlastně neměl bych psát „nikdy“, poněvadž jest zde případ Jędrzejův.

Nejroztomilejší muž býval bit, a nikdy mu nenapadlo svou svalnatou rukou odstrčit hubenou žínku Marju. Snášel trpělivě rány osudu, kterýž představovaly pěstě Marji, tak suché jako ona sama a stejně čiperné a čilé jako korálová ústečka Marji, z kterých když zněly goralské písně, byla k zulíbání, ale strašná pro Jędrzeje, když z nich ozvalo se: „Otúž tobie, tumáš, kruku, krkavče, wilku, vlku, osle, wąžu, hade!“

Pak následovaly dlouhou řadou za sebou citoslovce vyjadřující různé zvuky, jako buch, bác, břink, plesk, prásk, třesk!

A když ty zvuky umlkly, ozýval se nesmělý hlas Jędrzejův: „Marjo, Marjoško!“

A když potom zas ozvaly se citoslovce buch, břink, bác, prásk a plesk!, volal úpěnlivě Jędrzej na svou dokonalou ženu: „Mamnůn, mamnůn, maminko!“ nastavuje se zoufalými posuňky svá široká záda, do kterých Marja bušila jako ženy do prádla na horském potoku.

A všude říkal, že jest spokojen s Marjou. Zvykl si již na její divné počínání jako ženy na horách v Podhalí, které rády snášejí bití od svých mužů, považujíce výprask za důkaz jejich nesmírné lásky.

A něco podobného bylo u Jędrzeje. Po takovém domácím výstupu obličej jeho projevoval spokojenost, a čím delší doba uplynula od jejich svatby, tím obličej jeho po každé exekuci domácí víc a víc kypěl veselostí a klidem, jako obličeje náboženských fanatiků, mrskajících se nebo dávajících se mrskat. . .

A kdykoliv seděl v krčmě, což předpokládalo, že vždy více pil, poněvadž nikdy nepil málo, vykládal bez všeho povzbuzení, kterému se říká „na všeobecnou žádost“, jak se seznámil s Marjou, jak jest s ní šťasten, povídání, které všichni slyšeli bezpočtukrát, ale kterému naslouchali stále pozorně jako vypravování hluchého Šimona, jak vzteklý vlk pokousal tele před třiceti lety.

A právě jeho vypravování točilo se též v hlavním bodu kolem medvěda, kterého uškrtil před lety, jak síla jeho imponovala Marje, což nyní nevadilo, že svého hrdinu bije.

*

„Kam jdeš?“ tázala se jednoho zimního odpoledne Marja Jędrzeje.

„Na ‚despekt‘ do krčmy, Marjo,“ odvětil vážený občan z Grabiny, „přijde kmotr Vojtek ze Žiaru, popovídáme si a zapijem . . .“

„A kdy se vrátíš, krkavče mého zdraví?“

„Wnet, hned, mamnůn Marjo!“

Jędrzej vzal na hlavu klobouk, ozdobený kytkou uschlých květin, a šel do krčmy strýce Parobka.

Kmotr Vojtek seděl již v rohu pod svatými obrázky a políbil ho něžně, neboť vážil si ho jako celé okolí.

Nato hovořili přátelsky s ostatními sousedy, pijíce mocnou kořaličku. Mluvilo se o ovcích, o vlcích, kteří přišli až do Žiaru, a co bylo nejtruchlivější, až do žiarských ovčinců.

Pilo se dál. „Potvorná vlčí krev,“ vyjádřil se Vojtek, „nemá dost na jedné ovci, zadáví tři a jednu sní. To medvěd jest rozumnější ...“

„Och, medvěd,“ usmál se Jędrzej, „nebýt medvěda, kmotře, nebyl bych měl Marju a nebyl bych šťasten.“

A vykládal to, co slyšeli již bezpočtukráte: „Jest tomu osm let. Žil jsem jako v klášteře a děvčat jsem si nevšímal. Jednou šel jsem odvádět portiky do Górąky a jdu lesem. V lese vidím děvče, Marju. Marja sbírá dříví. ,Ščenš, bože, Marjo!’ ,Ščenš, bože, Jędrzeji!’ ,Co nového, Marjo?’ ‚Povídá se, Jędrzeji, že v górąských lesích potuluje se medvěd, dej pozor!’ ‚Děkuji, Marjo!’ A měla pravdu! Na rozhraní žiarské boroviny a górąského lesa potkám huňáčka, který se skryl v houští. .Počkej, macku,’ povídám, ‚strýc Julja přál si mít kožich pošitý medvědí kůží.’ Jdu tedy na huňáčka a stisknu mu krk. Uškrtil jsem ho a jdu do Góraky odevzdat portiky. Vracím se rychle a v lese vidím Marju. „Ščenš, bože, Marjo!“ ,Ščenš, bože, Jędrzeji, neviděl jsi macka?’ ‚Viděl, Marjo, a uškrtil jsem ho.’ Dala se do smíchu. ,Když jest to pravda, Jędrzeji, vezmu si tě za muže.’ ‚Pojď se tedy, Marjo, přesvědčit.’ A Marja vidí huňáčka uškrceného v houštině. Pak jsem jí pomoh nést dříví domů a za čtyři měsíce stala se mou ženou.“

„Na zdraví Marji,“ křičel, pozdvihuje sklenici s mocnou kořaličkou, „jsem šťasten, sousedé!“

Objímal, překypuje štěstím, jednoho po druhém, kteří kývali souhlasně hlavou, a hluchý Šimon, který tomu nerozuměl, koktal: „Ba, před třiceti lety vzteklý vlk, vlčice, pokousala mně tele, hnědé telátko. Bylo dočista zuřivé a zlámalo si vaz.“

„Ženu má muž ctít,“ hulákal Jędrzej, „muž má páchnout kořaličkou a žena dýmem z ohniště.“

Pilo se, kouřilo z krátkých dýmek, hovořilo až pozdě do večera.

A když měsíc objevil se vysoko nad zasněženým pohořím a mráz svítil v bezčetných krystalcích sněhu, rozcházely se na všechny strany stopy okovaných bot hostů strýce Parobka a jedna z těch stop, podezřele se kroutící, náležela Jędrzejovi, který si bručel: „Břira.d Buch! Bác! Třesk! Plesk!“ v klidném a spokojeném očekávání věcí budoucích . . .

*

Ponejprv se mýlil. Lekl se, když žádná výčitka, nadávka nesnesla se z korálových rtíků Marji. Ručka její, která tak obratně řádila na jeho zádech, ani jednou výhružně se nevznesla.

„Pěkně hned jsi přišel, Jędrzeji,“ to bylo vše, co mu řekla.

Zarmoucen šel spat. „Snad až ráno mně nabije a nadá hadů a krkavců,“ těšil se Jędrzej.

A ráno opět nic. „Svatý bože,“ lekal se vážený občan, „snad jí není špatně.“

A když se ten den také pozdě vrátil od strýce Parobka a neslyšel od Marji ani „Otuž tobie, kruku, wilku, wąžu (hade)!“, zavrtěl smutně hlavou a bylo mu tak teskno jako nikdy.

„Snad mně neumře,“ bědoval v duchu a dal zavolat k Marje starou Jožku, která léčila lidi, slepice i ovce.

„Nevím, nevím,“ potřásla hlavou stará Jožka, „nelíbí se mně Marja, Jędrzeji.“ Zakašlala a pak řekla tu strašnou větu: „Jedną nogą stoji w grobie.“

A neuplynuly ani dvě neděle od té doby, Marja „wziah Sakramenta“ (přijala poslední pomazání) a naposled zavolala „Jędrzeji!“ bez všech krásných slov, která přidávala k jeho jménu, jako osle, krkavče a hade ...

*

Po pohřbu vedli ubohého Jędrzeje do krčmy, aby se obveselil. Vypravovali mu různé veselé povídačky o horalech z vedlejších vsí, pochvalovali ho, že jest nejrozumnější, lichotili mu, ale co to bylo všechno platno, Jędrzej zůstával stále zadumaný.

Konečně promluvil: „Což sousedé, po smrti v nebi člověk žije tak jak zaživa?“

„Jak zaživa,“ souhlasili sousedé, „piješ kořaličku na zemi, piješ ji i nahoře.“ Zůstávali při vší své nábožnosti stále pohany.

„Vodíš na nebi stáda,“ řekl strýc Parobek, „křičíš: ,Hej, Ostrý, zažeň sem ovce!’ - máš nebeské salaše . . .“

Mluvil přesvědčivě a ve své prosté víře věřil tomu, oslazuje si tak přemítání o tom, co bude, až umře . . .

„A Marja,“ tázal se nesměle Jędrzej, „bude mne také bít a budu šťasten?“

„Budeš,“ řekl vážně starý Grabo, „nebe, to jest druhý svět, stejný jako tento, jenže nic tě nebolí, netlačí, nepiješ ,na rovas‘ (na dluh), vše se daří a jsi spokojen.“

Jędrzejovi oči zaplály radostí. „Tak, tak,“ kýval hlavou, „to jsem chtěl vědět, napijme se . . .“

Pil statně a loučil se srdečně se všemi, když byla již noc, každému říkaje: „Na shledanou v nebi, sousedé,“ což bylo k smíchu všem a všichni říkali: „Hle, jak jest veselý.“

Když přišel domů, posadil se na lavici a vzdychl. Jak bylo jindy veselo. Marja láteřila a potom: Břink! Buch! Bác! Třesk! Plesk!

„Uvidíme se brzy, Marjo!“ řekl, hledaje provaz.

Když provaz našel, přežehnal se třikrát křížem a políbil svaté obrázky, nato udělal kličku, provaz zavěsil na trám v jizbě, vystoupil na lavici, kličku dal si na krk, seskočil z lavice, a nejváženější občan z Grabiny nevyhlížel za pět minut vážně...

Což vypadá vážně oběšený, když vyplazuje jazyk jako Jędrzej, který opustil Podhalí a celý svět s jeho mizérií, s pevnou nadějí, že na nebi Marja ho bude zas bít a říkat mu „Kruku, osle, wilku, wąžu“ a on že bude šťasten na věky věkův . . .