Jak se lidé baví

 

 

Dne 20. února 1855 objevil kancelářský pomocník francouzského konzulátu v Bejrútě Peretié nějaký nápis klínovým písmem psaný na skále za Bejrútem. Francouzská vláda vyslala celou výpravu učenců, aby nápis ten rozluštili. Při té příležitosti došlo k šarvátkám s domorodci a dva učenci byli tak potlučeni, že nepodařilo se jim nápis ten rozluštit, neboť podlehli ranám v bejrútské nemocnici.

Zachránil se z nich jen jeden, který přinesl do Evropy zprávu o ohromné důležitosti toho nápisu pro celý vzdělaný svět.

Nikdo však nepochopí důležitost tohoto nápisu, který sám vročen v měsíci Bullu XIV. a zní: „Já Esmunazar, král sidonský, jsem synem krále Tabzuta a královny Amastarty a patří mně kanaánská města Dor a Jopé v Sáronské rovině.“

Dobrý král Esmunazar! Aby to věděli za půltřetího tisíce let, napsal to na skálu. Ten objev odpykali životem dva lidé. Na bejrútském hřbitově jsou pochováni a nad jejich hrobem je nápis: „Zde odpočívají pánové Kamil Decorialle a José Butri, řádní členové Akademie věd a umění v Paříži. Padli v zájmu vědy.“

Snad za dalších tři tisíce let objeví někdo ten nápis. Je však naděje, že si toho nevšimne, neboť nebudou lidé tak malicherní. Jim nebude jistě nic do toho, že kdysi žil nějaký Kamil Decorialle a José Butri a před půltřetím tisícem let před nimi nějaký Esmunazar, král sidonský.

Bude to snad jiná generace, než generace historiků a učenců s bezvýznamnými objevy.

Dnešní lidstvo však ty hračičky baví.

Rozhovořil se vážně se mnou jeden pán o tom, zdali se cítí houser potupen, když mu škubají peří.

„Víte,“ řekl, „baví mne přemýšlet o tomto případu. Představte si housera, pyšně vykračujícího, housera, cítícího sílu mužství v sobě, když objeví se oškubaný mezi husami. Mohou míti husy k němu úctu?“

Muže toho bylo mně líto. Přemýšlel o oškubaném houseru a sám byl plešatý.

Na Smíchově v Palacké třídě je dům, v jehož prvním patře na dveřích čtete vizitku: František V. Hýnek, vynálezce. Mluvíte-li s ním, řekne vám: „Věřte mne, že mne baví stále něco vynalézat. Neslyšel jste o mých patentních podvlékačkách? Dovolíte, já se před vámi svléknu. Vidíte nyní podvlékačky? Patent můj zaleží v tom, že podvlékačky ty trhnutím této šňůrky, jak vidíte, proměňují se okamžitě v plavky. Trhnu touto šňůrkou, mám z nich ženské kalhoty, touto šňůrkou zapnu, touto spustím na zem, touto plavky, touto obyčejné podvlékačky. Je to náramně praktický vynález.“

Pomyslil jsem si, že by to někdy mohlo dopadnout tragicky, kdyby si spletl šňůrku, za kterou by právě potřeboval co nejrychleji zatáhnout.

„Pět let, pane, celých pět let,“ pravil vítězoslavně, „proseděl jsem nad problémem podvlékaček.“

V časopise Animal World, šířícím zájem o přírodu, viděl jsem podobiznu muže, který za svůj život (dvacetileté působení) vypěstoval sám z housenek 20 000 motýlů. Za rok tedy 1000 motýlů, za den tedy, přesně vypočteno (také takové bláznovství), 2 celé motýle a 74 desetin motýlů. Po dvacet let se bavil ten dobrý muž s housenkami, s larvami motýlů a bylinných vos.

Dvacet let zajímalo ho 20 000 nevzhledných tvorů s třemi páry noh hrudních a s bradavkovitými panožkami.

Předešle zas slyšel jsem hádat se dva faráře o exekviích. Exekvie jsou (také velmi důležitá věc) řád, kterým pochovává se tělo křesťanské. Hádali se o to, zdali smějí kněží nésti mrtvolu laika a naopak zas kněží mrtvolu biskupovu a zdali v průvodu pohřebním jsou mrtvoly laiků nohama vpřed a mrtvoly kněží hlavou.

Pak se bavili o tom, proč, když pohřbívají papeže, nesou se svíce žluté a proč jinak se užívá svící bílých. Dovolil jsem se jich optat proč... ne, to by bylo konfiskováno.

V Německu mně vyprávěl jeden policejní strážník, jak se baví při sbírání konfiskovaných časopisů. Poněvadž nemůže soukromé exempláře zkonfiskovat, dává si pozor, zdali někdo nečte na ulici zabavený časopis. Zpozoruje-li takového člověka, přistoupí k němu u zatkne ho, neboť on rozšiřoval nebo udělal pokus rozšiřovat zabavený časopis. „Nu, jak to?“

„Nu, představte si, že by se mu mohl někdo dívat přes rameno do toho listu a přečíst si zabavený obsah.“

Ach, baví se to lidé všelijak.

Česká akademie věd a umění vydává staré modlitby, do naučného slovníku přicházejí lidé, kteří napsali Krátký dějepis církve Páně s obzvláštním ohledem na Českou vlast nebo Otčenáš v desateru modlitbách pro dítky, na gymnáziu po osm let mučí studenty s latinou u učením se nazpaměť, s latinskými historiemi hrdlořezů a la César, jehož rčení, jako „kostky jsou vrženy“, táhnou se i do dějepisu, který je taktéž opěváním jiných hrdlořezů.

Reformu osnovy obchodních škol dávají k posouzení univerzitnímu profesorovi dějepisu, na obchodních akademiích vychovávají dorost obchodní tím, že musí se naučit nazpaměť roztomile blbé formuláře obchodní korespondence: „Sděluji s Vámi zdvořile, že právě došel Váš ctěný pytel kávy.“

Vládní rada Režábek vychovává obchodní dorost pasátními větry ze své knihy o zeměpise obchodním a tím, že posluchači obchodní akademie musí se naučit nazpaměť všem městům někde v Africe mezi lidožrouty, proslulými obchodem s otroky, aby v tom bylo něco obchodního.

Ovšem každý se baví, jak může. Někdo zastřelí za den 2000 divokých kachen nebo přes 6000 bažantů a někdo si chytá vši a bývá přitom chytřejší.

Někomu zas nedá spát, zdali Iliada a Odyssea pocházejí od téhož pěvce, zda latiníci říkali Cicero či zda to vyslovovali Čičero.

Ostatně nebožtík kníže Schwarzenberg k stáru bavil se přemýšlením, přijde-li jedno kožené jablko na 2 krejcary, zač jsou kalhoty jeho sedláka.