Jak mne irredenta v Zadaru připravila o kariéru

 

 

Jako konceptní praktikant u místodržitelství v Zadaru v Dalmácii měl jsem příjem 53 zl. měsíčně. Bylo to v době, kdy místodržitelem se stal generál B. Tento muž zmítal se stále v rozporu mezi vojákem a byrokratem a z toho rozporu vzešla podivná povaha. Stal se míšencem mezi oběma směry, neměl rád Italů a nás, praktikanty tituloval: „Herr Kollege“. Co potom dále mluvil, to už mělo ráz spíše vojenský.

A tak jsem mu s 53 zlatými měsíčně pomáhal zachraňovat Rakousko před italskou iredentou. 53 zlatek není příliš mnoho a možno říci, že jsem se příliš také nenamáhal takový obnos s tím zachraňováním státu.

Jednoho dne dal mě místodržitel k sobě zavolat a řekl: „Herr Kollege, zítra mají iredentisté schůzi. Posílám vás tam. Při nejmenším výkřiku to rozpusťte. - Adieu!“

Tenkrát jsem si tam právě namlouval jednu dámu z městské společnosti a tu hodinu, kdy byla zahájena iredentistická schůze, měl jsem se s ní právě setkat. Toto setkání mělo býti vyvrcholením naší známostí. A místodržitel mně to všechno zkazil! K tomu mít jen těch 53 zlatých měsíčně, to by dopálilo i rakouského vlastence.

Šel jsem do té schůze, břinkaje vztekle šavli uniformy a zasedl za stůl vedle předsedy, svolavatelů schůze a řečníka.

Začátek schůze byl mnohoslibný. První věta zněla: „Přátelé, jak je vám známo, signor generál é porco!“ Pak to bral řečník po řadě: „Il signor ministro é individuo e porco!“

„Porco!“ zahučelo v sále. Následovaly další osobnosti a postavy hrající nějakou roli v tehdejší vládě a vždy za jejich jménem rodným připojil řečník jiné jméno, které důsledně nebylo křestní.

Tak hezky proti Rakousku jsem ještě mluvit neslyšel. Při každé nadávce posluchači tleskali a já zatím, jako by se nechumelilo, ořezával jsem si nehty.

Třiapadesát zlatých je třiapadesát zlatých. Se stovkou možná že byl bych něco pro Rakousko učinil. Takhle jsem se šťoural v zubech, zatím co vedle mne řečník hřímal: „Il signor generál é porco!“

„Porco!“ souhlasili přítomní.

Pak následovala řada velezrádných projevů, během nichž jsem ořezal tužku do polovičky.

Předsednictvo hledělo na mne důvěrně, řečník dodal si odvahy a pronášel věty, za které by ho jistě signor místodržitel rád dal pověsit.

Vzpomněl jsem si, že mám v kapse kostěnou lžičku na vybírání ušního mazu, i použil jsem jí a bavil jsem se tak dlouho, dokud řečník naposled nezvolal: „II signor general é porco!“ a pokud poslední výkřiky souhlasu: „Bravo, é porco!“ nedozněly v sále.

Za třiapadesát zlatých je těžko něco dělat pro Rakousko. Pak jsem šel do vinárny, když předseda schůze bodře mně byl poplácal po zádech u východu a řekl: „Bravo, signore!“ Ve vinárně napsal jsem osobní raport generálu-místodržiteli.

Toto oznámení o průběhu schůze bylo velice stručné: „Na schůzi shledal jsem vše v pořádku.“ Ještě v noci dal jsem místodržiteli tento raport doručit, poněvadž si potrpěl na přesnost a potom jsem zůstal až do rána ve společnosti několika úředníků. Ráno šel jsem spát a poněvadž úřední hodiny počínaly o deváté, přišel jsem správně v půl jedenácté do kanceláře, ježto přednosta mého resortu, hrabě T., chodil po jedenácté.

Před kanceláří na chodbě čekal na mne sluha a s utrápenou tváří mně hlásil, že Excelence pan generál-místodržitel chodí po salonu, břinčí šavlí, zkrátka, že je zle a že mám k němu ihned přijít. Vidíte, pánové, co člověk zkusí za 53 zlatých!

Excelence uvítala mě strašným pohledem. „Ptám se vás, člověče, proč jste nám to provedl? Říkal jsem vám, nařídil, že máte schůzi rozpustit, vy jste tak neučinil. Napsal jste v raportu, že je všechno v pořádku a celý Zadar dnes o ničem jiném nemluví než o tom, že mě nazvali na schůzi porco. Je to pravda?“

„Je.“

„Pak spáchali velezradu. Pravda?“

„Pravda.“

„Jak jste tedy mohl napsat: Vše v pořádku? Víte, že jste v disciplinárním vyšetřování?“

„Excelence,“ řekl jsem, „kdybych byl schůzi rozpustil, byli bychom měli aspoň pět interpelací v parlamentě, o domácím sněmu ani nemluvím, byli bychom měli asi dvě stě úředních přípisů a dotazů a Excelence by je nestačila podpisovat a vydávat rozkazy. Takhle máme pokoj.“

Pan místodržitel se hluboce zamyslil. Neměl rád to dopisování. „Víte,“ řekl rozšafně, „když to náležitě rozebereme, tak máte pravdu. Můžete jít, ale příště to nedělejte.“

Za týden všichni iredentisté v Zadaru bodře mě zdravili po ulicích. Jednou dokonce jsem zaslechl, jak dva si o mně povídají: „To je náš člověk.“

Nevěnoval jsem tomu pozornosti a bylo mně to celkem lhostejné. Za 53 zlatých nemohl jsem nic jiného dělat. Ke konci druhého měsíce stala se však věc, která podkopala mou slibnou kariéru.

K místodržiteli dostavila se totiž deputace iredentistů a žádala, aby na jejich novou schůzi neposlali nikoho jiného než mne, poněvadž jsem „un buono uomo“.

Jejich skromné přání nebylo vyplněno.

Místo na schůzi v uniformě, poslali mě bez uniformy domů a měl jsem po kariéře.