Jak Hans Rutter a Franz Stockmaynegg hájili německý ráz Vídně

 

 

Hans Hutter a Franz Stockmaynegg spávali v kanálu Vídeňky a kradli. Hans Hutter kradl v Hietzingu, Rudolfsheimu, Ottakringu, Franz Stockmaynegg ve Währingu a Doblingu. Jednoho dne řekl jim jeden z kamarádů, který kradl ve vnitřních částech Vídně, aby se přihlásili ve spolku pro ochranu Němců v Dolních Rakousích. Tam že dostanou peníze, pivo, víno a že půjdou na Čechy.

Hans Hutter a Franz Stockmaynegg odebrali se tedy do místnosti spolku v Kartnerstrasse ve vnitřním městě. Bylo tam shromážděno asi padesát známých tváří. Ten kradl psy v Margarethen, ten prováděl prostitutky ve čtvrti Mariahilf, tam s tím Hans Hutter kradl prádlo na půdách v Rudolfsheimu. Tohoto znal zase Franz Stockmaynegg z policejního komisařství v Pötzleinsdorfu, kdy tam spal na pryčně kvůli botám, které zul na ulici spícímu městskému radnímu Paletschkovi. Někteří z nich dostali již poukázky na býkovce a odcházeli do vedlejší místnosti, kde každý z nich obdržel býkovec a novou poukázku na dvacet sklenic piva k vypití v hostinci Glückově. Pak rozdali všem velkoněmecké trikolory a učitel obecné školy z Josephstadtu vedl všechny do hostince Glückova, kde k nim řekl, že zítra se půjde na Čechy do Favoriten, aby se to už s těma psy nějak skoncovalo. Německá ruka zadáví Bémáky a zakroutí jim krky. České psy je třeba zabít za bílého dne, vymlátit jim zuby a jejich školy zapálit. Vyhnat musí konečně Němci tu zatracenou českou pakáž z Vídně a jako hřmění hromu musí zaznít zítra v neděli dupot zástupců německých po favoritech a vymlátí se ta prokletá česká pakáž až k Dunaji, kde je utopí jako prašivé psy. Pak se přihlásil ke slovu profesor gymnasia z čtvrti Wieden a nazval Komenského nestvůrou s blbou českou palicí. Komenský war ein Schwein ohne Intelligenz mit dem dummen „česky pravopis“. Němečtí mužové zničí pitomou povidlovou holotu v tomto hlavním městě říše. Mir san geboren nicht bei Podiebrad, mir san geboren am Donaustrand. Wir sagen nicht: „Dej mně pusu!“ wir schlagen dem tschechischen Gesindel die Schädel a pak bude se moci klidně rozvíjeti kultura německého lidu v Dolních Rakousích.

Nato vystoupil na židli jeden pán s dlouhými vousy. Řekl k německým mužům s býkovci, že je poslanec a že se vyplivne na český národ, poněvadž jsou kreténi, když chtí české školy. Není ani třeba chtít, aby české dítě přišlo do německé školy. Českému dítěti je nejlepší, když začne mluvit tou hotentotskou řečí, přivázat kámen na krk a utopit v mod-rém Dunaji. Zítra je třeba ve Favoritech ukázat Čechům, že pravý Němec dovede zpolíčkovat blbého Bémáčka.

Pak přišel jeden člověk s cylindrem a dal každému z německých mužů pět korun a řekl, aby zítra ještě sem přišli ve dvě hodiny, že dostanou zase pivo, a dnes, kdyby snad potkali Čecha, aby ho zmalovali do modra, až půjde z hospody.

Hans Hutter a Franz Stockmaynegg pochvalovali si ty řeči. Zejména to o Komenském se jim líbilo. Dosud nic o Komenském nevěděli, a teď se smáli, křičeli lámanou češtinou: „Komenský česky pravopis!“

Popíjeli a učili se zpívat „Wacht am Rhein“. Jejich nálada stoupala, když jim řekl nějaký kamarád u stolu, že se zítra budou ve Favoriten rabovat české obchody.

Hans Hutter křičel, že se lacino oblékne, a Franz Stockmaynegg vyměnil si poukázku na piva za kořalku a hulákal, že na zimu tak jako tak potřebuje peníze a že ve Favoriten mají Češi dost peněz. A večer vydali se hájit německý ráz Vídně. V Emilienstrasse v odlehlém zákoutí oslovili ve tmě neznámého občana, který na jich oslovení neodpověděl. „I ty český pse!“ vykřikl Hutter a vrazil mu jednu býkovcem. Franz Stockmaynegg počal ho šacovat. Pak mu vzali ještě tobolku, dali mu každý ránu bejkovcem a zabočili rychle do spleti ulic k Dunaji. Přepadený nekřičel. Byl to hluchoněmý Johann Fleischertag, učitel hluchoněmých v ústavu ve Fichtegasse. -

Když přiběhli k Dunaji, dali se přes Ferdinandův most a u elektrické svítilny prohlédli si lup. V tobolce bylo něco přes deset korun.

Rozveseleni tímto příběhem, rozdělili se bratrsky a Hans Hutter navrhl, aby šli do noční kavárny ve Friedrichstrasse, odtud že půjdou Vídní. Možná, že tam bude Wilhelm Dreihuf, jejich kamarád, a ten bude vědět o nějakém krámu.

Wilhelm Dreihuf byl skutečně v kavárně. Nebylo s ním však žádné řeči. Byl opilý a vykládal, že dneska nebude krást, poněvadž půjde zítra na Čechy do Favoriten a tam že se už dá něco dělat. Kdyby ho dnes zavřeli, kdo by hájil německý ráz Vídně a šel mlátiti Čechům okna.

V kavárně strhla se kvůli tomu hádka. Přítomní křičeli, že jsou také Němci a že ukážou zítra Čechům, kdo je ve Vídni pánem.

„Pány jsme my,“ volal Hans Hutter, bije se v prsa. Franz Stockmaynegg koupil si od prodavače, který přišel také do kavárny, za korunu nůž, a řezaje do lavice, říkal, že zítra mu bude moc dobrý.

O půlnoci vydal se pak do města s Hansem Hutterem, ale v sadech u university usnul na lavičce. Když se probudil, neměl ani nůž a v kapse ani haléře. Vzal mu je zatím jeho spolubojovník za očistu Vídně od Čechů, Hans Hutter.

A tak bylo druhého dne ve Favoritech o dva poctivé bojovníky a zachranitele vídeňského rázu němectví míň, neboť Franz Stockmaynegg hledal po celý den s proklínáním Hanse Huttera v Hietzingu, Rudolfsheimu a Ottakringu a Hans Hutter zatím chodil po Wahringu a Doblingu, aby se s ním nesetkal. A když večer utíkali Němci z Favoriten před českým lidem, nebylo přirozeně mezi utíkajícími ani Huttera, ani Stockmaynegga.