Humoreska čistě matematická

 

Vím pane profesore matematiky, že muž, o kterém se jedná, byl vaším miláčkem na gymnasiu, nejlepším počtářem, na kterého mohl jste se spolehnout, i když přišel pan inspektor, nejlepší počtář všech tříd, ve kterém jste zbožňoval číslice, svého boha. A zároveň dovoluji si připomenout vám, že jste mne nenáviděl, poněvadž já byl počtářem nejmizernějším, a ještě připomínám vám, jak jednou jste mně hodil sešit s domácí úlohou na hlavu, a v tom sešitu mou mizernou rovnici o pěti neznámých, a jak jste řekl před celou třídou: „Z vás, člověče, nikdy nic nebude, vsadil bych se o nevím co, že neznáte ani Ludolfovo číslo.“ A připomínám, že jsem dostal čtyřhodinový karcer, odpověděv vám: „Tu sázku byste také vyhrál, pane profesore!“

Abych tedy vás ranil na nejcitlivějším místě vaší povahy, jsem tak smělý veřejnosti sdělit, jak váš miláček, nejlepší počtář, za tři roky opustiv ochranná vaše křídla, přepočetl se a já, nejmizernější počtář, vypočítal na halíř, jak se přepočetl . . .

*

Pán, o kterém se jedná, jmenoval se Hájek a studoval matematiku, měl již první státní zkoušku a mohl se psát kandidát profesury a těšil se již srdečně, jak bude primánům dávat nedostatečně, aby se ho báli.

Žil střídmě, až tu se stalo jednoho dne, že se zamiloval. Vypočetl si, že bude se moci ženit za čtyři roky, bude-li totiž jeho zbožňovaná chtít si ho vzít za muže. Prozatím na procházkách vykládal jí s nadšením o schůzích spolku „pro pěstovaní matematiky a fyziky“ a zasvěcoval ji do tajů algebry a ve Stromovce po dvě hodiny poučoval, jak lze rovnice logaritmovat.

Když konečně jednoho dne ona celá duševně deprimovaná jeho výklady poznamenala nerozvážně, že je lépe mluvit o lásce, vyznal jí lásku, vypočetl na krejcar zařízení domácnosti a řekl, že za čtyři roky čili za 48 měsíců čili za 1460 dní budou svoji. A ona duševně deprimovaná logaritmy pokusila se padnouti do mdlob, šeptajíc: „Ano, ach, ano!“

On ji tedy radostně doprovodil domů a na zpáteční cestě potkal listonoše s penězi, který řekl: „Pane Hájek, z domova vám posílají peníze na obědy.“

Podepsal poukázku a blaženě zastrčil peníze do kapsy, hodlaje se dle svého dobrého zvyku odebrat domů a tam studovat.

Náhle se zastavil a přepočítal peníze. „Třicet jeden oběd,“ řekl, „po třiceti pěti krejcařích dělá deset zlatých, osmdesát pět krejcarů. Shoduje se.“

„Bože, jak jsem šťasten,“ vzdychl, „ona mne miluje, má drahá bytost.“

Vtom potkal ho jeden kolega, kterému se svěřil, jakého úspěchu dosáhl dnes u své dámy.

„To bys měl jít na pivo a oslavit tu událost,“ pravil kolega, „pít na zdraví tvé milované bytosti.“

„Nejsem žádný alkoholik,“ odvětil pan Hájek.

„Jsi hlupák!“ s těmi slovy odvrátil se od něho jeho kolega a pan Hájek kráčel dále zadumaně, přemýšleje o své lásce a o posledním projevu svého přítele.

„Půjdu si předplatit obědy,“ pravil k sobě, „tím aspoň budu zbaven pokušení.“

Kráčel pomalu a v mysl jeho zalétala stále vzpomínka na jeho zbožňovanou a stále slyšel slova svého přítele: „To bys měl jít na pivo a oslavit tu událost.“

Čert nikdy nespí! - Nu, na dvou sklenicích by nezáleželo, pomyslil si Hájek, - vždyť je to beztoho zpropadeně drahé, platit za oběd v předplacení třicet pět krejcarů. Říkal mně Šimáček, že u Růže dostanu dobré obědy po třiceti krejcařích. Vida! 30x31 je devět zlatých, třicet krejcarů. Odečteme je od deseti zlatých, osmdesáti pěti krejcarů, zbývá 1 zl. 55 kr. Za to mohu jít už dnešní den oslavit. Na pivo nepůjdu, půjdu na víno, na dobré mělnické, a předplatím se u Růže.

Ve vinárně vypil půl litru dobrého mělnického za zlatku, koupil si dvě kuba a snědl taliána. Útrata dohromady 1 zl. 22 kr.

Když vyšel ven, smálo se vše na něho a on na všechno.

„Zbývají mně na útratu,“ počítal, „ještě 33 krejcary. Což abych šel se podívat k Flekům? Eh, tak pojď, pane Hájku!“

Šel k Flekům . . . Rytířská síň mile na něho působila, on, vážný matematik, vyhledal si křeslo se štítem Mělníka, svého rodného města, a vypil jednu, vypil druhou a počítal: „2x9=18 + 5 kr. číšnici = 23 kr., zbývá ještě 10, dám si třetí...“

„Což,“ řekl k sobě, „nenašel bych obědy v předplacení po 28 kr.? Zajisté, že ano. 28 kr. x31=8 zl. 68 kr., zbývá mně tudíž na útratu ještě dvaašedesát krejcarů, mohu pít dál

Později, za hodinu bylo vidět před panem Hájkem papír a na tom papíru jeho ruku, která psala číslice: 25 kr. x31 obědů = 7 zl. 75 kr., zbývají na útratu 93 krejcary.

„Dáme si večeři,“ řekl pan Hájek, oddechuje spokojeně. . . Pak přišla babka s rybičkami, snědl osm sardinek, muž s vybídnutím „malá, velká“, poručil čtyřikrát „malá“ a prohrál, pak přišel muž s pohlednicemi, od kterého koupil tři pohlednice pro svou drahou . . .

A za půl hodiny, poručiv si novou porci vepřové, psal na papír 22 kr. x31 obědů = 6. zl. 82 kr., zbývá utratit 93. kr.

„Eh, což,“ pravil bezstarostně, „budu chodit do jídelny . . .“

„Minčo, nové pivo!“

Smutně to pokračovalo kupředu. Zmíním se ještě, že se dal také pro svou zbožňovanou střihat z černého papíru od starého podomního umělce, že stále pil, jedl a... počítal!! A . . . pak . . .

*

Pak, pane profesore, stalo se toto, což jest velmi truchlivé pro vás. Ráno druhého dne přišel ke mně ten váš nejlepší počtář na gymnasiu, povážlivě se klátil a bručel:

„Ty, Jarko, hm, nemyslíš, že dostanu někde obědy v předplacení po osmi krejcařich? ...“