Hrdina

Zamilovaná historie

 

Nikdo to tak upřímně nedovedl říci ve svých dvanácti letech jako ona: „On mne miluje!“

On, klacek třináctiletý, říkal si zase s pýchou, stoje před zrcadlem: „Ona mne miluje!“

Pak strčil do kapsy pistoli na papírové kapsle a šel na dostaveníčko, pravě k nevrlému strýci, že se jde učit měřictví ke kamarádovi.

Na Vyšehradské třídě čekala již ona s novým účesem pod čepicí a v průjezdu domu naproti dvě její kamarádky z měšťanské školy, které si přivedla, aby ten zázrak, jejího milence, viděly. Budou mít zlost, jak předpokládala, poněvadž Mařka ještě se žádným nechodí, a ta druhá, Lóna, chodí s jedním z měšťanky, který neumí ještě kouřit a šišlá.

Ale její, ten už prodělal cigaretovou krizi, dokonce před jejíma očima, když se podruhé spolu setkali, chodí do druhé třídy gymnasia, je tedy učený, a má bradavici na tváři. Bradavici má leckdos, ale on má na ní tři vousky. Připadla jí ta okolnost milou a krásnou, jako nějaký začátek ke kníru, připadal jí tak vážnější, jako pan domovník, který má také bradavici, ale pod ní plnovous.

Jeho chování bylo vesměs mužné. Jednou jí řekl: „Podívejte se, jak daleko doplivnu!“ A plivl z chodníku až na koleje elektrických drah, těsně kolem nosu nějakého pána, krátkozrakého, který mechanicky otevřel si deštník, domnívaje se, že prší.

„Jednou,“ pravil on tenkrát, vztyčuje se hrdě, „plivl jsem z Vyšehradu do Vltavy, jen to fičelo, a bylo bezvětří.“

Uměl také klít. A jak krásně! Byl zkrátka v jejích očích mladým pánem. Dnes byla odhodlána udělat z něho žárlivého mladého pána.

On se tedy již objevoval v jízdní dráze, natahuje v kapse pistoli na kapsle, přemýšleje, jak půjde s ní na Vyšehrad na hradby a tam vystřelí. Nepochyboval ani dost málo, že pak ho bude mít ještě radši a dívat se na něho s větší úctou.

Byl již u ní.

„Tak jsem tady,“ řekl, „málem byl bych nepřišel. Naše kočka dostala koťata a měl jsem je jít utopit. „Jé, jé!“

„No víte, nač je topit, dám je sežrat psům. Psi se po koťatech oblizují.“

Netroufala si ani na něho pohlédnout, neboť byl tolik statečný a tak krásně nemilosrdný, konečně dodala si odvahy a otázala se nesměle: „Mňoukají koťata, když je psi žerou?“

Mávl rukou. „Mňoukají, nemňoukají, slečno. Vem je čert. Jak si ustelou, tak si lehnou. Nemluvme o nich.“

„Jsou čistotná zvířata,“ namítla.

„To by tak scházelo, aby ještě kočky nevěděly, co a jak. Málem by byl řekl něco hodně silného, zarazil se a řekl nedbale: „V našem domě hořelo dnes ráno.“

Každý den jí řekl nějakou novinku, plnou tragiky, kterou si usilovně přes noc vymyslil. Jednou se oběsila domovnice, podruhé spadlo nemluvně v prvním patře do jaternicové polévky, jindy si podřezal pan Málek žíly na rukou a druhého dne tentýž pan Málek zahynul příšerným způsobem. Připevnil k vodovodu v kuchyni kaučukovou rouru a druhou část vstrčil si do úst. Pak otevřel kohoutek ... Chápete, co se stalo a jaká to byla strašná smrt. Sebevrah se utopil v kuchyni, sedě na pohovce, aniž by někdo něco pozoroval. Napřed si zaplavil žaludek ...

Dnes tedy nic jiného, než že v domě hořelo. „Oheň vypukl s velkou prudkostí,“ pravil tónem lokálkáře, „ve sklepě byl kupec.“

Zasmál se a začal dělat: „Pá, pá, pá.“ „Umím dělat automobil, slečno?“

„Umíte.“

„Znám také šilhat a kroutit očima.“

Počal se hrozně šklebit, naštěstí již zacházeli do Vyšehradské brány.

Teď je čas, pomyslil si, a nepřestávaje se šklebit a šilhat, vytáhl pistolku a řekl: „Zacpěte si uši!“ Učinila tak a tu on vystřelil. Prsklo to sotva znatelně.

„Nezalehly vám uši?“

Pravila, že ano, že to byla asi strašná rána.

Zastrčil pistolku a mluvil vážným hlasem, nešilhaje: „Jednou po výstřelu prasklo dělo a zabilo pět kanonýrů. Strýček byl u toho.“

„Umíte chytat ptáky?“ tázala se, dívajíc se na něho odevzdaně.

„Čím chcete. Kamením, rukama, lasem. Jednou jsem zabil kamenem krocana. Pak jsme ho snědli a četníci mne odvedli do vězení, odkud jsem utekl pomocí Karolíny. Byla to obětavá žena. Půjčila mně šaty a tajnými dvířkami v chodbě spustila mne do hradního příkopu. Hradní ji za to vyhnal. Ale já se pomstím!“

Bylo to z poutavého románu „Karásek a Stüpner, dva nejslavnější loupežníci z Rudohoří“, jehož 186. sešit jeho strýc právě dostal.

Zírala na něho s úctou. Všecky ty jeho řeči spletly se jí v hlavě v jeden celek: Můj pán je hrdina.

„Dávali vám ve vězení něco jíst?“

„Co vás to napadá. Nebýt obětavé Josefíny (napřed to byla Karolína), byl bych býval nucen živit se vlastním tělem, jako ten kapitán z Dlouhé třídy.“

Vymyslil si kapitána i s Dlouhou třídou a vykřikl: „Ostatně jsem evangelík!“

Podivné teplo projelo jí tělem. Je to tedy evangelík. Připadal jí tím ještě zvláštnější, zatímco on v duchu odprošoval pana katechetu, že zapřel svatou víru kvůli holce.

Měla o evangelících představu ze školy, že jsou sice křesťany, a že nevěří v pána boha. Teď se jí zas zdálo, že každý evangelík je hrdina.

„Je evangelíků mnoho?“

Aby se zdál vzácnějším, řekl: „V Čechách několik.“

„Věří evangelíci v pána boha?“

„Někdy a málo (odpusť mně to, pane bože nebeský!).“ Měl sám o evangelících nejasné tušení, co vlastně dělají a jak to s jejich vírou vypadá.

„Všichni vojevůdcové byli evangelíky,“ končil své vyznání víry.

Upírala na něho své odevzdané oči.

„Vypadáte jako tuleň,“ řekl k ní sladce, pohlížeje jí do očí. V přírodopisu nedávno ukazoval jim profesor v kabinetě mladého tuleně s aksamitovou kůží a právě takovýma očima, jaké měla ona.

„Tuleň žije v mořích severních,“ dodával učeně, „a leze tak pomalu jako vy. Copak nemůžete jít rychleji?“

Málem by se byla dala do pláče, a pak ji zase těšilo, že je na ni hrubý.

Poskočila a rozjařeně řekla: „Chytejte mne!“ Běžela klusem nahoru do hradeb. Chytil ji za cop a udeřil pěstí do zad: „Baba.“

„Pojďme si hrát na kamennou babu,“ navrhovala.

„To je blbina,“ pronesl mužně, „povím vám, jak se malují kostelní okna.“

Jal se jí vykládat o kostelních oknech, které maluje jeho strýc, o jeho dílně a o panu Teperovi, který vynašel stroj na pečení kaštanů. Jeho fantazie pracovala bouřlivě. Vymyslil si kostelní okna i pana Teperu a vykládal, jak má před postelí vymalovaného svatého Petra, celé kostelní okno. A když svítí měsíc, tu má svatého Petra celého na posteli. Bledého, červeného, zeleného. A je to příšerné, poněvadž svatý Petr koulí očima zlatýma.

„Spal jste už na hřbitově?“ otázala se, třesouc se strachy.

„Jen jednou v márnici,“ odvětil jako mimochodem, „to jsem se vsadil s hrobníkem z Ježdiny u Krumlova. Hrobník strachem o mne přes noc zešedivěl a mně se spalo jako v peřinách.“

„Mně se bude o tom zdát,“ šeptala.

„Napijte se na noc kořalky,“ pravil hrdinný milenec, „jako to dělají černoši ...“

Nevěděl dál, a proto řekl, ukazuje z hradeb do Podola: „Až sem jsem plaval ze smíchovské plovárny.“

Před nimi dole ležel Podol. Údolí bylo rozprostřené před nimi až ke Zbraslavi a lesy na Závisti lemovaly obzor.

„Byl jste až tam?“

„Byl, na loďce. Vypůjčil jsem si ji na Vyšehradě. Vesloval jsem, až mně z rukou tekla krev. A tam začínají zmije ...“

Stala se sdílnou a počala mu vykládat o své tetě, která vykládá karty po domech. Služkám za šest a paním a slečinkám po šestáku. Pro služky má karty, že dostanou za těch šest krejcarů řemeslníky, a pro slečinky za šesták profesory a hrabata.

A najednou, když se na něho dívala, vyhrklo z ní: „Utecme spolu!“

„Utečeme,“ řekl opravdově, „ale někam daleko. Vezmu s sebou nože a vysvědčení ze školy. Máte peníze ...?“

„Prodám zeměpisný atlas, liturgii a katechismus,“ řekla, chtějíc se mu rovnat v odvaze.

Sešli z hradeb. Po cestě vykládali si, že zítra večer se sejdou u chudobince a pojedou vlakem až někam daleko. Někde přespí v lese a ráno napijí se z pramenu vody a půjdou dál. Pak zabije on slepici a upekou si ji někde v lese a poustevník je oddá. Budou také přepadat formanské vozy.

Spřádali své krásné sny až k Bartoloměji, kde se rozešli se slibem, že tedy zítra. Nepokusila se ani v něm vzbudit žárlivost, a přece jí holky ve škole poradily, aby mu řekla, že ji pozdravuje jeden pán z domu. Rozešli se. -

Dívala se za ním, jak zmizel v Trojické ulici, a druhého dne prodala atlas . . .

Od té doby ho neviděla. Až za pár měsíců na kluzišti.

„Já-tenkrát-nemoh večer přijít,“ koktal hrdina, „my jsme dostali domácí úkol z češtiny ...“

Odvrátila se od něho a za hodinu jezdila kolem něho vítězoslavně s kadetem z první třídy kadetky.

A když jela kolem svého prvního milence, podrazila mu nohy ...