Hřbitovní idyla

 

 

Procházíme-li se ztichlými olšanskými hřbitovy, kdy smuteční vrby hořce šumějí a těžká vůně tuberos visí nad hroby v soumraku, kdy bělají se kříže, tu vzpomínám na tento příběh.

C. k. školní inspektor Jandera rád strašil. Bylo to od něho také docela rozumné, neboť by se byl jistě v hrobě nudou ukousal. Takhle si alespoň, poněkud nelogicky ovšem, liboval, že mu jako strašidlu lépe ubíhá věčnost.

Bylo to jakési vytržení z nudy, beztoho měl nohy, jak je měl po celý den v rakvi nataženy, celé dřevěné. Když šel strašit, tu své hnáty trochu alespoň provětral a ohnul.

C. k. školní inspektor Jandera byl zcela elegantním strašidlem, neboť ho pochovali v černých šatech, vyplníce jeho poslední prosbu, aby mu dali hodinky s sebou do rakve. K velké žalosti jeho posluhovačky ponechali mu i zlatý skřipec a prsteny.

Třeba podotknout, že příliš mnoho hrůzy nebudil a že naháněl jen velmi málo strachu zamilovaným párkům, které se mačkaly noční dobou u zdi hřbitovní. Dokonce dostal jednou i vynadáno, když indiskretně přešel kolem nich tiše, bez klobouku, ve svých černých šatech.

Jeden noční hlídač považoval ho za blázna a vypravovalo se, že v noci chodí takový podivín kolem hřbitova; ve zlatém skřipci, v černých šatech a bez klobouku. Když jednou noční hlídač, hlídající Maršnerovu továrnu u Olšan, byl při kuráži, tu prý zvolal na něho posměšně: „Vašnosti, nechte na hlavě.“ Černý pán přitom ani nehlesl, jen tak divně přešel, jako by proplul vzduchem kolem.

Jednou mu vzal prý láhev žitné s rumem z ruky, když noční hlídač dal ji k ústům volaje: ,,Na jejich zdraví, vašnosti.“

Co je na tom pravdy, nevím, ale soudím, že noční hlídač nelhal, neboť nějakou láhev ráno potom našli na kamenné desce nad hrobkou c. k. školního inspektora Jandery, ovšem prázdnou.

Strašit se mu tedy jaksi dobře nedařilo, nevzbuzoval ani tolik hrůzy jako zaživa mezi maturanty, a to právě jen pro své elegantní vystupování.

Jaké jiné strašidlo, velmi poutavé, byl jeho soused z hrobky, hodinář Havel.

Ten, aby mohl lépe strašit, poručil v poslední chvíli, aby ho pochovali ve vysokých botách lakových a jen v rubáši a na hlavu aby mu dali fez. Rázem půl jedné přijelo toto strašidlo do střešovické remisy posledním vozem elektrické tramvaje. Sedělo přitom na střeše a dovádělo. Obyčejně se bavil hodinář tím způsobem, že vypínal kladku vozu, a když vůz se zastavil, tu proletěl z jedné plošiny na druhou, rýpl řidiče do zad a skuhraje zmizel zas na střeše vozu, aby prováděl dále své příšerné rejdy s kladkou. Pak ovšem musel jít domů na Olšanské hřbitovy pěšky.

Vypadal tak hrozně ve vysokých botách, v rubáši a s fezem na hlavě, že policejní hlídky, které potkal, zděšeně před ním salutovaly.

Prováděl různé neplechy v samotné Praze. Tak na příklad vylezl v noci ve svém strašidelném úboru na stožár elektrické svítilny, houpal se na ní a strašlivě kvílel a pak ke všemu zpíval olšanskou hymnu: „Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená!“

Jednou však ho vytrestala jedna stará biletářka, která po divadle zašla si na vermut. Když ji chtěl strašit na Žižkově v ulici Roháče z Dubé, udatně obořila se na něho deštníkem a přes to, že strašlivě skuhral, hnala ho až do Libně, nemajíc s ním slitování.

Někde za továrnami vysočanskými vycházelo již slunce, když hodinář lezl přes zeď libeňského hřbitova, aby se před tou ostudou, že straší za bílého dne, schoval v nějakém hrobě.

Vlezl rychle do hrobu jednoho obchodníka dobytkem, ulehaje v rakvi na jeho kosti, omlouval se slušně, že nemůže jít domů. „Kdybych aspoň v hrobě měl pokoj,“ vzdychl obchodník dobytkem, „nebo kdybyste uměl hrát v karty. Mám je s sebou, museli mně je dle mé poslední vůle dát do rakve.“ Hodinář řekl, že umí, a tak hráli jednadvacet o červíčky až do půlnoci, kdy obchodník dobytkem prohrál posledního červíčka, ačkoliv si řekli, že to nebudou brát příliš vysoko. Uzavřeli spolu přátelství a obchodník dobytkem slíbil, že hodináře vyprovodí na Olšany. U Židovských pecí polekali jízdní policejní hlídku, která v jednom trysku uháněla od nich až do Hrdlořez. Nad Strašnicemi vycházelo slunce, když řekl hodinář ku kolegovi, strašidlu z Libně, že jest dnes jeho hostem a že budou hrát, když má s sebou karty, jednadvacet, ale ne o červíčky, ale o červotoče v jeho dubové rakvi. Červíčky bohužel mu nemůže nabídnout, neboť má vycementovanou hrobku. Na své hrobce seděl v pološeru c. k. školní inspektor Jandera a koukal smutně.

„Kde jste ráčil strašit, pane inspektore,“ tázal se hodinář, když představil svého nového přítele.

„Strašil jsem jako obyčejně,“ odpověděl zarmouceně školní inspektor, „na černokostelecké silnici a pak mě napadlo zajít do Vršovic. Pod vinohradským pivovarem potkal jsem jednoho muže, který se na mne podíval, a nežli jsem se mohl vzpamatovat, tu... prosím, račte se podívat.“

Rozepjal černý kabát a vytáhl prázdnou kapsu. „Pánové,“ pravil smutným, plačtivým hlasem, „ten chlap mně ukradl hodinky. Jak teď poznám, kdy je půlnoc, když ke mně do hrobky nevnikne hlas hodin ze Žižkova?“

Dal se do křečovitého pláče. „Neplačte,“ upozorňoval ho hodinář, „vždyť se rozsypete.“

C. k. školní inspektor nedal si však říci, a tak se stalo, že zřízenci hřbitovní, když šli kropit hroby, našli u jeho hrobky zlatý skřipec, dva prsteny, hromádku popela. A to bylo vše, co zbylo po nešťastném strašidlu, c. k. školním inspektorovi Janderovi.

A s vůní tuberos vítr odvál jeho popel.