Hovory milenců

 

 

I

Dívala se na něho potměšile a on byl velice smutný. „Nechápete,“ pravila, „že nejsem na vás žárlivou.“ - „Ježíšmarjá,“ řekl, „vždyť já o ničem nevím.“ - „Když jste s Trejbalovic, díváte se stále na Aničku; nemluví ze mne žárlivost, jen vím, že není mezi námi již více takové lásky.“ - „Mohu vám potvrdit,“ pravil, „že nechovám ku slečně Trejbalovic žádných sympatií.“

„Nikoliv, vím, že vám není lhostejnou, mám důkazy. Předně půjčil jste jí, když jsme hráli kuželky, dvacet haléřů na vklad.“

„Ale to bych udělal pro každého.“ - „Možná, ale řekl jste jí při tom: ,Pro vás vždycky.’ To znamená mnoho, ale dnes dokonce jste jí v kuželkách půjčil 20 krejcarů.“ - „Které nedostanu nazpátek,“ odpověděl nešťastně. - „Fuj, vy jste sprostý, když mluvíte takhle o cizí osobě. Kdoví, co vykládáte o mně. Budu ráda, když konečně se rozejdeme. Vy jste schopen mne pomlouvat, a vím, že to děláte a že vykládáte o mně všem kamarádům a vysmíváte se mně. Kde máte mou podobiznu?“ - „Zde!“

Vytrhla mu zápisník z kapsy a našla tam podobiznu. Listovala rychle zápisníkem a zpozorovala, že kromě její podobizny nacházejí se tam prozaické poznámky:

Nejlépe se pije na tohle: Rozetři 2 sardinky s jednou sardelí a pokap to citrónovou šťávou a namaž tím chleba.

27. II. Domovníkovi za klíč 3 K.

28. III. Límce a prádlo 6 K, zbývá 4.50 K. Neprohlížela dále a hodila zápisník na zem.

„To jste umístil pěkně mou podobiznu. Čpí tabákovým kouřem. Vláčíte ji po hospodách a kdoví kde. Ukazujete ji jistě kamarádům. To jsem si od vás nezasloužila. Lituji nejvíc, že jsem tolik ublížila panu Váchovi. To byl takový hodný člověk, který si mne tolik vážil a měl mne velice rád. Věřte mně, že by byl modré snesl z nebe. Jednou mně něco padlo do oka a on mne přivezl fiakrem na ochrannou stanici a domů. Maminka myslela, že se zbláznil, a chtěla na něho zavolat policii. Měl takové pěkné modré oči. Budu-li ještě někdy někoho milovat, bude to jen pan Vácha, který mně často píše. Měla jsem vás ráda a zapomněla jsem pro vás na pana dr. Vanička. To byl takový upřímný člověk. Jednou jsem s ním byla na výletě a strhla se bouřka, takže jsme promokli a museli se sušit v jedné venkovské hospodě. On byl ke mně tak pečlivý, že dal naházet na mne všechny peřiny, které splašil v celém okolí. Nikdy mu toho nezapomenu. Pak jste přišel vy, kterého jsem měla ráda, ačkoliv jsem tušila, že to brzo skončí. Vy se chováte tak málo láskyplně, že připomínáte mně pana Sejkoru. Toho jsem milovala před dr. Vaníčkem. Měl šedivé oči, které na mě působily svým klidem. Jednou na matiční slavnosti zaplatil za mne vstupné a mluvil o tom celý týden. Ne, právě proto vás nemohu mít ráda, poněvadž vy byste byl schopen také takové věci. Co bylo mezi námi, na to budeme vzpomínat (snížila hlas) jako na krásný sen, budete mně přítelem a já vám budu přítelkyní. Co tomu říkáte?“

Odpověděl plačtivým hlasem: „Ale, slečno, já přece nechci od slečny Trejbalové těch 20 krejcarů nazpátek. . .“

II

Seděli v parku na lavičce, když umlkl všechen ruch. Seděli za večera v zátiší lesních stromů a drželi se za ruce. Mluvili o svých plánech do budoucnosti.

„Kdyby tě chtěl teď někdo vyrvat mně z náručí,“ pravil třesoucím se hlasem, líbaje jí ruku, „já bych ho zabil.“

Někdo před nimi škrtl sirkou. Byl to hlídač sadů.

„Sady už se zavírají,“ řekl ten drsný muž.

„Tak, Máňo, musíme jít, odpusťte, nevěděl jsem, kolik je hodin,“ pravil ke všemu odhodlaný mladý muž a odcházel s Máňou k hlavnímu vchodu.

III

„Danuško, moje Danuško!“ - „Dej mně pokoj!“ - „Ale Danuško!“ - „Povídám ti, abys mně dal pokoj!“ - „Ale miláčku!“ - Pleskla ho přes tvář. - „Ale Danuško, proč mne fackuješ, ty jsi dnes nějak divná.“ - „Víš dobře, proč. Proč jsi se díval, jak se tamhle ty holky koupají.“

„Já jsem se podíval náhodou, já myslel, že jsou to nějací penzisti.“

„Nevymlouvej se, že jsi se nepodíval. Tys je zrovna očima hltal, zejména tu tlustou holku v košili.“

„Přísahám ti, že jsem myslel, že je to nějaký starý penzista.“

„Danuško, Danuško, ty mně nevěříš?“ - „Dej mně pokoj, rozumíš!“ - „Ale Danuško!“ - „Povídám ti, abys mně dal pokoj!“ - „Ale miláčku!“ - Pleskla ho poznovu přes tvář. „Já ti dám, vždyť se zas koukáš na ty penzisty!“