Hledá se ručitel

 

 

Na poštovního úředníka Dykasta přišly smutné časy. Slečna Micka, jeho milenka, hrozila mu velkým skandálem, když jí nezaplatí tři sta zlatých. Byla to velmi nemilá situace a ta slečna Micka trvala neúprosně na svém požadavku, který vzhledem k platu poštovních úředníků byl přinejmenším nemírný.

„Ono se řekne stát se otcem,“ psala ta dobrá duše, která mu kdysi říkala: »I ty kluku můj zlatej«, „řekne se to lehce, ale živit také děti. Kdybych se byla aspoň stala matkou jednoho dítěte, ale osud mně popřál, že narodili se nám, milý příteli, dvojčata. Jedno z nich má modré oči a to myslím, že nevydrží. To druhé má dnes černé oči a včera mělo zelené. Doktor říká, že vydrží a že je to zvláštní případ. Myslím, milý příteli, že by bylo nejlepší, kdybych se usmrtila. Pohříchu však pozorovala matka, co mám v úmyslu, a počala mně to vymlouvat. Chce, abyste zaplatil tři sta zlatých. Máme na bytě jednoho právníka, ten říkal mé matce, že mám vám napsat jen jediné slůvko, a to že je:

paternita.

Prý budete spokojen, jakmile si to přečtete, a zařídíte se dle toho. Mám prý vám ještě také napsat, že jako státní úředník zajisté se nebudete chtít objevit v místě, které prý mám napsat též na zvláštní řádek, a to:

u soudu.

Až ten řádek přečtete, budete prý úplně spokojen a pošlete těch tři sta zlatých. Maminka může leccos dokázat, ona ví všechno. Říkala, že i stěny mají uši. Nevím, jak dám jmenovati naše děti, milý Ferdinande. Ten jeden bude se jmenovat Ferdinand Dykast, a ten druhý snad Václav Dykast nebo Alois Dykast, Dykasty se budou jmenovat oba. Bude však dobře, když do týdne přinesete těch 300 zl., abychom ústně ujednali, jak se budou jmenovat!

Vaše opuštěná

Micka.“

*

Už vidím našeho pana radu z ředitelství, myslel si ubohý pan Dykast. Pan rada láteří a hrozí mně disciplinárním vyšetřováním, což by ovšem nebylo tak zlé. Přijde však vrchní rada a ten mne dá do disciplinárního vyšetřování, nakonec pak mne přeloží někam do uzavřeného území ..., a proto musím sehnat těch 300 zlatých ...

Vstal a chodil po pokoji. Náhle svěsil hlavu a zašeptal: „Ale kde?“ To stačilo, aby se rozhlédl divoce kolem sebe.

„Poradím se s někým,“ mluvil k sobě. „Ale s kým?“ přišlo mu hned na mysl.

Konečně si vzpomněl, že zná jednoho pána, o kterém ví, že nemá žádného jmění, že nic nedělá a dobře se má, a o kterém se povídá, že si dovede vše, co potřebuje k živobytí, vypůjčit rok co rok.

K tomuto záhadnému muži odebral se tedy pan Dykast a ten ho uvedl k jednomu agentovi, který se zabýval půjčováním peněz na vysoké úroky.

„Dobře,“ řekl agent, „je však nutno, abyste mi na směnku zaopatřil podpisy dvou pánů, kteří by za vás ručili. Dva kaventy potřebujete, jest to jen formálnost ...“

A tak hledal pan Dykast ručitele ...

*

„Jest přirozené,“ řekl pan Dykast, „že nemohu nikomu vyprávět o slečně Micce, a za druhé musím systematicky vybrat si ze svých přátel a příbuzných ty nejlepší, z těch pak opět ty, kteří mne nejvíc milují, a tyto požádat, aby mně ručili na 300 zlatých.“

Šel nejprve k strýci obchodníkovi. „Milý strýče,“ pravil k němu, „ty se asi nebudeš pamatovat na pana Rečka?

„Toho vůbec neznám.“

„Byl to, milý strýče, menší obchodník, můj dobrý známý, před půl rokem zemřel a mohu ti okázat lístek, který psal na smrtelné posteli. Velmi bolestné tahy. Na tom lístku mne žádal, abych se ujal dvou jeho dítek - ne snad abych je vychovával, neboť mají posud matku -, ale abych se stal jejich poručníkem. Učinil jsem tak. Vdova vedla obchod dále a nyní je blízka úpadku. Potřebuje tři sta zlatých ...“

„Odpusť, Ferdinande, poslední dobou měl jsem velik ...“

„Nechci si od tebe vypůjčovat, jedině tě poprosit, strýčku, abys laskavě se podepsal na tuto směnku jako ručitel ...“

„Hochu,“ odvětil strýc, dívaje se na hodinky, „to známe. Musíš si myslet, že jsem hnedle jednou tak stár jako ty a že jsem měl jednoho přítele, který kavíroval, až se dokavíroval, ale to byl blázen. Já mám, bohudíky, dobrý rozum, ale vidím, že ty mne máš za blázna. Možná že bych ti byl sám půjčil ty tři sta, ale takhle vidím, že je chceš na mně vylákat. Nečestného jednání nesnesu, pane Dykaste, myslíte, že se dám od vás tahat za nos, kloučku jeden? Tamhle jsou dvéře, podvodníku!“

První pokus se tedy nezdařil. Co na tom? Ještě má jednoho strýce farářem. Šel tedy k němu.

„Veledůstojný strýčku,“ rozhovořil se, „přicházím k vám s malou prosbou a doufám, že mne vyslechnete. Bydlím na jedné chodbě s rodinou chudou, ale pořádnou. Matka živí se pletením punčoch a jedna dcera chodí šít. Mají ještě jednu dceru, která však málem byla by se octla na kluzké cestě. Jedině její náboženské přesvědčení ochránilo ji od nebezpečí, která na nevinnou dívku číhají. Má jediný cíl. Zanechati práce v továrně na gumové zboží a odebrati se do kláštera. Nebyl jsem příliš pobožný, musím se přiznat, ale to mne dojalo. Umínil jsem si, že promluvím s její matkou. Šla se pak přeptat do kláštera. Musí mít výbavu, a ta jí bude stát se vším všudy i s poplatky 300 zl. Sám si je vypůjčuji na tuto směnku, potřebuji jen dva kaventy; i obracím se na vás, veledůstojný strýčku, račte se jako první ručitel na směnku podepsat ...“

„Hm, hm, dnes nesmíš nikomu věřit, milý Ferdinande. Říkáš, že je v továrně na gumové zboží? Tím horší pro ni, tam nevidí nic pořádného a byla by z ní špatná nevěsta Kristova. Lid jest dnes tak zlý, že tě okrádá jménem Spasitele. Za těch tři sta zlatých koupí si rozhodně něco jiného než výbavu do kláštera, což ty ovšem nechápeš, poněvadž jsi stále ten dobrý a hodný Ferdinand. Odpustíš, že ti nemohu vyhovět, neboť chci tě uvarovat jen od zklamání, které bývá počátkem nevěry. V neděli, doufám, že přijdeš k obědu k nám na faru.“

Ubohý pan Dykast odcházel zničeně.

Nyní nastala sháňka po přátelích, kteří by laskavě se podepsali na směnku. Ale mnozí z těch přátel nečetli dosud knihy „Význam, výhody a užitek slušnosti“, mnozí z těch přátel nadávali. Marné bylo veškeré jeho umění řečnické, kterým hleděl přinutit své přátele, aby ručili. Ten právě, než přišel pan Dykast, hodlal se zastřelit z finanční tísně, ten zase nemá ani pomyšlení někam se podepsat a nedostat aspoň polovici z té sumy.

„Trochu logiky by ti chlapíci měli mít,“ stěžoval si trpce pan Dykast, když mu jeden známý řekl, že se proto nemůže podepsat jako kavent, poněvadž čeká psaní z domova.

Konečně si vzpomněl na přítele Zemana, který byl literárně činným.

Nalezl ho v posteli, spícího. Naproti na druhé posteli chrápal jiný člověk.

Pan Dykast upřímně vyložil mu své utrpení. Nelhal. Svěřil se mu s Mickou. Prosil. Dělal, že si utírá slzy.

„Víte, příteli,“ pravil Zeman, „pomohu vám. Tamhle je inkoust a péro na stolku. Dejte sem směnku, podepíši se jako ručitel.“ Podepsal a řekl: „Druhým ručitelem může být ten pán, co spí naproti, račte ho laskavě vzbudit. Je to také literát.“

Když se spolubydlící páně Zemanův probudil, podali mu péro a on se vážně podepsal ...

Pan Dykast nese podepsanou směnku k agentovi-lichváři.

„Za dva dny si přijďte pro peníze, prozkoumám správnost směnky,“ řekl agent a dle toho přání jednal pan Dykast.

Přišel za dva dny o půl hodiny dříve, než měl přijít.

„Člověče,“ pravil k němu agent, směje se hrozně, „člověče, kde jste vzal ty kaventy? Poslal jsem k nim svého zřízence, aby pátral po jejich finančních poměrech, a ti vaši ručitelé pumpli ho o dvě koruny. Jděte k čertu!“

A nyní objevil se inzerát v novinách:

Hledá se ručitel - neliterát.

Laskavé nabídky pod značkou

F. D. do adm. t. listu.

Nu - a prozatím přemýšlí pan Dykast o významu slova paternita ...