Hlasy listů o válce balkánských národů

 

XX. věk: Konečně tedy otřásl se půlměsíc a křesťanstvo táhne na sveřepého Turka. Jest si přáti, aby konečně opět Jeruzalém ocitl se v rukou křesťanů, a jest blízka doba, kdy rozhodovati se bude, kdo má být králem jeruzalémským, dědicem koruny hrdinného Balduina. My, čeští katolíci, rozhodně na toto místo kandidovati budeme Václava Myslivce, neboť jedině tento muž může vyhladit všechny židy v Jeruzalémě, ať se to líbí naší liberální censuře či nic. Ku konci musíme sděliti čtenářům, že v nejbližších dnech vydáme antisemitskou brožuru pod názvem: „Uškrťte je!

Právo lidu: Utichly všechny jiné myšlénky a práce a s hrůzou se díváme tím směrem, kam jsme se strachem hleděli před třemi čtyřmi léty. Temné perspektivy otvírají se před celou Evropou a v této pohnuté chvíli přísahejme si, soudruzi, že mocně propagovali budeme myšlénky sociálně demokratické, neboť jediná sociální demokracie jest s to zmírniti onu hrůzu balkánskou. Zde stojí bataliony soudruhů a kdo kdy viděl náš nově upravený palác v Hybernské ulici, ten jistě řekne, že není možno, aby strana, která toto vystavěla pro sebe, nebyla dosti silnou, aby i nadále pracovala za propagaci světového míru. Ovšem tu třeba řádných organisací. Vysvětlili jsme již v minulém čísle, jaký dluh vázne na našem lidovém paláci. Aby se nám bratr Klofáč nesmál, vypisujeme tímto novou daň strany. Kdo zná radost národních sociálů z každého našeho nezdaru, ten ochotně zašle dvacetihaléř nové daně na zastavení prázdného místa v zadním traktu, kde zřídíme sál pro jízdu na kolečkových bruslích. Nechť i všichni kolpoltéři a sběratelé příspěvků konají svou povinnost. A toto na adresu bratří: Vytýkáte nám, že doposud neuveřejnili jsme, kam se podělo 348 000 K na raněné. Aby tedy páni bratří klidně spali, konstatujeme prozatím, že Alfréd Žák v Krouné obdržel K 2,50, Jan Hlísek v Libni K 1,80 a Krátký František na Žižkově 2,10 K. Pokračování uveřejníme v některém z prvních čísel některého nejbližšího ročníku.

Čas: Balkánská zápletka stala se vodou na mlýn klerikálům a poskytla jim novou příležitost pustiti se do Machara. A co řekl vlastně Machar v posledním feuilletonu, že to tak mrzí velebné pány? Konstatoval prostě, že turečtí kněží nejsou žádní pupkáči a že si nedrží kuchařky. Náš Machar zaslal nám v záležitosti balkánské zápletky pěkné dvojverší, jež zní:
Bulharští junáci už řežou Turkům hlavy,
to zas bude slávy, to zas bude slávy.

Macharův vtip se tu obrací proti „Národním listům“. Zchátralá strana mladočeská využitkovala totiž válečného poplachu k tomu, že vyzývá veřejně, aby kdo prý se chce nejlépe informovat o bašibozucích, odebíral „Národní listy“. Ujišťujeme každého, že nejlepším znalcem bašibozuků jest jediný Herben a že bude to opět „Čas“, který jako nejlépe vedený český list bude přinášeti nejpodrobnější zprávy o prznění žen řádným tureckým řadovým vojskem nizami.

Národní listy: Zvláštní telegram! Když dr, Karel Kramář konferoval pod Vitoší s bulharským ministrem vojenství o úspěších české positivní politiky, přiletěl z turecké strany šrapnel a utrhl dr. Kramářovi hlavu. Dr. Kramář neprodleně odcestoval do Vídně.


Ve feuilletonu Národní politiky píše Yvona: Zajisté bude čtenáře zajímat, jak se oblékají turecké ženy, a prosím, aby se čtenáři nerděli. V domácnosti obyčejně chodí bez šatů, což jim výborně sluší, jest vkusné a dobře hodí se k jejich postavě. Když jdou na procházku, tu pravidelně se oblékají. Že mají též děti, bude asi všem čtenářům známo.