Historie tří korun

 

 

Mám dobré srdce, a když mne žádal o korunu, nemohl jsem odmítnout. Byl to předně bodrý starý pan Zeman, a nepůjčit mu ji, znamenalo ocitnout se před nějakým veřejným skandálem, který by mně způsobil. Takhle se to odbylo velice hladce, až na to, že volal za mnou na rohu Ferdinandovy třídy a Spálené ulice hromovým hlasem do proudu lidí: „Tedy tu korunu za týden!“ Kdo to slyšel, jistě se domníval, že jsem já mu dlužen. Co na tom? Šel jsem klidně dál, spokojen v srdci, že zachránil jsem dobrého pana Zemana před katastrofou. Jak se mně svěřil, propil právě korunu, kterou mu odevzdala žena, aby za ni koupil jednu zlatou rybičku za 20 haléřů, za 6 haléřů spínátka, za 8 haléřů háčky, za 30 haléřů šňůru k sukni, za 30 haléřů zázvoru a za 6 haléřů semenec.

V uších zněl mně ještě jeho měkký, tklivý hlas: „Napřed jsem propil rybičku, pak spínátka, háčky a šňůru k sukni a pak ten zázvor se semencem.“

Na něm jasně uplatnila se slova Tolstého: „Zachycen drápek a chycen celý ptáček.“

Týden potom spatřil jsem opět pana Zemana. Pan Zeman důvěrně hnal se ke mně. „To je náhoda,“ volal již zdaleka, „nečekal jsem, že vás uvidím, myslel jsem, že nejste v Praze.“

Proč si to myslil, vysvětlil mně hned. „Myslil jsem, že jste odjel, a proto jsem si nevzal s sebou korunu. První dva tři dny jsem tu korunu nosil v kapse, a když jsem vás neviděl, tak jsem ji vždy utratil. Pak jsem si ale myslil, co byste dělal v Praze, a přestal jsem utrácet koruny. Zkrátka beru si s sebou jen na doutník. Vždyť bych se přived kvůli té vypůjčené koruně do dluhů. Považte si, že jsem zprvu tedy utratil každý den tu korunu, kterou jsem vám chtěl vrátit, a ještě jsem se musel vypůjčit ve vinárně, kde jsem ji propíjel, dvě tři koruny, abych měl na útratu. Zkrátka a dobře, ty první tři dny, co jsem nosil s sebou tu korunu pro vás, stály mne jedenáct korun. A víte, příteli, co jsem udělal, abych mohl své četné dluhy splatit? Rozbil jsem dnes své ženě prasátko, kde měla úspory. Jsem občas surovec. Nebyl byste tak laskav a nepůjčil mně ještě jednu korunu? Koupím za ni prasátko a olověné knoflíky, které do něho hodím, aby myslela, že je vše v pořádku.“

Řekl: „Koupím za ni,“ tedy patrně věděl, že tu korunu dostane, a také ji dostal, poněvadž jsem nechtěl, aby si kvůli mně zadarmo vymýšlel takový román kombinované bídy, zločinu a podvodu.

Odešel s ujištěním, že mne do týdne potká a že mně ty dvě koruny vrátí.

Potkal mne za čtrnáct dní. „Milý příteli,“ pravil radostně, „jsem rád, že vás vidím. Ty dvě koruny sice nemám, ty vám vrátím, jakmile vás potkám, ale když člověk vidí známou tvář, kterou neviděl tak dlouhou dobu, jest šťasten. Jsem již starý člověk a v těch létech člověk najednou sebou sekne a je po něm a po přátelství...“ Hlas jeho byl měkčí.

„Přátelé člověka doprovodí na Olšany a je konec. Nikdy více neuvidí známé tváře přátel, kteří v dobách nejhorších pomáhali mu, aby po jeho smrti nemohl svět kydat na něho hanu. Život jest těžký boj. A když si vzpomenu, že hokynář Meclík z naší ulice po mé smrti bude všude vykřikovat, že jsem si vzal u něho za korunu na dluh víno, abych spravil svůj starý churavý žaludek, tu je mně do pláče. Milý příteli, nepůjčil byste mně naposled korunu, abych tomu darebákovi ji hodil do obličeje a řekl: Nasyť se krví, po které jsi žíznil!“

Dvě slzy, které mu skáply na ruku, stály za tu třetí korunu. Děkoval mně vřele a mluvil něco o podzimu, o listí, které spadne na zem,, o opuštěných hrobech a že mně ty tři koruny vrátí, jakmile mne potká. Potkal jsem ho až za tři neděle.

Jeho radost neznala mezí. Stiskl mně srdečně ruku, podržel ji chvíli ve své, až přátelské teplo rozlilo se v ní, a pak řekl slavnostně: „Jsem vám dlužen tři koruny, načekal jste se dost, a tak vám, až vás příště potkám, dám šest korun.“

Toto kavalírské jednání mě zarazilo.

„Ale proč byste mně dával šest korun, jste mně dlužen tři koruny, ostatně o tom nemluvme.“

„Ale já vám dám šest korun, a basta.“

Namítl jsem, co by tomu říkalo mé svědomí.

„Ale svědomí, jaképak svědomí, kdopak dneska bude mít svědomí. Dnes vás okrade váš nejlepší přítel!“

„Bylo by to však ode mne nelidské.“

Rozzlobil se: „Jak to nelidské? Dnes musíte dát dobrý pozor, aby vás neokradli vaši lidé, rozumíte, dnes nesmíte mít s nikým útrpnost. Kopněte každého, když od vás něco chce. Jsou to lumpové, rozumíte mně.“

„Ale vždyť jsem vám to půjčil z ochoty.“

„Ale copak z ochoty,“ křičel, až se stavěli lidé, „jakápak ochota, když někomu něco půjčíte, musíte myslet, že také chcete z toho něco mít. Dám vám šest korun. Každý krejcar je dnes člověku dobrý, který lehce vydělá!“

„Udělal jsem to z přátelství.“ „Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce. Ostatně vy to taky potřebujete,“ hulákal po promenádě, „z vás také peníze nepadají. Dám vám zkrátka šest korun a víc o tom nebudeme mluvit.“

„Tak vám tedy děkuji, když jinak nechcete.“

„Nemám zač,“ řekl, stiskl mně ruku a odešel.

Neměl jsem vskutku zač.

Setkal jsem se s ním asi za čtyři neděle. Byl velice smutný, když mne uviděl, a řekl: „Nemyslete, že jsem zapomněl na těch šest korun, dám vám je, až vás uvidím. Člověk pro samé starosti ani na to nemyslí, aby nosil peníze s sebou. Mám plno takových ošklivých záležitostí. Teď mám právě telegrafovat tetě o peníze a nemám korunu. Naštěstí jsem vás potkal. Dáte mi korunu, a jakmile vás potkám, dostanete sedm korun.“

„Já ale nemám u sebe korunu.“ Panu Zemanovi zablýskly se oči: „Tak, vy pro starého přítele nemáte korunu. To se rozumí, že nemáte, když vám hned za tu korunu nesypu dvě.“

Nabral dechu a nyní slyšelo to půl Václavského náměstí, co mně řekl: „Vy lichváři lichvářská. Když si člověk od vás vypůjčí tři koruny a musí vám dát šest, to jste pln ochoty, a když chci, abyste mně z těch vydřených tří korun vrátil korunu, tu se vymlouváte, že nemáte u sebe.“

A rozhlížeje se do kopy lidí, kteří se shromáždili kolem, pravil ke mně důstojně: „Nechte si tu zatracenou korunu. Jen si ji nechte, beztoho na ní lpí pot těch, ze kterých jste svlek poslední kabát jako ze mne. Ostatně si o tom promluvíme u soudu.“

Pak odešel vítězoslavně, když viděl, že mně jeden občan z rozhorleného davu plivl na kabát.

Uplynulo sice od té doby čtrnáct dní, ale čekám, že se přece jen nakonec ocitnu před soudem pro přečin lichvy.