Historie dačická

 

 

I

Když ponocný Vačlenák kráčel těžkopádně ve vysokých botách o jedné hodině noční Vodní ulicí, zahalen v kožich a oddávaje se truchlivé myšlence, že jeho kolega Zima zatím dopije v jejich útulku na městské věži zbylou polovici rumu v lahvi, shledal před domem kupce Vondráka následující pozoruhodné věci:

A. Sklep Vondrákův, vlastně dvéře železem pobité, vedoucí do Vodní ulice, byly otevřeny:

B. Ve sklepě bylo světlo vyzařující z malé lucerny.

C. A uprostřed zboží, lahví a beden pohyboval se nějaký muž.

A konečně D. Ten muž nepřipomínal svou postavou na nikoho z obyvatelů Dačic.

Jak vidět, byl Vačleňák dobrým pozorovatelem a shrnuv rychle v mysli pozorovaná fakta, postavil se pln údivu na první stupeň schodů vedoucích do sklepa a tam stál asi pět minut nerozhodnut, co má nyní dělat.

Prozatím oddal se pozorování neznámého muže, který zpozoroval jeho přítomnost a ustal ve své práci, sestávající v tom, že různé předměty ze svého okolí ukládal do pytle.

Kdyby ten člověk měl kozí bradu, pomyslil si Vačleňák, byl by to celý Růžička z Žabí ulice a proto otázal se: „Nejste vy Růžička?“

„Ne,“ odpověděl neznámý a položil udivenému Vačleňáku následující otázku: „A nejste vy ponocný?...“

„Jsem.“

„Tak pojďte dál!“

Na toto vybídnuti slezl Vačleňák se schodů a zůstal dole stát, nepochopuje stále, oč se vlastně jedná. Neznámý vybídl ho, aby si sedl na jeden ze sudů a rozhovořil se sdílně: „Já jsem nový mládenec pana Vondráka.“

„Vo tom jsem neslyšel,“ poznamenal Vačleňák uctivě, „že by měl novýho mládence, von o všem zachovává tajnost.“

„A už abych první noc se dřel,“ pokračoval neznámý, „musím sám tohle připravit k expedici.“

Vačleňák rozhlížel se toužebně po lahvích vína, které nový mládenec skládal do pytle. „Tak, tak,“ řekl, „říká se, že se u Vondráka každý nadře.“

„Jako kůň,“ pravil mládenec, „prosím vás, otevřte tamhletu bednu, jestli v ní není cukr. Zde máte dláto. Já to ještě tady neznám.“

„Škrob jest tam,“ hlásil Vačleňák.

„Ten já právě potřebuji,“ řekl mládenec a podlouhlou bedničku zastrčil do pytle.

„Musím si udržet přátele,“ usmál se, vytahuje z kouta láhev rumu, „zde máte, ponocný, za své namáhání.“

Celé vzezření neznámého imponovalo Vačleňákovi, který, dojat jeho dobrotou, zašeptal, zastrkuje láhev do kožichu: „Zaplať pánbůh.“

Postál ještě chvíli, naslouchaje vypravování nového mládence o velkých obchodech ve velkých městech, kde byl dřív zaměstnán.

„Vykrást takové závody,“ pravil mládenec, „šlo by ztěžka, mají všude elektrické zvonky.“

„Tak, tak,“ kýval Vačleňák, „jsou různé výmysly, dobré i špatné. Mějte se zde hezky. Povinnost jest povinnost.“

„Spánembohem,“ loučil se mládenec, „já již také brzy budu s prací hotov a půjdu ležet. Sbohem.“

Vačleňák vyšel ze sklepa, radostně dojat, jak jsou lidé na světě hodní. Jako tenhle nový mládenec pana Vondráka, ponejprv ho člověk vidí a on již dá darem láhev rumu.

„A Vondrák,“ bručel si Vačleňák, docházeje k městské věži, „to jest neupřímnej člověk. Nic neřekne, že bude mít novýho mládence.“

Když stoupal po skřípajících schodech nahoru na věž, uvažoval, že vypil-li jeho kolega Zima zbylou polovici rumu v láhvi, nebude se s ním dělit on o darovanou. Vypije ji sám a Zima bude litovat své neupřímnosti.

A bylo tomu tak. Zima ležel na posteli a spal spánkem spravedlivých, doraziv polovici rumu v láhvi. Vačleňák pomyslil si něco o jakémsi zvířeti a položil se na svou postel a pak opatrně otevřel láhev, napil se, opakoval několikrát přiložení láhve k ústům a usnul, žehnaje v duchu tomu svému dobrodinci, novému mládenci kupce Vondráka, kterého viděl ve snu. Jak jest asi třicet pět let stár, černé knírky pod nosem, trochu od neštovic. Stále houpala se v jeho snu před ním postava toho dobrého muže, láhve s rumem obklopovaly jako listy vavřínového věnce jeho postavu. A ve snu cítil Vačleňák, jak jest mu milá jeho postava, jak nemůže odtrhnout své zraky z jeho obličeje, hřejivé teplo přátelského styku hřálo v jeho srdci a on stále hovořil, mluvil a smál se na nového mládence...

„Vondrákovi vykradli v noci sklep.“ Tak zněla novinka, která druhého dne dala podnět k nejvážnějším hovorům v Dačicích, k luštění nejspletitější otázky, „kdo ho vykradl“, a k nejvážnější domněnce, že zlodějové, a to patrně zlodějové cizí, neboť v Dačicích zlodějů nebylo.

Opakuji ještě jednou: „V Dačicích zlodějů nebylo!“

Nikdy jich nebylo, pokud se nejstarší lidé pamatují. Byli to vždy lidé cizí, jak pamatují nejstarší občané, nejstarší proto, poněvadž v době starší i novější neudál se žádný případ krádeže kromě jednoho, kdy potulný brusič při výročním trhu před pěti léty ukradl s neuvěřitelnou drzostí bochník chleba v pravé poledne, dvě punčochy a dýmku, kterou si hned nacpal, zapálil a klidně odcházel, sledován překvapenými občany městečka, kam nikdy patrně ani myšlenky komunistické se nedostaly, ani hluboká myšlenka: Majetek jest krádež, kteréž dle všeho potulný brusič prováděl prakticky.

A pak zas nic, klid býval porušen jen tehdy, když se splašil kůň nebo vůl nebo kráva, když nastala červenka u prasat, když objevili se cikáni a cikánky, když byla slavnost Božího těla a pršelo, když některý pes měšťanů dostal vzteklinu, když hořelo, když byl pohřeb nebo svatba a když někdo mladý procházel se s mladou dcerkou z města, aniž by bylo naděje, že má chuť se ženit.

Toť jsou případy, které vzápětí měly rozruch, které vzbudily vzrušení do té doby, kdy nový jiný případ neposkytl látky k hovorům na ulicích, na náměstí, pod podloubím, doma, v hospodách a na radnici.

„Vondrákovi vykradli v noci sklep!“ Zpráva tato utvořila z klidných obyvatelů sangviniky.

Pan poštmistr běhal po náměstí otvíraje dvéře krámů a křičel do každého: „Již to víte? Vondrákovi vykradli v noci sklep.“

A za ním běžel radní Pavlousek, příslovečně klidný pán, kterého nerozčililo, ani když na podzimním honu vlastnímu synovi prostřelil kalhoty a tento klidný pán rozhazoval rukama, zastavoval kdekoho a hulákal: „Vondrák jest vykradenej, Vondrák jest vykradenej.“

A již věděli celý děj po městečku. Kupec Vondrák ráno dle svého zvyku šel do sklepa a tu shledal, že dvéře jsou otevřeny.

„Lekl jsem se,“ byla jeho vlastní slova, „tak, že by ze mne nikdo krve se nedořezal. Jdu, celej se třesa, dolů a opatrně si svítím na cestu, přičemž byla ve mně malá duše, poněvadž můj strejc, Valoušek, ten mně jednou vyhrožoval, že se mně ve sklepě voběsí. Přichystal jsem si tedy nůž, abych ho moh hned uříznout, poněvadž strejc drží slovo a co řekne, je svatý... Když tedy přijdu až dolů, posvítím kolem sebe, lucerna mně vypadne z ruky, vykřiknu, vidím všechno červený a svalím se na sudy. Tak mne našli.“

A jeho manželka měla ovšem poslední slovo. Vykládala, navazujíc na hovor svého pana manžela: „Mně to bylo (ježíš, Marjá, to je neštěstí), mně to bylo nápadný, že František nejde tak dlouho ze sklepa. Jdu se tedy podívat ke sklepu a volám: Františku, káva vystydne. (Vpravdě volala: Myslíš, že ti budu kávu vohřejvat?) Vondrák se neozýval. Volám tedy ještě jednou: Pojď už domů, vždyť nastydneš. Opět nic. Jdu proto dolů a tam je tma. Bylo v mně to nápadný a vrátím se do krámu a povídám našemu mládenci: Pane Vojtěch, jdou se podívat, kde je starý, šel do sklepa a tam je tma. Jdu s ním a rozsvítíme svíčku. A teď já vidím tu spoustu. Vondrák leží bez sebe na sudech, jednu ruku má v povidlech, druhou v naloženým zelí a obličejem leží v sádle. Ježíš, Marjá, vykřiknu, starej, vzpamatuj se, starej, Ježíš, Marjá, co ti je? Vojtěch povídá: Nelekají se, to bude mrtvička. Třesem s ním, až konečně Vojtěch ho polil vodou a tu starej se probudí, vykřikne: Já jsem vykradenej, podívá se kolem a omdlí nám znova. Polili jsme ho vodou a přišel zas k sobě. Ted jsme si teprve všimli, jak zlodějové řádili. Víno je pryč, rum je myč, cukr, škrob, všechno přehrabaný a již jsme musili Vondráka držet. Koulel očima a křičel do všech koutů: Vzdej se, nebo tě zabiju. Pak počal škrtil Vojtěcha a nakonec dal se do pláče. Von plakal, já plakala, Vojtěch plakal. Voči máme červený od slzí. Taková spousta, panenko Maria, Pán Bůh musí ty zloděje trestat. V pekle se budou škvařit.“

„Ale nakradli také toho,“ poznamenal Vondrák, „stovka, půldruhý stovky je v pekle...“

Tak a podobně hovořilo se od božího rána, tvořily se hloučky hovořících, s tvářemi červenými rozčilením.

„Naši to nebyli,“ pronášeli s uspokojením Dačičtí, což mělo takovou váhu, jako by byli řekli: „My jsme to nebyli.“

Debaty stávaly se živější, názory, vytříbenější, všichni stáli tváří v tvář tomu faktu, jak bylo odhlasováno, že kupec Vondrák byl okraden, že krádež byla spáchána v jeho sklepě, že zlodějové byli dva, dle stop ve sklepě, že škoda činí půldruhé stovky a že krádež byla spáchána v noci. Jiného nebylo známo ničeho.

A tu kdosi ze skupiny prohodil: „A což ponocní?“

Kdo jiný mohl trochu světla vrhnouti ve tmu tohoto případu? Uvažováno bylo následovně: Možná, že (ať, to byl Zima nebo Vačleňák) potkali na své noční pochůzce neznámou postavu, kterou nezastavili z piety, jakou chovali všichni Dačičtí vůči cizincům, ale pamatují si dobře její obličej, nebo slyšeli neznámé hlasy, jejichž reprodukce může uvésti na stopu pachatele, stejně jako vypodobení obličeje neznámých, jejich šatů i chování.

„Věc se musí vysvětlit,“ řekl jeden z debatujících, „sečkejme, až co oznámí ponocní.“

„Jdu pro Vačleňáka,“ pravil jeden z měšťanů.

A potkal ho, sestupujícího z městské věže, v náladě výborné, hvízdajícího si nějakou kostelní píseň. „Víte již, co jest nového?“ volal mu naproti měšťan.

„Myslíte to, že má Vondrák novýho mládence, pane Pelíšku?“

„Jak to mluvíte,“ divil se Pelíšek, „má pořád Vojtěcha. Ale Vondrákovi v noci vykradli sklep.“

„Prokristapána!“ zajektal zuby Vačleňák, čině pohyb, jako by se chtěl něčeho zachytit a sklouzl se schodů na pana Pelíška, který kutálel se až dolů, kde se zastavil a zamezil Vačleňákovi, aby nevypadl na ulici.

Neztratil však duchapřítomnosti a zvedaje se se země, tázal se: „Neviděl jste v noci nic podezřelého?“

„Já,“ koktal Vačleňák, kterému se okamžitě, dík jeho důvtipu, rozbřesklo, „já nic neviděl. Jak vidíte, třesu se na celým těle. To není ani možný, že ho vykradli.“

Stál zde s očima sklopenýma a místo Pelíška viděl onoho nového mládence s černými knírky a v obličeji od neštovic. Hrozná skutečnost otvírala se před ním, jeho první hřích, skvrna na jeho dosavadní bezúhonnosti, dobře cítil, jak zaslepen důvěřivostí pomáhal okrádat svého spolubližního, dačického občana, on z Dačic, ponocný, jemuž svěřili svůj majetek na noc.

Pátrání po zlodějích nevedlo k žádnému cíli. Četnictvo nevypátralo ničeho, obecní dva strážníci teprve ničeho a věc stále byla zahalena do tmy. Konstatováno bylo, že ani Vačleňák, ani Zima na své obchůzce neshledali ničeho podezřelého. Výslech obou strážců nočních nepřinesl ani stopy.

Pan měšťanosta se vyjádřil, že spravedlnost světská zloděje sice nedopadla, ale že jest zde ještě instance nad ní. Kotle pekelné se sírou.

A tak nezbylo ničeho jiného Vondrákovi než trpělivě se těšit, jak na věčnosti zlodějové trpce budou pykat toho rumu, vína, cukru a škrobu.

A Vačleňák hubeněl. Vzpomínka na „nového mládence“ den po dni objevila se u něho. Stále viděl jeho obličej od neštovic. V kožichu stále cítil tíži darované láhve rumu. A mrzelo a trápilo ho to tak, že nedopil ani láhev, jejíž obsah připadal mu horší, než kyselina sírová.

Uschoval láhev do slamníku své postele a tu sny jeho byly vždy stejné. Viděl sklepení Vondrákovo, jak otvírá bednu a říká: „Škrob jest v ní.“ Viděl, jak hovoří se zlodějem, jak zloděj dává mu láhev rumu, ta láhev že jest veliká, on se chce napít, strčí hlavu do ní, pomalu vleze celý dovnitř a utopí se.

Potil se přitom ubožák a když se probudil, jmenoval se jmény všech domácích užitečných zvířat, nejčastěji opakuje: „Vůl jsem, osel, mezek,“ a podobně.

A když sedával zadumaně v hostinci pod podloubím, tu ti, co kolem seděli, slýchávali často: „Novej mládenec, novej mládenec.“

II

Dačičtí, jak jsem se již dříve zmínil, byli lidé klidní. A právě proto, že byli klidní, byli také konzervativní. Žádné nové politické heslo nemohlo je rozčilit, socialista byl v městě jen jeden a ten neměl co jíst a právě proto, že neměl co jíst, říkali o něm, že jest socialistou, ačkoliv jeho vlastní přesvědčení nijak se nelišilo od konzervativního mínění jeho spoluobčanů. Prozatím žebral u kostela.

Byli tedy konzervativní. Tím nechci říci, že by byli snad hloupí, jak vidět z případu ponocného Vačleňáka. Konzervativci byli proto, poněvadž otcové jejich byli konzervativci. Ctili prostě své předky. Úcta k starým zvykům byla tak veliká, že měšťanosta spadl do příkopu uprostřed náměstí, poněvadž bývalý měšťanosta také tam si zlámal ruku a předešlý purkmistr vymkl si nohu, všichni v noci.

Otec radního Macouška, také radní, měl zvyk, že trhal si při sezení městské rady vlasy, přičemž se líbezně usmíval a tu nynější radní Matoušek směje se také líbezně a trhá své hrubé, štětinaté vlasy.

Bývalý měšťanosta chodíval den co den k večeru po levé straně náměstí a nynějšího Borovičku jest vidět stále chodit jen po levé straně a to opět jen k večeru.

A jiné důkazy mohl bych uvésti, jak ctili staré zvyky, kupříkladu dědeček kováře Malého oběsil se v městském lesíku na dubu, jeho syn, také kovář, následoval ve věku padesáti let jeho příkladu a nynějšího kováře Malého, syna předcházejícího, museli odříznout, když se věšel, ovšem také v městském lesíku, také na dubu a také v padesáti letech.

Někdo snad zakroutí hlavou a řekne: „Dědičné zatížení.“ Nikoliv! Prostě ctění starých zvyků, pieta k předkům, jinak by museli být všichni v Dačicích dědičně zatíženi.

Musel by být zatížen holubář Knedlíček, který podobně jako jeho otec oženil se ve věku sedmdesáti let, musil by býti zatížen trafikant Podloušek, který, následuje příkladu otce i děda, nosil o Božím těle baldachýn a vždy se hádal s ministranty.

A podobně také Kejdanů strýc, který jako jeho otec i jako děd a praděd propil věno přinesené ženou a nakonec putoval od příbuzných k příbuzným a vykládal karty.

Konzervativnost bylo vidět v hospodářství soukromém i obecním. Potok, který tekl kolem města, rozvodňoval se vždy každého jara a zaplavil nižší část Dačic, aniž by někomu napadlo, že prostá hráz by dostačila k zamezení pohromy. Nenapadlo to otcům, nenapadlo to synům a tak potok svéhlavně každého jara hledal zarputile nové řečiště a nejvíc se mu zamlouvalo náměstí, obklopené starými domky s arkýři a podloubím, kde dělaly se známosti s městskými dcerkami, poněvadž jejich otcové také tam známost si udělali, což vidět z toho, že byli otci.

Vyznávat lásku chodilo se do městského lesíku již od dob nepamětných. Byla tam sedátka z drnu, kde se dobře objímalo a říkalo: „Mám vám horoucně rád.“ Což byla obvyklá formulka pro vyznání lásky v Dačicích a stejně oblíbená u synů jako u otců, u dcer i matek a formulka tak stará jako drnová sedátka.

A vařilo se stejně jako dřív. Nynější měšťanosta (tak ho titulovali a proto titulu užívám) jí rád prasečí rypák, poněvadž i jeho otec jedl ho rád, radní Přeloučka musí mít ve středu okurkovou omáčku, poněvadž je páně Matouškovou pochoutkou, poněvadž... lehce se domyslíte... a tolik příkladů mohl bych uvést, kolik je lidí v městě.

A konzervativními byla i zvířata. Sluší vésti jen několik příkladů. Kůň nebožtíka povozníka Malvy byl jankovitý a kůň jeho syna jest jankovitý také, pes pekaře Bradáče kulhá a starého Bradáče doga kulhala také. U řemenáře Daňka rodí se odnepaměti kotě na jedno oko slepé s černou lysinkou, které odnepaměti vždy vychovají, kdežto ostatní utopí.

Prasata pana měšťanosty váží před zabitím vždy 200 kg, poněvadž prasata jeho otce před zabitím měla váhy 400 liber a podobně.

Ale i rostlinstvo se nemění. Trávnice zahradníka Peřinky dosahují vždy úctyhodné velikosti, ale jen na třech keříčcích v rohu zahrady a chodí se tam na ně v květnu dívat celé Dačice a on říká to, co jeho táta: „Jsou to kusy, mordelemente.“

U Prošků mají víno na besídce, které uzraje, kdežto jinde v Dačicích zůstává zelené. A jest to zvláštní, že vždy najdou tam dva hrozny dohromady srostlé, podobně jako odnepaměti nacházejí ve švestkách sadaře Brzlíka mezi tisícem švestek dvě až tři s dvojitou peckou a podobně.

Uvážíme-li všechny tyto okolnosti, nikdo se zajisté nepodiví, že rodina obchodníka senem, rodina Patrných, byla znamenitá tím, že nejstarší syn stal se vždy poslancem za celý okres a když viděl, že jeho syn jest dosti rozšafný, vzdal se mandátu a při volbách, poněvadž Dačice udávaly tón celému okresu, zvolen býval vždy jednohlasně mladší Patrný a tak to šlo stále.

A ten nový poslanec, stejně jako jeho otec, hájil konzervativní zásady svého rodného města tím, že při všech řečech ve sněmovně, které jeho zásadě byly protivné, ostentativně spal na poslaneckém křesle. Při hlasování nikdy nehlasoval, ať se jednalo o čemkoliv, nikdy se nerozčilil, nikdy nikomu nevynadal, jen jednou přerušil schůzi sněmovny tím, že spadl ve spánku z křesla a rozbil si nos, cediv tak za lid svůj krev u parlamentu...

Chování každého poslance Patrného bylo bezúhonné, nikdy se nestalo, že by předseda sněmovny byl nucen volat ho k pořádku. Když nespal, seděl klidně u stolu a počítal účty za seno na brožurách vydaných sněmovní kanceláří. Nikdy ze zásady nepronesl nějakou řeč, což dělal jedině z toho důvodu, domnívaje se, že by jeho řeč byla v novinách, které nenáviděl od té doby, co o jeho otci napsaly jisté listy: „Ten ctihodný poslanec, rozšafný obchodník senem, zajisté nám nezazlí, reprodukujeme-li otázku jednoho našeho čtenáře: Musí mít obchodník senem také seno v hlavě?

Zkrátka. Otec Patrný byl poslancem, syn jeho poslancem a toho syn opět zástupcem lidu... Rozumělo se to samo sebou, podobně jako že kůň nebožtíka, povozníka Malvy jest jankovitý jako jeho předchůdce a trávnice zahradníka Peřinky že dosahují vždy délky pěti centimetrů a to jen na třech keřích...

A tak rozumělo se samo sebou, že když se nyní František Patrný vzdal mandátu, syn jeho Josef Patrný bude po něm poslancem. Již ho titulovali „Pane poslanče“, již měla být schůze voličská v obecním domě ve velkém sále, když tu spolek voličů pro Dačice a okolí obdržel následující dopis:

Vaše Blahorodí! Dovoluji si Vám tímto oznámit, že, hodlám kandidovat na uprázdněný mandát po odstupujícím panu Františku Patrném a hodlám též řečniti na Vaši ctěné schůzi voličů, kde budu mít čest se představiti.

V hluboké úctě

Jan Kotlář, statkář v Myšicích

A to bylo tři roky po tom, kdy vykradli kupce Vondráka...

III

Toto psaní vzbudilo ohromný úžas ve všech vrstvách obyvatelstva. Pronášena byla mínění nepříliš lichotivá a klub voličů pro Dačice a okolí v prvé chvíli nevěděl, jak má se zachovat vůči panu Kotláři. Předseda klubu nosil celý týden psaní v kapse, nerozhodnut, zdali má vetřelci odpovědít.

Ve spolkové místnosti U jelena, blízko staré brány, debatovalo se horlivě a pan Josef Patrný zúčastnil se všeobecného rozhovoru činně. Pravil, že diví se, velmi že se diví. To byla celá řeč, načež předseda Boháček poznamenal, pokud se týče jeho osoby, že se diví přenáramně a hlavní volební agitátor, sedlář Žabáček, prohlásil: „Mně to připadá, že je to glazický.“

A pan Královec povstal, udělal posuněk plný rozhorlení a řekl: „Jestliže…“ zamlčel se a skončil: „Nač o tom mluvit, nechme to padnout.“

Hodinář Krištof, který volil v černém oděvu s bílou kravatou, učinil poznámku velmi důmyslnou, řka: „Čekejme, až jak se věci vyvinou. Ještě nám nebila poslední hodina.“

Čekejme! To bylo to nejlepší, co mohlo být. Prozatím hádalo se, jak oblečen přijde pan Kotlář z Myšic do voličské schůze a každý byl žádostiv, co asi bude povídat, a zdali vysvětlí, proč hodlá kandidovat.

Pan Jan Kotlář to sám dobře nevěděl.

Nečinil tak ani ze ctižádostivosti, neboť byl muž skromný, nečinil tak snad z toho důvodu, že by byl nespokojen s pány Patrnými, jak zastupují zájmy celého okolí, neb snad z té příčiny, že proměnil náhle své politické smýšlení. Nikoliv - byl stále konzervativcem jako všichni Dačičtí a jeho politické smýšlení nelišilo se nijak od politického smýšlení pánů Patrných, jichž zásadou čistou a bezúhonnou bylo: „Dejte Bohu, co je božího a císaři, co je císařovo!“, jak měli nadepsáno ve svém obchodě nade dveřmi.

Jako oni i on ctil všechno černé a žluté, zbožňoval okresního hejtmana a odbíral německé úřední noviny, ačkoliv německy neuměl.

Patrný a on byla duševní dvojčata. Až najednou ho napadlo, že by mohl kandidovat. Zdálo se mu totiž jednou v noci, že přišel k němu četnický strážmistr, kterého ctil, a povídá k němu: „Pane Kotláři, nechtěl byste být poslancem?“

Celý den přemýšlel o svém snu a když v následující noci zdálo se mu, že přišel k němu okresní hejtman a řekl s úsměvem, klepaje si na břicho: „Pane kolego, buďte tak laskav a kandidujte,“ považoval rozšafně sny za pokyn boží a dal si v městě vytisknout vizitky „kandidát poslanectví“.

Cesta do města sloužila vlastně k tomu, aby tak zabil dvě mouchy jednou ranou, maje tam stání u soudu, neboť jedna děvečka z Myšic žalovala ho na uznání paternity, ale to sem nepatří...

Pan Kotlář strojil se tedy na schůzi voličů do Dačic. Tam dály se již přípravy, upraven veliký sál na schůzi, lampy se čistily a strop čistili také, spotřebujíce na to těsta ze dvou bochníků chleba, podlahu drhli režnými kartáči a okno, vymáčknuté při poslední schůzi voličů, spravil sklenář Laštovka, nežádav za správu nic, za sklo nic. Tací lidé se již nerodí.

A když městem roznesla se zpráva, že sál jest již upraven k tak důležité schůzi, dělali si lidé křídou čárky na dvéře, smazujíce se zapadajícím sluncem jednu, druhou, třetí a když smazali nedočkavě třetí, znamenalo to; že zítra v neděli o 3. hodině odpolední bude schůze netrpělivě očekávaná, kde objeví se cizí vetřelec, o kterém věděli sice, že existuje, ale s kterým kromě dvou tří osob z Dačic nikdo nemluvil, poněvadž Myšice jsou 6 hodin od Dačic vzdáleny a šestihodinová cesta znamenala pro Dačické tolik, jako by někdo řekl: „Já jdu z Prahy pěšky do Uher.“

IV

Všechny ty tři předcházející kapitoly slouží pouze jako úvod, neboť mají vztah jedině k tomu, jak po široširém kraji pověst Dačic a Dačických po schůzi voličů klesla, jak jmenováni byli barbary a jak nemohli jim daleko široko přijít na jméno, jmenujíce je trulanty a podobně.

A to právě mne nadchlo k tomu, abych se ujal péra a napsal všechny pamětihodné události, které se zběhly mezi Dačickými, události, které stojí za to, aby bylo o nich psáno, o nich čteno a o nich pochybováno.

Sit venia verbol

V

Jednoho krásného letního odpůldne seděli dačičtí měšťané na Střelnici v zahradě se svými manželkami, syny i dcerami a naslouchali u sklenic piva z jejich pivovaru skladbě a to vlastní skladbě kapelníka jejich kapely.

Zájmeno „svůj“ hrálo velkou roli v jejich životě. Střelnice byla jejich, restauratér byl jejich, všechno, co kolem viděli, náleželo jim. Seděli ve svém kolem kulatých stolů, nad nimi šuměly stromy, jejichž korunami modralo se nebe, na které když se dívali, spokojeně se usmívali, jako by i to nebe nad Dačicemi náleželo jim.

Ptáci v korunách stromoví zpívali, jejich ptáci, poněvadž oni je krmili a pečovali o ně, jak tomu nasvědčují dřevěné budky, bělající se mezi zelenými listy.

Číšník, který je obsluhoval, byl také jejich, rodák dačický, provozující ve všední dny krejčovinu a za nedělních a svátečních dnů číšnictví v městské zahradní restauraci Na střelnici.

Stoly, za kterými seděli, byly výrobkem dačického stolaře Ramlíka, sklenice, z kterých pili, dodal sem dačický sklenář Koleček, ubrusy na stole byly z obchodu dačického pláteníka Maleny a doutníky, které kouřili, z trafiky dačické, jakož i tabák, který šňupali.

Rohlíky, které chrupali, vyráběl dačický pekař Bradáč. Dal-li si někdo papriku, byl ubezpečen, že jí maso z poražených hovad vlastního chovu.

A zadívali-li se dolů ze stráně, na které rozkládala se Střelnice, tam viděli Dačice, svůj domov, červené prejzy na střechách starých domů, arkýře, podloubí, sochu sv. Josefa na náměstí, leskl se kříž na věži jejich kostela, na městské věži bylo vidět rozbité podsebití a děravou střechu a kolem dokola samé červené střechy, až tam za potok, kde leží předměstí Pšáry s chalupami pokrytými došky a slamou, kterými Dačice končily. A jako kruh kolem jejich města táhly se jejich pole, zelenala se luka, černaly lesíky, lesy a nízké podrosty stromoví, kde byl jejich revír s jejich zajíci, koroptvemi, křepelkami, králíky a vrabci.

Proto seděli tak spokojeně ve středu svého okolí. Kapela hrála, křičeli: „Opakovat!“, tleskajíce zuřivě a znovu nesly se kolem zvuky skladby dačického kapelníka, který byl sice zednickým mistrem, ale přitom mužem velmi výborným, který složil již šest skladeb, které sice nestály za nic, ale které se dačickým líbily, poněvadž jejich spoluobčan je složil.

„Opakovat!“ Dnes již podvacáté zahrál jim kapelník svou skladbu, kterou doprovázeli jemným hvízdáním a pobručováním, pivo bylo dnes velmi řízné, vzduch klidný a příjemný, na obloze ani mráčku a tam se krásně sedělo, pilo, povídalo a křičelo: „Opakovat, pane Zmrzlíku!“

U samé verandy, kde hrála kapela nadaného zednického mistra, sestávající z jednoho krejčího, jednoho kožešníka, tří kupeckých mládenců a jednoho strážníka, byly dva kulaté stoly u sebe a za těmi seděla honorace dačická, kolem které když šel nějaký měšťan, neopomenul se uklonit a přát „šťastný dobrý den“.

Seděl zde pan Josef Patrný, nyní již skutečný poslanec, vedle něho jeho manželka Anna, oba ctihodně tlustí a oholení, což by vzhledem k jeho manželce zavdalo jinde podnět k vtipům, ale v Dačicích nikoliv. A vedle paní Anny seděla jejich dcera Anežka, kterou něžně titulovali Něžou. Vedle Anežky seděl syn radního Matouška, osmadvacetiletý dědic obchodu svého otce, který seděl vedle pana Patrného, červený v obličeji štěstím, neb zčervenal vždy tak, když viděl, jak jeho František sedí po boku slečny Něžy, což bylo pro něho nejen velkým vyznamenáním, ale zavdávalo mu podnětu k jeho oblíbené myšlence, že jednou budou ti dva dobrými manželi, jak o tom již často mluvil s panem Patrným.

Po boku radního Matouška seděl zarostlý pan měšťanosta Bouříček, šňupaje každou chvíli a rozprostíraje po obličeji svůj velký červený šátek. U pana Bouříčka seděl radní Přeloučka, velmi žertovný starý pán, který se stále smál a cukal rameny.

Pak u něho doktor Veliška, také starý muž, který takřka všecko léčil vodou a říkal k pacientovi: „Bez vůle boží ani vlas z hlavy nesejde!“ Byl ze staré školy a umřel-li jeho pacient, postil ze v den pohřbu a nekouřil.

Hovořil právě s poštmistrem Bertíkem, bývalým četnickým strážmistrem, který měl zvyk třít si nos napřed pomalu a pak rychle, když mu někdo něco vyprávěl.

Pan Bertík říkal: „Jawohl, mein Freund“, a bral si šňupeček z březovky vedle sedícího radního Pavlouska, který seděl klidně a dle svého zvyku pohyboval v zamyšlení dásněmi, čímž uvedl své uši do pohybu a klidně jimi stříhal, čemuž se potajmu smála naproti slečna Něža, blondýnka, a šťouchala loktem do bledého Matouška, který způsobně kašlal, zakrývaje si ústa krajíčkem chleba.

Pan Přeloučka udržoval celou společnost ve veselé zábavě. Vyprávěl anekdoty, které nikoho neurazily a kterým se mohly i dámy smát, což činily stále a hlasitě. Něža smíchy pískala a paní Anna plácala za basového smíchu pana chotě tlustou rukou přes záda.

Poštmistr Bertík smál se „ehacha“, pan doktor „cheche“, pan měšťanosta „chajchaj“ a kýchal, pan poslanec smál se „chocho“ a pan Matoušek se synem „chichi“. Byly to ale podařené anekdoty! Jinde by se nelíbily, ale v Dačicích považovány byly za pravá zlatá zrnka humoru a nic nevadilo, když kolem sedící panu Přeloučkovi, dačickému králi anekdotářů, skákali do vypravování poznámkami a úvahami, které byly někdy tak vtipné, ano anekdoty samy.

„Povím vám,“ řekl Přeloučka, když kapelník ohlásil, že nyní bude pauza, aby se mohli hudebníci občerstvit, „povím vám výbornou věc o jedné lišce.“

„O lišce, vy lišáku,“ smál se za doprovodu celé společnosti pan měšťanosta, „tak povídejte o té lišce, vy lišáku!“

Nový smích.

Pan Přeloučka se napil a rozpovídal se: „Šel jsem jednou návštěvou k svému strýci lesníkovi.“

„Vy máte taky strýce?“ tázal se nevinně pan Patrný za bouřlivé veselosti.

„K tomu strýci jsem tedy šel.“

„Po svejch?“ ptal se radní Matoušek, mrkaje směšně na syna.

„Ano, po svejch, a když jsem přišel k strýci lesníkovi...“

„Byli dva kujóni pohromadě,“ poznamenal k rozveselené společnosti poštmistr.

„Strýc lesník mne uvítal velmi srdečně...“

„Pusu vám snad nedal,“ ušklíbl se pan doktor.

Nový smích.

„A povídá: Máme zde mnoho lišek...“

„A lišáka?“ nedal si ujít příležitosti pan měšťanosta, aby neopakoval za smíchu honorace svou slovní hříčku.

„A ty nám dělají tolik škody, že musím na ně nalíčit buřty, otrávené strychninem.“

„Strychnin,“ poznamenal pan poštmistr, „když jsem byl ještě u četníků, vyšetřoval jsem jednu travičku. Otrávila svého muže a byl to zapletený případ, poněvadž se oběsila.“

Slečna Něža se smála i tomu.

„Strýc dal tedy buřty vařit, do nich nacpal strychninu a rozházel je za myslivnou.“

„Dobré chutnání,“ smál se radní Matoušek, „bylo těch buřtů hodně?“

„Hodně,“ odvětil anekdotář, „a jednou tak jdeme se za myslivnu podívat a co tam nevidíme...“

„Buřty se strychninem,“ řekl pan měšťanosta.

„Ty taky, ale lišku, která stála právě naproti nám. Strýc sejme pušku s ramene a střelí. Bác! Liška stojí stále ale jako dřevo. Nabije znovu a bác! Liška se ani nehne a stále tam stojí. To se ví, nám to bylo divné a běžíme se tam podívat. Víte, co se stalo?“ Pan Přeloučka se zamlčel, usmál se a za napětí celé společnosti pravil: „Ta liška vám se tak nažrala těch otrávených buřtů, že neměla čas padnout...“

„Chacha!“

„Cheche!“

„Chajchaj, pšo!“

„Pozdrav pánbůh!“

„Chocho!“

„Chichi!“

Smáli se všichni a kolem nich u stolů, když slyšeli smát se honoraci, smáli se také.

Smích dlouho neustával.

„Ne - jste vy lišák,“ křičel pan měšťanosta, „tohle se vám ale povedlo!“

Hudebníci byli opět na verandě, zaznělo bouřlivé „Opakovat!“ a kapelník hrál dnes již potřiadvacáté svou novou skladbu Kočičí manželství.

Slečna Něža pošeptala matince: „Ráda bych se prošla trochu s panem Matouškem, dovolíš nám?“

Paní Anna se usmála a kývla hlavou. Mladí lidé se zvedli a odcházeli za smíchu ostatních, kteří kývali na ně prsty velmi významně.

A hudba hrála, ptáci zpívali a pískem posypaná cesta k městskému lesíku byla tak vábivá jako jeho stín a tlumené ticho nad drnovými sedátky v jeho houštinách.

Slečna Něža kráčela vedle mladého Matouška, který šel jako beránek, neohlížeje se ani vlevo ani vpravo, jen hledě kupředu, kde ležel městský lesík a bylo mu jaksi úzko.

Mluvil k Něže o liškách, o panu poštmistrovi a o cenách cukru, na který se přidražilo. A slečna Něža navazovala na jiný hovor. Hovor o tom, jak Pepíček Kejhák líbal za vraty Mařku Lojků a mladý Matoušek pln zděšení klesl na drnové sedátko, když octl se v městském lesíku.

Chtěl jí říci, že má ji rád, že zdědí po otci obchod, že bude radním, kolikrát již jí to chtěl říci, pak se vždy ale, jako před čtrnácti dny právě také zde, zarazil a rozhovořil se o petrolejových lampách.

Bylo zde rozkošně. Hudba nesla se sem jemně, stín stromů a křoví byl velmi příjemný, tmavá zeleň kolem voněla. Něža vedle něho roztomilá v šatech z prací látky...

A Něža? Ta byla smutná. Dva roky vodí již mladého Matouška do městského lesíka, dává mu na srozuměnou, aby jen řekl, vyjádřil se a on začne vždy, jak ceny zboží stoupají nebo klesají...

„Pana Matoušku, vy jste velmi roztržitý,“ pravila Něža, když on žvýkal pomalu větvičku divokého bezu.

„To jsem,“ odpověděl Matoušek, „zas jsem včera upustil dvě láhve na zem. Jedna se dočista rozbila,“ dodal s povzdechem.

„A proč jste tak roztržitý?“

„Nač mne tolik trápíte?“ smutně řekl Matoušek, „sklouzl jsem a bylo to.“

„A proč jste sklouzl?“

„Protože jsem na něco myslil.“

„A nač jste myslil?“

Matoušek se zarděl: „Máme přestavovat regály a potom...“ zamlčel se.

„Nač tedy ještě, pane Matoušku?“

„Na dnešek, slečno Něžo. Těšil jsem se. Pan Přeloučka je velmi zábavný člověk...“

Něža vzdychla, zamlčela se a pak pravila: „Mařka Lojků mně vyprávěla takovou divnou věc. Když prý pán šlápne slečně na nohu, tak jí vyzná lásku. Co tomu říkáte?“

Mladý Matoušek vstal, pak si sedl a náhle rychle šlápl slečně Něže na střevíček, kteráž vykřikla: „Na tu ne, „na levou, na pravé mám kuří oko!“

A Matoušek šlápl Něže na levou nohu, zardívaje se radostí...

Jak vidět, nedělní odpůldne dopadlo k úplné spokojenosti, když ze Střelnice neslo se sem bouřlivé „Opakovat! Opakovat!“, aby kapelník hrál počtyřiadvacáté svou novou skladbu...“

VI

Byla to pěkná idylka, tím hezčí, vzpomeneme-li si, že v Dačicích byli tak šťastní lidé, kteří se milovali, ovšem klidně a spokojeně. Nikdy se nikdo neoběsil z nešťastné lásky, nikdy nikdo nikoho z nešťastné lásky nezabil, poněvadž zamilovali se zde vždy jen ti do sebe, kteří se mohli milovat a kteří věděli, že jejich lásce ze žádné strany nebudou činěny překážky.

Když vyznal v Dačicích mladý pán, nebo též starší, slečně lásku, tu teprve směl se s ní vodit veřejně a tak oznámit všem občanům, že již se odhodlal vstoupit do stavu manželského, který se těšil v Dačicích neobyčejné úctě a jen v předměstí Pšárech mezi malými domkáři vypukávala občas domácí hádka, která končila tím, že muž dal svou ženu zavolat k panu měšťanostovi na radnici, kde hlava obce jí domluvila.

A láska Dačických byla bezúhonná. Nikdy se děti nenarodily před svatbou, ba ani měsíc po svatbě...

O volné lásce nikdo neslyšel, natož aby ji prakticky prováděl, proto se manželé navzájem ctili, nikdo neprohřešil se proti přikázání božímu: „Nepožádáš manželky bližního svého!“ Spory byly velmi řídké, jak jsem již uvedl. Abych to dokázal, podařilo se mně sestavit jakousi statistickou tabulku známějších manželských sporů za po sledních deset let.

Rok - jméno muže, či ženy který druhému vynadat atd. - Příčina sporu mezi manžely - Nadávky, které padly apod.:

1894 - Paní měšťanostová - Návrat z debatního večírku - Osle! (pohlavek)

- táž - Návrat z hostince ve 4 hodiny ráno - Osle! Mezku! Můžeš bejt rád, že jsem tě netrefila

1895 - nic

1896 - Domkářka Mašková (Pšáry) - Snědl jí její porci hrachu - Vymknutý palec

- Řeznice Kolaříková - Prodal tele a peníze propil - Ty hovado! Osle, dobytče

- táž - Prodal vepře a peníze propil - dtto

1897 - nic

1898 - Josef Jenda, truhlář (Pšáry) - Připálila jíšku a převrhla do ní vařící klih - Tahal za vlasy a říkal: „Ženo, ženo!“

- týž - Nechtěla si vzít od kmotra šňupeček - Hrozil, že ji nacpe tabák do úst

1899 - nic

1900 - Pan měšťanosta - Hubovala ho - Už toho mám dost. Něco se stane!

- Josef Patrný - Neměl v pátek k obědu vdolky - Tohle je pěkný pořádek, aby tě kat spral!

1901 - nic

1902 - Vondráková - Třikrát za sebou zaštkal - Copak s tebou můžu jít, když jsi pitomej?

1903 - Hanka z Pšár - Chtěl ji líbat ve tři hodiny v noci- Táhni, nebo ti jednu vlepím

1904 - nic


Nastal památný den. Dva strážníci dačičtí stáli před obecním domem, kam bylo vidět směřovat proudy měšťanů, povídající si a rozpálené nedočkavostí.

U okna zřízena byla tribuna, dlouhý stůl a několik židlí. Na stole stála známá sklenice a láhev vody, z které pili všichni páni poslancové Patrní.

A tu, když se tak shromáždění dívali na sklenici, bylo jim teskno. Z ní bude patrně pít nyní při řeči kandidát vetřelec.

V sále to hučelo jako ve včelníku. Dívali se na zvonek, kterým zahajoval vždy předseda klubu voličů schůzi. S úctou hleděli na vycpanou židli, kde sedává úředník hejtmanství a vtom již jako vlna nesla se slova: „Už je zde.“

Přijel v bryčce pan Kotlář, maje s sebou starostu z Myšic a dva nejváženější myšické občany.

A současně co vstupoval do sálu, druhými dveřmi bral se pomalu ke stolu pan Josef Patrný s úředníkem hejtmanství, třesa se rozčilením a klepaje zuby.

Funkcionáři zaujali svá místa. Myšičtí občané s představeným postavili se pod tribunu, zazněl zvonek a předseda klubu voličů pro Dačice a okolí oznámil za hrobového ticha: „Uděluji slovo panu Kotláři.“

Zde objevila se úcta k cizincům, třebas nepřátelským. Pan Kotlář se vztyčil, položil ruku na stůl, uklonil se, druhou ruku položil na prsa a počal mluvit, právě když ponocný Vačleňák vstupoval do sálu.

„Ctěné shromáždění! Dovoluji si představiti se ctěným voličům. Jsem Jan Kotlář, statkář z Myšic.“

Myšičtí dole kývali souhlasně hlavou.

„A hodlám kandidovat na uprázdněné místo poslance pana Františka Patrného, jehož zásady jsem ctil a s jehož zásadami mé zásady se úplně shodují.“

Vzadu, kde stál ponocný Vačleňák, jevil se živý nepokoj. Jak se tak Vačleňák zadíval do tváře řečníkovi, tu zdálo se mu, že tu tvář před lety již někde viděl. Tak známou mu připadala a proto postupoval blíže, aby se přesvědčil.

„Ctěné shromáždění,“ řečnil dále pan Kotlář, „zásady ty, výborné a krásné, nadchly mne tou měrou, že hodlám ucházet se u vás o důvěru...“

Vačleňák, postupující zástupem, aby se podíval blíže na známou tvář, zarazil se náhle a zbledl. Viděl jen černé vousky pod nosem, jeho tvář od neštovic, kolena se pod ním počala třást a když řečník pokračoval: „O důvěru, kterou můžete opřít pevně o mé přesvědčení, o celou mou postavu, o mé bezúhonné chování,“ tu Vačleňák, bledý, pomyslil si: To je ten novej mládenec ze sklepa páně Vondrákova, který zjevoval se mu ve snu s černými knírky pod nosem a s obličejem od neštovic.

Neslyšel již slova řečníkova: „Bít se budu za vás, slibuji, přísahám!“, neviděl nic, jen ty černé knírky a obličej, skočil ke stolu, chytil pana Kotláře za krk a křičel: „My se známe, ven, nebo vás dám sebrat, ven!“ Lomcoval jím a pokoušel se zvednout ho přes stůl.

Nastala hrozná vřava, ve které bylo slyšet jen úpěnlivý hlas řečníka: „Pomóc, proboha, co se to se mnou děje, držte ho, proboha,“ a hlas Vačleňákův: „Já ti dám kandidovat ke všemu, já tě naučím,“ a jiné hlasy.

Myšičtí občané s představeným vrhli se statkáři na pomoc a převrhli stůl, úředník hejtmanství spadl ze židle, polil se vodou z láhve a křičel na leknutím omdlelého zapisovatele: „Ve jménu zákona rozpouštím schůzi!“ čímž dal popud k všeobecné tahanici o řečníka, o myšický čtverlístek a o Vačleňáka, kterého představený z Myšic kopnutím nutil, aby pustil pana kandidáta.

Všichni Dačičtí v té vřavě mysleli, že Vačleňák jedná jako domorodec, bránící jejich zájmy proti cizímu vetřelci, proto hrnuli se k zápasícím a společným úsilím vynesli statkáře a zbývající tři z Myšic za nadávek a proklínání ven ze sálu. Rekovným činem ponocného probudili se v nich obhájci rodného města, domorodci a obhájci poslanecké rodiny Patrných.

Znásilnili řečníka a myšické cizince, kteří rychle vsedli do bryčky a odjížděli, přičemž popletený a překvapený pan Kotlář stál ve vozíku a nevěda, co mluví, křičel k rozčilenému davu, který běžel za bryčkou: „Ctěné shromáždění, zásady ty, výborné a krásné, nadchly mne tou měrou, že hodlám ucházet se u vás o důvěru...“

Náhle klesl a vykřikl: „Barbaři!“ a dal se do usedavého pláče, zatímco pan Josef Patrný bledému Vačleňákovi podával ve dveřích obecního domu pravici, v té pravici zlatku a mluvil: „Tak se mně líbíte, Vačleňáku!“

A Vačleňák, kterému vracela se rozvaha, zašeptal: „Camral si rozum, pane poslanče...“