Heřmánkové kapky

 

 

Babička Pešková zásobovala mnoho drogerií v Praze se sušenými bylinami, jako s heřmánkem a zeměžlučí, nejvíce však heřmánku a zeměžluče prodala v drogerii pana Kološky.

Objevovala se v létě i na podzim v krámu s velkou nůší na zádech, nesmlouvala, kolik krejcarů za kilo, dala zvážit byliny a přijala peníze beze všech námitek.

Pak si sedla na prázdnou nůši, vypila obvyklou skleničku kmínky, kterou dostávala nádavkem, a rozhovořila se s panem Kološkou: „Vědí, milostpane, od žádné baby nechutná tak heřmánek jako ode mne. Vědí, milostpane, já jsem poctivá žena a sbírám heřmánek časně poránu a to, vědí, je heřmánek, ne jako od baby Kautský. Ta baba Kautská sbírá heřmánek třebas odpoledne a předtím třebas, s odpuštěním, ošetřuje dobytek ve chlévě. A vědí, milostpane, kdyby se podívali na ty její ruce. Člověk by zplakal a nechutnalo by mu jíst čtrnáct dní. Zato můj heřmánek, ten je čistýma rukama nasbíraný, a ještě když je rosa, a to, povážejí, padá hodně na váhu, když takový odvar člověk vypije, tu je mu hned lepší. Ve Štěchovicích je moc lidí, kteří říkají, že od uhranutí nic nepomůže než heřmánek baby Peškové. Ráčejí vědět, že jsem poctivá žena a že baba Kautská se nemůže se mnou rovnat. A tak je to se vším. Kdyby věděli, milostpane, jak Kautská heřmánek suší, tu by spráskli ruce. Mají na půdě u Kautských takové prostěradlo, a s odpuštěním, vědí, každá půda také není stejná. Na půdě Kautských je plno koček ve dne a v noci, ona Kautská říká, že co veze do Prahy, napřed prohlédne a vybere, co tam nepatří, ale na mou duši, že jí nevěřím. A bodejť by člověk takové ženské věřil, která ani nedovede rozeznat dobrý heřmánek od psího, a v jednom obchodě jí to řekli a poslali pryč, poněvadž jednou přinesla polovic psího a polovic jak se patří, a když to lidi kupovali, bylo jim moc špatně. A ta baba Kautská jim povídala, že je krátkozraká, a to taky není pravda. Baba Kautská vidí lepší než já a ráčejí se podívat, je v mém heřmánku něco psího? Ona vidí parník na Vltavě na hodinu cesty a já ho nevidím. Pak že je krátkozraká. Já kdybych chtěla, mohla bych povídat celé kapitoly o ní, co je to za ženskou. Kdyby se podívali do bytu Kautských, tu by spráskli ruce. Baba Kautských má v domku na bytě svou snachu. Vlastně to její snacha není. Její syn, Josef Kautských, si ji přived a dosud, s odpuštěním, je páter neshodil z kazatelny, poněvadž prý ona nemá domovský list. A tak tam žijou pro pohoršení dohromady a má s ní pět dětí a ona říká, že všechny nejsou její. A kdyby tam k nim přišli, děti běhají špinavé v košilkách, a s odpuštěním, ani ty košilky nejsou čisté a ty dětičky do všeho strčí ruce, a kdyby se na ty ruce podívali, tak vědí, co u Kautských měli k obědu. A teď si ráčejí povážit, že všechen sušený heřmánek je v té díře na zemi a ty děti že se batolí kolem, a když si hrajou, schovávají se do heřmánku a schovají se do něho, třebas jak přijdou zvenku, a tak si hrajou a válejí se po heřmánku. Zato u mne je všechno jako v kapli. A kdyby si povážili, že Josef Kautský, když přijde domů, je jako všichni, co pracujou v Davli na cihlách, zapálí si dýmku, a s odpuštěním, že to tak mám říct plnou hubou, kam plivne, tam plivne, třebas vidí, že v koutě na zemi je na tom prostěradle sušený heřmánek. A potom si dělá legraci, když někdo pije heřmánek.“

Takovým způsobem vykládala babička Pešková panu Kološkovi, co ví o babě Kautských, a kdykoliv přišla, vykládala, jak Kautská je špatně umytá žena.

„Tak jděte k obědu,“ řekl po jedné takové rozmluvě s Peškovou, když tato odešla, pan Kološka svému příručímu, který naslouchal vypravování staré Peškové, „jděte k obědu, už je dvanáct.“

„Odpusťte, pane šéfe,“ odpověděl příručí, „mně není dobře, dnes obědvat nebudu.

„A co vám schází?“ tázal se pan Kološka.

„Je mně špatně od žaludku,“ odpověděl příručí, „ta Pešková vede takové řeči.“

„Ale, ale,“ smál se pan Kološka, „Pešková jest poctivá žena. A když je vám špatně od žaludku, vemte si trochu heřmánku a uvařte si ho na lihu. Mně to vždy pomohlo. Nebo si vemte heřmánkové kapky.“

„Ne, děkuji, nemohu,“ odpovídal příručí, „právě ten heřmánek, děkuji, nemohu.“

„Ale aspoň ty heřmánkové kapky,“ nabízel pan Kološka.

„Ne, ne, děkuji, nemohu, věřte, nemohu,“ odvětil příručí a vyšel ven.

A tu pan Kološka vrtěl hlavou za odcházejícím příručím a řekl k sobě: „Je to zvláštní člověk, ani mé heřmánkové kapky nechce užívat.“

Heřmánkové kapky, které pan Kološka vyráběl z heřmánku, přineseného starou Peškovou, byly výsledkem jeho dlouholeté zkušenosti.

Přišel k náhledu, že není jedno, dá-li se jakékoliv množství heřmánku naložiti do lihu. Nejlepší poměr je ten, dá-li se 200 gramů do půldruhého litru čistého lihu, a když leží v lihu po čtrnáct dní, přidá se k tomu půl litru vody a čtvrt kilogramu sirubu.

To byly jeho heřmánkové kapky, kterým odběratelé říkali poctivé heřmánkové kapky a které pod názvem »Pražský žaludeční likér« stály v lahvích ve výkladní skříni drogerie pana Kološky.

„Nejlepší heřmánek nosí stará Pešková,“ říkal všem odběratelům, „jest to poctivá žena, která poctivě sbírá jen ten nejlepší.“

„Ta Kautská musí být žena darebná,“ říkal sám k sobě. „Také bych od ní nikdy heřmánek nekoupil. Tak mně přijít do krámu, abych od ní koupil! Já vím, že nepřijde.“ A Kautská také nepřišla.

A byl-li pan Kološka v dobré náladě, poklepal příručímu na rameno a mluvil: „Ta Kautská je osoba, slyšel jste o těch kočkách na její půdě. Nechcete skleničku heřmánkových kapek?“

„Děkuji, nechci,“ říkal příručí. „A tak si vezmu ja, odpovídal pan Kološka a šel do výklenku, kde stály láhve s poctivými heřmánkovými kapkami čili s »Pražským žaludečním likérem«, naplnil si sklenku a napil se s chutí.

„Já bych bez mých kapek nemohl žít,“ vykládal v hospodě svým známým.

„Dobře, že jste starým mládencem,“ smáli se známí, „to by vaše žena pomalu se proměňovala ve vaše kapky. Vy byste ji ráno, v poledne a navečer nutil do pití heřmánkových kapek. A k svátku byste jí nic jiného nedaroval než ten váš »Pražský žaludeční likér«.“

„Však je to také likér a kapky,“ pravil pan Kološka, „takový heřmánek, jako já mám, nemá nikdo.“

A k obveselení vyprávěl rozmluvu s Peškovou, tou podivnou ženou. Co všechno vyprávěla o Kautské, jak ta suší a sbírá heřmánek. A vyprávěl.

„Jsou to nechutné řeči,“ poznamenávali známí.

„To říká také můj příručí,“ odpověděl pan Kološka.

*

„Je to jedno, pane Tauchen,“ řekl v sobotu pan Kološka svému příručímu, „máte jít zítra v neděli na výlet tam nebo tam. Víte co, jeďte do Štěchovic a vyhledejte tam starou Peškovou. Kdybych věděl adresu, už bych psal. Nemáme žádný heřmánek a kdo ví, kdy by přišla. Tak tam jeďte a řekněte jí, aby přivezla heřmánek co nejdřív. Cestu vám zaplatím.“

„Tak tam pojedu,“ odpověděl příručí Tauchen.

V pondělí ráno měl pak s panem šéfem následující rozmluvu: „Pane šéfe! Tak jsem tam jel. Hledám a hledám, až jsem našel. Pešková bydlí až na konci Štěchovic. Přijdu a zaklepám. Otevře mně dvéře nějaký chlapec. ‚Kdepak je paní Pešková?’

‚Babička,’ odpověděl chlapec, ,je u Kautských.’

,A co dělá u Kautských?’ tázal jsem se. ,Ona od nich bere heřmánek a platí jim dva šestáky za kilo,’ odpověděl chlapec. Tak jsem šel ke Kautským.“

„A tam?“ tázal se ulekaně pan Kološka.

„Tam,“ odvětil příručí, „tam to vypadá právě tak, jak říkala stará Pešková, děti se v něm válejí.“

„Snad vám není špatně, pane šéfe,“ ptal se zdvořile příručí po chvíli, „já bych došel pro heřmánkové kapky ...“