Finanční tíseň

 

 

Zřízenec bankovního závodu Procházka a spol., starý Šíma, dodal si konečně po patnácti letech odvahy a zaklepal na dvéře kontoáru finančníka Procházky, aby ho požádal za zvýšení služného od Nového roku o dvacet korun.

Sedí tedy Šíma před panem Procházkou, neboť ten vyslechnuv jeho žádost, pokynul mu, aby usedl, a pan šéf chodí po kontoáru, rozkládá rukama a říká: „Mohl jsem vás hned vyhodit s vaší nestydatou žádostí, poněvadž však mám právě půl hodiny času, chci s vámi promluvit zcela po přátelsku. Chcete, abych vám zvýšil služné o dvacet korun měsíčně, což znamená 240 K ročně. To žádáte na mně v době, kdy Damoklův meč, zdražení peněz, vznáší se nad peněžním trhem? Víte, že alpinky klesají ze 772,- na 759,60, že z 940,- klesly akcie Bedřichových závodů na 938,-. Kurs zbrojovky také klesá, milý pane Šímo. Ze 728,- spadl na 716,40. To jest skutečně hrozné a vy chcete 20 K přídavku!“

Počal spínati ruce a vyrážel ze sebe: „Trh hodnot bankovních kolísá. Vůdčí papír, akcie rakouského úvěrního ústavu, oslaben v posledních dnech a celkové poklesnutí činí 5 K na 664,90, a vy chcete 20 K přídavku. Trh hodnot dopravních vyznačuje se toliko chabými a mizernými transakcemi, akcie státní dráhy klesají o celých 12 korun. Uherská vláda nemohla si ve Francii vypůjčit 100 000 000 K a vy chcete na mně 20 K přídavku.

Německo chce prodat železárny a mluví se o rakouském prodeji státních statků a vy přijdete ke mně a povídáte, jako by se rozumělo samo sebou: ‚Sloužil jsem věrně, pane šéfe, patnáct let, osměluji se prosit,

vzhledem k finanční tísni, všeobecnému zdražení, deseti dětem, děravým botám, chorobnému stavu o 20 K měsíčního přídavku.’ Nešťastníče, máte pravdu, že finanční tíseň je veliká. Akcie Jižní dráhy klesají o 5 korun na kuse a já jich mám ... Ale proč bych vám to říkal, člověče. Pamatujte, že ani akcie Buštěhradské dráhy nemají dnes dobré vyhlídky bilanční a kurs litery A Buštěhradské dráhy klesá z 2 515 na 2 426 a litera B z 1 004,- na 976,-. Vy jste se tedy zbláznil se svou žádostí o zvýšení platu. Člověče, vždyť je to šílenství! Jděte jen na pražskou bursu. Na trhu je tolik hodnot, taková poptávka, ale co je vše platno. Všechny akcie vykazují strašlivé oslabení. Ani jedny nejsou pevný. Akcie Úvěrní banky, které jsem dříve sjednával za 760,-, klesly na 750,75. Co tomu říkáte, chcete ještě přídavek, starý muži? Trváte stále na svém požadavku, když není pomyšlení, že by švýcarská vláda mohla si u nás vypůjčit 2 000 000, které potřebuje do oběhu? Ano, starý muži! Měsíční výkazy o odbytu peněz nejsou příznivé, letošní bilance bude k zbláznění. Rumunsko, Turecko, Bulharsko, Řecko nemůže si vypůjčit ani troník a vy chcete, abych vám zvýšil gáži.

Španělsko a Portugalsko, Itálie nemůže nikde umístiti půjčku. Bankéřský závod Français-Frères v Lyonu utrpěl ztrátu 150 000 000 franků následkem marocké výpravy a vy zcela klidně přicházíte a spustíte: ‚Prosím, pane šéf, o zvýšení gáže o dvacet korun.’ Člověče, víte, že se mluví o fusi rosických uhelen s Bedřichovými závody, a víte, že koupě kuxů z těžířstva Marie Anny bude mít za následek snížení ročního obratu o 20 000 K? Spekulace se nedaří nikde. Kupte si akcie Podolské cementárny, starý muži, a uvidíte, jak počnete se vypínati, ale jděte s nimi na bursu! Že nepůjdete, vrtíte hlavou. Ještě že jsou pevný akcie kolínské továrny na umělá hnojiva, za které zaplatíte až 379,-, ale já je koupil za 382,-, ztrácím tedy tři koruny. Já se, věřte, nemohu na vás ani podívat, člověče. Sedíte jako dřevo. Vezmi vás čert i s akciemi cukerních společností. Když vám říkám, že nastalo i u nich oslabení a že za ně víc nedostanete než 261,50, kdybyste se i rozkrájel. Mně se neodváží nikdo je nabídnout, stejně jako akcie továrny dr. Kolbena, to vím určitě. Já bych takového člověka hnal, starý muži. Víte, že wieneberská cihlářská stavební společnost jest na

pokraji úpadku a že lublaňské losy klesly? Víte, že americký miliardář Browne se zastřelil? Víte, že se zabili finančníci Müller, Skalat, Kovner, Hübner, že se oběsili finančníci Rêche, Quinay, Mains, Bulechârd, víte, že skočili do řek, průplavů a moří finančníci Karelt, Morrisson a Commôt a bankéř Hamerles i se společníkem? Víte, že je bankrot na bankrot, uhelné doly na Aljašce že hoří a do nich skočil americký uhelný král? Víte, že ložiska síry na Uralu jsou zničena zemětřesením, víte, že Oldenburské 50tolarové losy klesly o 50 procent, že solnohradská železniční a tramvajová společnost udělá bankrot? Vy to jistě nevíte, jinak byste nechtěl na mně 20 K přídavku měsíčně ...“

Finančník Procházka zatřásl nehybně sedícím Šímou a ten spadl s ledové chladnými okončetinami se židle na zem. Nad tou finanční mizérií puklo mu srdce.