Fialový hrom

 

 

Fialový hrom byl roku 1596 na koncilu kardinálů v Římě, kterýž koncil odhlasoval, že rouhači mají být bleskem usmrceni.

Poněvadž se tedy jednalo o jeho stavovskou otázku, tu fialový hrom, jak řečeno, zčistajasna se objevil na koncilu. Když se pak vrátil nahoru, tu si stěžoval, že nějak příliš prudce vrazil mezi pány kardinály a že dva budou mít z toho pohřeb. Zmínil se též, že by rád se na ten pohřeb podíval, že bude velmi slavný.

Dlouho to trvalo, než mu svatý Petr vysvětlil, že to nevypadá hezky, když se při pohřbu stane ještě nějaké neštěstí. Takhle kdyby pochovávali nějakého tajného kacíře, to že by bylo jeho povinností do toho praštit.

Fialový hrom díval se tedy z nebe a byl nějak pyšný. Odplivl na malé hromy, kteří si pod ním hráli a dováděli. Ti malí smradi nebyli na koncilu kardinálů v Římě.

Pak ho zavolali před Pánaboha. Vrátil se odtamtud celý zdrcený. Dostal domácí vězení v trvání šesti týdnů, poněvadž práskl do kardinálů na římském koncilu. A bylo to v sezóně letních bouřek.

Darmo se vymlouval, že koncil odhlasoval, že rouhači mají bleskem býti usmrceni a že se to týkalo jeho stavovské otázky a jeho zájmu, že mu bylo do toho.

Když mluvil s fialovým hromem archanděl Gabriel, tak mu řekl: „Vy máte velkou smůlu, víte, že jste nám zabil toho nejtlustšího, který nejvíce věřícím imponoval? Byla to od vás konina.“

Od té doby dával si fialový hrom velký pozor na to, aby nevyvedl zas nějakou koninu. Nějaký svatý, kterého neznal dle jména, ale jen od vidění, jednou si lehl k němu na mrak a povídal si s ním. Vykládal mu, jak ho smažili v oleji zaživa a jak voněl.

Fialového hroma to omrzelo a řekl mu: „Odpusťte, ale mne už to nudí. Dnes ráno jsem potkal alespoň pět mučeníků a ti všichni mně vyprávěli, co s nimi dělali, než je dostali až sem. Už se nám to všem přejedlo. Napřed to bylo pěkné a nové, ale slyšet to patnáct set let bez ustání, to není žádná nebeská radost.“

„Ale dovolte,“ řekl mučeník, „komu jinému to mám vyprávět, já to ještě nikomu nepovídal, poněvadž jsem si nemohl vzpomenouti, jaký to byl olej, ale dnes jsem si vzpomněl, byl to olej konopný.“

„Dejte mně svatý pokoj,“ zlobil se fialový hrom, „kdo to má poslouchat.“

„Ale je to velmi zajímavé,“ řekl mučeník, „která noha myslíte že se mně uvařila v tom oleji dřív, pravá nebo levá?“

Fialový hrom nemohl už snést tu povídavost a sjel dolů na zem, aby se mu ztratil.

Sjel rovnou čarou a když se objevil nad střechou nějakého chrámu, už se nemohl zadržet. Prorazil střechu a udeřil do kazatelny. Chtěl se kazateli omluvit, chvíli se u něho pozdržel a když viděl, že kazatel hoří, ulekl se a utekl skrz nějakou paní do země a pak nenápadně se ztratil.

Když prchal pak zas k nebi, tu mu bylo do pláče. „Ježíšmarjá,“ řekl si, „to jsem to zas vyved. To jsem se přenáhlil, kdyby aspoň někomu tam dole napadlo, když viděl, že kazatel shořel, rozhlásit, že pro něho poslali z nebe ohnivý vůz, jako tenkrát s tím Eliášem. To jsem také vyvedl pěknou věc, ještě že to na zemi tak hezky zatušovali. Až teď,“ vzdychal, „kazatel se objeví v nebi, hned si povede stížnost, jak jsem s ním zacházel. Zas nová ostuda. Možná že už bude dříve nahoře než já.“

Obavy fialového hromu se však nesplnily. Z pekelné korespondenční kanceláře došla tato zpráva: „Právě sem přibyl jeden jezovitský kazatel. Nemohl být dosud ještě vyslechnut, neboť jest velmi překvapen.“

„Hm,“ řekl Petr, když tu zprávu uslyšel, „zas nám ubyl jeden abonent.“

Fialový hrom měl takovou radost, že to tak dobře dopadlo, že s úsměvem naslouchal po celý den vypravování jednoho dědka, který s nadšením mluvil o tom, jak z něho tahali pohani střeva. To se rozumí, že přeháněl a mluvil něco o 372 metrech.

Pak přišla zpráva z pekla, že už byl kazatel vyslechnut a že říká, že mu to udělal fialový hrom.

Krom očekávání obdržel jakous takous pochvalu. „Nestál, holomek, za to, ale dobře jste udělal,“ bylo mu řečeno při audienci, „zviklal jste sice důvěru v kněze, ale máte aspoň vyhlídku na lepší práci. Budete práskat do rouhačů.“

„V intencích římského koncilu,“ dodal fialový hrom a vydal se na zvědy.

Našel si takový pořádný mrak, ze kterého bylo dobře vidět dolů a byla tam též výborná akustika. Bylo sem slyšet každé slovo zezdola.

„Aha,“ pomyslil si fialový hrom, když chvíli naslouchal, „tady mám hned práci,“ a dívá se na situaci.

Dole leží na posteli v jedné chalupě zrzavý chlapík a vedle něho sedí nějaký muž, dle vzezření může to být buď farář, nebo kaplan.

„Macoune, hleďte se napravit, vidíte, že vás Pánbůh potrestal, teď nemůžete sebou ani hnout.“

„Mám to v kříži a na nohy taky nemůžu.“

„A přitom ještě klejete.“

„Ale aby už do toho hrom bil, copak je to nějaký život? Setsakra, tisíc hromů!“

Fialový hrom už se nezdržel a seskočil dolů na zrzavého chlapa. Práskne do chalupy, bum, padne chalupa, ale sjede dolů po něčem hladkém na posteli, chce se zadržet a chytí za ruku velebníčka. Ten se svalí a fialový hrom z leknutí utekl do chlíva a odtud do nebe a dívá se, co vyvedl. Velebníčka vynášejí a zvoní umíráčkem a Macoun chodí po světnici a říká: „Sakra, už mě to pustilo.“

Když to vyprávěl jednomu starému zkušenému světci, řekl mu tento: „To nevíte, že kdo leží v peřinách, může hromovat? To ani nevíte, že peřiny jsou špatný vodič a farář dobrý vodič?“

„Ale Macoun ještě ke všemu chodí!“

„Jakpak by nechodil, když mu udělali takovou elektrickou lázeň,“ řekl nevrle starý zkušený světec.

Fialový hrom dal se do pláče.