Dva vystrela

Dva výstřely

 

V Německu se rozlehly dva výstřely, kterými byli zavražděni soudruzi Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová. Ozvěna výstřelů se rozbila o kamenné domy Berlína a nastal okamžik strašlivého ticha ... A pak bouře, bouře, jakou dějiny neviděly.

Všichni cítíme, že ty dva výstřely musí vyvolat požár na celém světě. Neexistuje dnes jediný dělník, který by nevěděl, co má dělat a jak bojovat proti všem, kdož jsou vinni smrtí velikých vůdců německého proletariátu.

Každý dělník a rolník ví, že ty dva výstřely jsou symbolem útoku mezinárodní buržoazie na revoluční proletariát a že nelze ztrácet čas a riskovat další životy stoupenců Velké revoluce práce a že je nutno rázem skoncovat s buržoazií a vyhladit ji na celé zeměkouli. Tyto dva výstřely se staly signálem k našemu nástupu na všech frontách proletářské revoluce, signálem k nesmiřitelnému boji s kontrarevolucí v naší zemi.

Pomstíme se strašlivě veškeré buržoazii za poslední čin německých spiklenců proti světové revoluci.

Tyto dva výstřely nám řekly jasně: „Pušku do ruky! Kupředu!“