Dva stejné klíče

Humoreska

 

Znal jsem se již týden se slečnou Proškovou. Každý den objevila se přesně v pět hodin na promenádě v průvodu svého bratříčka, třináctiletého Rudolfa, čiperného terciána. Když bylo pět minut po páté, setkali jsme se prostřed promenády, pozdravili jsme se a chodili společně až do šesti hodin. V šest hodin opustili jsme promenádu a šel jsem s nimi přes most na Smíchov, kde bydleli, a tu u domu se s nimi rozloučil, optav se každý den stejně: „Kdy budu mít tu čest vás vidět, slečno?“ A každý den obdržel jsem tutéž odpověď: „Zítra v pět hodin na promenádě.“

A příští den opakovalo se totéž, co předcházející. Procházeli jsme se, hovořili, zastavovali se před krámy a v našem poměru nezměnilo se nic, kromě toho, že hovořili jsme důvěrněji a víc než dříve. -

Tak jsem se dozvěděl, že slečna Proškova jest druhý rok v Praze, rodiče její na venkově a ona že má krom Rudolfa ještě staršího bratra, úředníka, kterému vede domácnost, a že se nudí ...

Rudolfka vyslýchá, chodí se na něho ptát do gymnasia, třídní profesor jest prý hezký brunet a ona se tolik stydí, když přijde do sborovny.

Vyprávěla o rodné vsi, o rvačkách posvícenských a o všech těch pěkných věcech, kterým dohromady lidé z města říkají život venkovský.

Pravila, že její chybou jest, že každému věří, což jsem rychle zamluvil. Chtěla několikrát cosi říci, a pak se vždy dala do smíchu a mávla rukou: „Nechrne toho.“

Vykládala, že u nich také říkají „voko, vorel“, mluvila živě, s patřičnými gesty a napomínala na zpáteční cestě Rudolfka, který skotačil. Na napomínání odpovídal Rudolfek vždy trpce: „Jó, mně měkne mozek, hloupá.“

Stěžovala si na bratříčka, jakou má s ním starost a jak se s ním nazlobí, k čemuž on poznamenal, že jí jednou pukne žluč. Chválila staršího bratra, úředníka, který když přijde z úřadu, stále spí.

Rudolfek málokdy míchal se do hovoru, ale když něco pronesl, stálo to za to. Obyčejně říkal sestře: „Ty jsi ale hloupá.“

Mé napomínání nebylo nic platné, říkal: „Vy ji ještě dobře neznáte.“

Jinak byl to roztomilý hošík, který prvé dni chodil vážně vedle nás jako gardedáma, ale později před námi, za námi, někdy se nám dokonce ztratil.

Oblíbeným jeho koníčkem bylo, že dělal na promenádě „automobil“.

Tak jsme byli všichni stále k sobě důvěrnějšími a Rudolfek odvážil se jednou k poznámce, že prý mám na nose hejla.

Vyprávěl nám také různé věci, jako přišel jednou s otázkou, zdali víme, jaký rozdíl je mezi bramborem a veverkou.

„Já vám to povím,“ řekl hlasitě, až se všichni lidé ohlíželi. „Vezmete brambor a veverku a dáte je do klece. Pak tu klec vezmete a odnesete do lesa. V lese klec otevřete, a co vyběhne ven, je brambor, a co zůstane v kleci, je veverka. Rozumíte tomu?“

Bavíval nás často různými povídačkami, které slyšel ve škole, o jejichž vtipnosti nebylo žádné pochyby. Jedna z nich utkvěla mi v mysli. „Tak vám jeden pán vypravoval tohle: ‚Štěnice, ještě nic’ “

To se zalíbilo jednomu pánovi, a ten chtěl to opakovat doma a nemohl si na to vzpomenouti, tak řekl: „Šváb, moc.“

Tak jsme se pěkně bavívali. Jednoho dne, když jako obyčejně procházeli jsme se po promenádě, Rudolfek se nám ztratil. Čekali jsme každou chvíli, že objeví se za námi, dělaje „automobil“, a nepřekonatelným funěním že nám oznámí svoji přítomnost.

Objevil se však před námi s větším hochem, kterého představil: „Pan Kalous, co bydlí teď na Vinohradech,“ a odešel s ním.

„ ,Panu’ Kalousovi jest patnáct let,“ pravila slečna s úsměvem, „jest od nás z Kaliště, syn řídícího učitele. To jsou dva staří kamarádi.“

Osaměli jsme. Rudolfka nebylo zde, aby nás bavil, i musil jsem mluvit já.

Seznal jsem, že i bez Rudolfka to jde dobře. Slečna mne vyzvala, abych vyprávěl něco o svých starých známostech. „Dobrá,“ řekl jsem, „budu vám vypravovati o Růži z Hradčan.

Jest tomu několik let, co objevili jsme se se svým přítelem Karlem na mikulášském trhu v Praze, který bývá na Staroměstském náměstí. Tam bývá velmi veselo, slečno! Jakmile nastane soumrak, objeví se tam mladí lidé, kteří do sebe vráží a povykují.

Děvčátka od třinácti let do dvaceti koketují tam s mladými pány.

Zajímavou zábavou jest koupit si pozlacenou metlu a švihat slečinky, které se brání a z nichž kdysi jedna v této příjemné zábavě málem byla by mně vyrazila oko!

Nebo jinou zábavou bývá též koupit si míček na gumě a tím házet na mladé dámy, které podobnou zbraní odplácejí útočníkům, líbezně se usmívajíce.

Někdy zakročí i strážníci, když bujarý dav převrhne nějaký stánek s mikulášským zbožím.

Pro slečinky toto místo bývá nejlepším k utvoření známostí. Přicházejí sem ze škol dívčích, od měšťanských počínaje, a líbezně koketují, házejíce pestré konfety mladým pánům do očí, šlehajíce metlami a papírovými míčky vyrážejíce cigarety z úst. Roztomilé uličnictví! S přítelem Karlem zavedli jsme tenkráte nový způsob zábavy. Hladili jsme totiž děvčátka po hebkých tvářičkách! Rozmohlo se to tou měrou, že bledé mladé dámy, když prošly středem trhu, měly od samého hlazení tváře nachově zbarvené!

Ten den nálada stoupla tou měrou, že mladíci hladili po tváři i staré prodavačky v stanech, a dokonce jeden strážník pohladil na trhu mladou krámskou.

Nálada byla tak výborná, že na konci trhu již i hubičkovali za ohromného křiku děvčátka od třinácti do dvaceti let, které utíkaly rozzlobené, aby za nějakou chvíli opět se objevily v hlučícím, veselém davu.“

„Toť strašné,“ poznamenala slečna Proškova.

„Velmi roztomilé,“ řekl jsem. „Konečně mladé dámy hladily i pány, na které dosáhly, a tak se stalo, že jedna z rozveselených slečinek pohladila i mého přítele po tváři a nasypala mu tolik konfetů do obličeje, že ten neviděl a omylem pohladil nějakého vážného pána po zarostlé tváři, který potom nadával a křičel: ,To jest ale skandál, a tohle policie trpí!’

Zkrátka, ta, která mého přítele pohladila, zalíbila se nám tou měrou, že jsme se usnesli zapříst s ní známost. Když pak šla kolem, přidali jsme se k ní a nakonec nabídli se doprovodit ji domů, když jsem dal pohlavek jednomu hochovi, který udeřil ji metlou přes ucho, a když jeho kamarádi chovali se výhružně.

Bydlila na Hradčanech, tam daleko, nahoře blízko Strahovské brány.

Po cestě hovořili jsme velice vesele a šli oklikou přes hradní náměstí, kdež jsme na sebe házeli sněhové koule. Růženka trefila vždy Karla, ať do nosu, ať do klobouku, čemuž on přikládal velkou váhu, domnívaje se, že na něho bere.

Když jsme se s ní u Lorety rozešli, žádal mne na zpáteční cestě, abych byl tak laskav a příště dovolil, aby on sám ji doprovázel. Poněvadž jsem se však domníval, že mám také nároky, abych s ní mluvil, umínil jsem si, že svůj nárok prodám za čtyři litry piva, k čemuž on svolil, neb byl do ní zamilován.

Tak chodil Karel den co den na Hradčana, hodinu cesty sem, hodinu cesty tam, spokojen, že mohl s Růženkou třeba jen pět minut mluvit.

Tak to trvalo čtrnácte dní, a po čtrnácti dnech přišel ke mně rozmrzelý, že prý ho bolí nohy od toho běhání na Strahov. Poněvadž však nechtěl jen tak beze všeho zrušit svou známost, nabídl mně nové čtyři litry piva, budu-li dělat na několik dní jeho zástupce, nežli ho Růženka oželí, pak že mohu také prásknout do bot.

Dal jsem se podplatit a ještě ten večer nesl jsem Růžence na Hradčana psaní, ve kterém jí Karel psal, že musí odjet z Prahy.

Růženka, která šla pro pivo, dala se do pláče a čtvrt hodiny se mnou mluvila o Karlovi. Dal jsem si s ní na druhý den, v neděli, dostaveníčko na třetí hodinu odpolední.

Na dostaveníčku chovala se ke mně vlídně. Šli jsme na Letnou, kde procházeli jsme se až do soumraku. Vytlačil jsem Karlovu památku úplně z jejího srdce, neb přijala nabídku, že kdo bude dříve u nejbližší lavičky, ten že dá druhému hubičku ...

Dali jsme se do běhu, ale tu ona zakopla, upadla a jela tváří po písku asi pět metrů, neboť chtěla být, ubohá, dříve u lavičky než já! ...

Divím se, že neomdlela, neboť měla pošramocený nos a celou tvář. Sedřela si kůži. Jak se samo sebou rozumí, plakala. Odvedl jsem ji něžně k nejbližší pumpě a tam jsem jí opatrně omyl obličej. Bylo to smutné dostaveníčko! Radili jsme se co teď, neboť takhle nemohla se objevit na ulici. Ke všemu neštěstí doma řekla, že jde k tetičce.

A od tetičky měla se vrátit s rozbitým nosem a odřenou tvářičkou?

Bylo to hrozné! Konečně udělal jsem plán. Půjdu do města pro náplast do nejbližší lékárny a zatím ona na mne počká u nešťastné lavičky. Jiného nic nezbývalo, i vrátil jsem se za tři čtvrtě hodiny s náplastí a polepil Růžence pečlivě tvář a nos. Koupil jsem také škatulku lanolínu, kterou jsem jí vnutil s přáním, aby si s ním namazala na noc nosíček. Odvedl jsem ji k domovu a rozloučil se s ní, vyžádav si, že zítra v osm hodin, až půjde pro pivo, počkám na ni v Ztracené cestě.

Karel přijal mé vypravování se škodolibým úsměvem, prohlásiv, že jeho nohy jsou pomstěny. Pohostil mne pivem, jako by si byl tuto nehodu objednal.

Následujícího dne přišel jsem správně do Ztracené cesty.

Růženka čekala na mne s tváří obvázanou a řekla, že doma půjdou se zítra přesvědčit k tetičce ... a že ji bratr, který jest řeznickým, špehuje ...

Ta dobrá duše chtěla mne zachránit, neboť sotva to dořekla, z druhého chodníku přiběhl k nám vysoký mladík, ještě se dvěma, a než jsem se vzpamatoval, křičel na Růženku: ,Táhni domů!’

Růženka odběhla, věnujíc mi smutný pohled, a její bratr obrátil se nyní ke mně: Jak jich tady ještě jednou uvidím, tak jich zmaluju, že budou koukat, budou-li moci!’

,Vraž mu hned jednu,’ radil jeden z jeho druhů. Bratr uposlechl a mně nezbývalo nic jiného než spasit se útěkem.“

„A Růženka?“ tázala se slečna.

„Růženka poslala mně, patrně z přinucení rodičů, hrubé psaní, že jsem komediant a abych si k nim přišel pro dvacet krejcarů za lanolín a náplasť, čemuž jsem ovšem nevyhověl. Tak nemám-li neštěstí v lásce?“

Slečna Proškova dala se do smíchu a pak mnohoslibně řekla: „Nu, nevím ...“

„Kdepak jest Rudolfek?“ divil jsem se. „Však on přijde,“ pravila slečna, „ale prokristapána on má klíče od bytu ... Bratr jel dnes na komisi ... Musíme čekat na Rudolfka.

„Tak se otočíme,“ řekl jsem. Kráčeli jsme nazpět promenádou a slečna Proškova pravila: „Něco podobného jsem neslyšela. U nás jsme prováděli sice leccos, ale pravda, venkov nemůže se porovnat s městem.“

Dala se do smíchu a mávla rukou. „Proč se smějete?“ - „Ale to nestojí za řeč.“ - „Řekněte mně to, slečno!“ prosil jsem. - „Uvidíte, že to je hloupost!“ - „Ale prosím vás!“

„Tak ve vedlejší vsi, půl hodiny od nás, byl učitel, který, kdekoliv mohl, mně nadbíhal! Psal mně dokonce dvakráte denně. Byl to velmi komický člověk. Dělal neobyčejného hrdinu ze sebe a nosil stále u sebe revolver. Jednou objevil se v krajině vzteklý pes a přiběhl k nám do vsi. Pan učitel chodil tenkráte právě pod našimi okny, když na hořejší části vsi strhl se pokřik, že běží vzteklý pes. Zamilovaný učitel dal se do běhu, křiče, že běží pro patrony. Smáli jsme se tenkráte, až se nám rozbolela hlava. Totiž ono se vypravuje, že vzteklý pes vnikl za ním do školy, a tu prý pan učitel chytil zouvák a nastavil mu ho. Pes zouvák pokousal a spokojeně utekl. Pan učitel zamkl se ve třídě, a když konečně odvážil se do bytu, zpozoroval prý, že zouvák dělá svoje divy, že má vzteklinu. Skákal, tančil, a právě útočil na skříň, když pan učitel vystřelil na něho z revolveru. Zkrátka ze školy ozývala se velká střelba, a když sousedé přišli, našli pana učitele skloněného nad zouvákem, který byl rozstřílen, a na svou otázku, co se děje, dostali odpověď, že se prý cvičí ve střelbě. Tak povstala mým přičiněním pověst o zastřeleném zouváku, která způsobila, že pan učitel se mnou nechodil a mně nenadbíhal.“

„Vy se umíte, slečno, znamenitě zbavit nepříjemných nápadníků,“ řekl jsem, „ale co je s Rudolfkem, už jest sedm hodin, a on ještě se nevrátil se svým kamarádem.“

„Snad bude na nás čekat u mostu,“ pravila slečna, „poněvadž nemá na most.“

Šli jsme k novému mostu u Národního divadla, a ani tam nebylo Rudolfka.

„Snad šel až na Vinohrady.“ - „Ale vždyť má klíče od bytu, namítla slečna, „možná, že měl přece krejcar a šel přes most, mysle, že jsme šli již domů. Vždyť jsme se zapovídali hezkou dobu!“

Šli jsme přes most na Smíchov a bavili se dál. Slečna vypravovala mně, že když byla na severu u příbuzných, na stanici byl vysoký úředník, totiž dlouhý úředník, který dělal si z jedné malé slečny z města vždy úštěpky. Konečně došlo to až k soudu, poněvadž on veřejně kritizoval její nízký vzrůst.