Dušička Jaroslava Haška vypravuje

1. Jak jsem umřela

 

Když mi moje tělo zastřelili v Budějovicích pro velezradu, kterou jsme spolu spáchali v deliriu tremens, letěla jsem já, bílá dušička dobrého Jaroslava Haška, do nebíčka. Snad se pamatujete na toho roztomilého mladého člověka. Měl rád císaře pána, psal takové hlouposti a byl v obličeji růžový. Myl se v kolínské vodičce a miloval pižmo. Ale to sem nepatří. Jednou řek něco, s čím nikdo nesouhlasil. Obvinili ho z velezrady a zastřelili toho loajálního muže. Bylo by se mohlo o něm mluvit jako o oběti, ale mluvilo se jen o ochlastovi. Začíná to také s o. Proto jsem byla docela spokojena, radostně jsem se nadnášela a zpívala si „lalala, lalala“. Když už jsem . byla hodně vysoko, udělala jsem na zemi neslušný posuněk. Nic jsem tím nemyslila, jenom tak z bujnosti. Moje radost byla vznešená, ale krátká. Před branou nebeskou byla veliká fronta. Hleděla jsem se připašovat někam dopředu, abych dřív okusila radostí rajských, když mne chytila za košilku vojenská policie. Bylo to něco mezi archandělem a c. k. policajtem.

„Voni,“ řekl mi nebeský zjev, „voni infanterist, jsou na verlustlistě? Vokážou mi svoje papíry.“

Neměla jsem papíry a zavrtěla jsem se nesměle. „Poslušně hlásím,“ řekla jsem, srážejíc paty dle předpisu, „zastřelili mne před chvílí v Budějovicích. Nevěděla jsem, že si to mám dát potvrdit.“ Nebešťan podíval se na mne zachmuřeně. „Komu to povídají? Já nejsem dnešní. Stál jsem tu, když andělé pyšní porušili disciplínu. O potopě světa měl jsem službu v přijímací kanceláři. Pouštěl jsem branou povražděná neviňátka. Starověk i středověk prošel branou kolem mne. Viděl jsem Pannu orleánskou. Vo tý bych jim moh povídat historie. Otevíral jsem Napoleonovi. Myslejí, že jsem se narodil dneska? Na to jim povídám, že jsem se vůbec nenarodil. A co jich se dotejká, tak voni nejspíš ještě vůbec neumřeli.

To si to špatně vymysleli s těma Budějovicema. Myslejí, že neznám zeměpis? Dyť voni jsou z toho holubičího národa, co se pořád někde pere. To je mi taky pěknej národ. Aby tu kvůli němu našinec dělal přesčas. - A to jim řekne každej usmrkanej andělíček, že u Budějovic těmadle časama není žádná fronta. Tady není žádná ulejvárna. Kehrt euch! Zpátky k marškumpačce.“

Patřívala jsem zaživa člověku, který ctil nadevšechno vrchnost a zákony a který leda jen ve stavu naprosté opilosti mohl se dopustiti výroku velezrádného, pro nějž byl exemplárně potrestán. Zaživa neměla jsem nikdy nic s policajty. Proto i po smrti obrátila jsem se poslušně a letěla jsem zpátky do Budějovic. Na popravišti vyhledala jsem svoje mrtvé tělo a smutně spojila se s ním v c. k. infanteristu.

Infanterista byl řádný člověk. Držel se kuchyně a uváděl kuchaře v úžas svým odborným věděním. Jedl za dva. Pil za tři. Spal za čtyři. Divným řízením božím padl konečně přece na ruském frontu. Když jsem konstatovala, že je docela mrtev, sedla jsem si smutně na jeho tornistru. Byla jsem zase volna, takříkajíc rozvedena se svým tělem. Neměla jsem ale na to žádný dokument. Bylo to na smutné roztřískané pláni. V měsíčním světle blížil se člověk. Byl to kurát. Odebíral mrtvým papíry a věci. Těšila jsem se, že teď zjistí a zapíše moji smrt, ale když přišel skoro až ke mně, odplivl si a řekl: „Zatracenej život,“ a plížil se pryč. Moje tělo dívalo se kalnýma očima do nebe. Zaplakala jsem. Nikdo mi neuvěří, že jsem umřela. Netroufala jsem si objevit se takto před branou věčnosti. Vlezla jsem tedy znovu do svého infanteristy, abych vyčkala nový, vhodnější způsob smrti.

Naštěstí se moje tělo brzy nato opilo namol a zahynulo ve rvačce s opilými námořníky. Bylo to patrně někde u moře, jak lze souditi z přítomností námořníků. (Moře - mořník - námořník.)

Opustila jsem svoji mrtvolu a šla jsem hledati nějaký dokument o tom, že jsem mrtva. Postupovala jsem tentokrát systematicky a tak jsem našla o sobě nekrolog v jistém českém listě. Byl pod čarou a bylo v něm o mém těle všechno to nejhorší. Podle českého přísloví „O mrtvých nic - jen špatně“. Zaživa ryla jsem také ráda do lidí a řekla jsem o svých bližních leccos jedovatého. Zásadně ale ryla jsem jen do živých. Kritizovala jsem ostře a zesměšňovala jsem všecko, s čím se odvážili na veřejnost. Soukromého špinavého prádla jsem se nedotýkala. Nechytla jsem se toho, že pan N. N. měl milenku tam a tam. Stačilo mi, že proslovil to a to. - V posmrtné vzpomínce, kterou mi věnoval jistý můj přítel, spílali mi opilců a akrobatů života. Užili i slova šašek. „Hašek - šašek“. Tak mi nadávali na ulici dřív, než jsem začala chodit do školy, proto mne to pranic nepřekvapilo. Dívala jsem se, jestli je někde dál: „Jaroslave, h...o plave po Vltavě,“ protože tak na mne zamlada také pokřikovali, ale to v nekrologu nebylo. Bylo tam jenom, že měl šašek Hašek tlusté dětské ruce. Honem jsem se podívala, stojí-li tam také, že měl za nehty špínu a kdy si naposled myl nohy, ale onen historický fakt taktéž nebyl zaznamenán.

O půlnoci vklouzla jsem do komůrky spisovatele toho hanopisu. Ležel s botami v posteli a chrápal, jako když dříví tipe. Měla jsem chuť dát mu jednu, až by mu v zlolajných stech (méně jemná dušička užila by zde termínu „v utrhačné hubě“) nezbyl, ani jeden zub.

Protože jsem ale byla mrtvá, s nekrologem v kapse, a moje tělo s zpřeráženýma tučnýma rukama leželo ve Vladivostoku, tak se příteli nic nestalo. S fejetonem za rubášem letěla jsem zase k nebíčku. Nebyla už taková fronta. Před branou mluvilo se takřka jen rusky. Vzpomněla jsem si na starého Váňu, jak nosil škotkou čepičku a říkával: „Učte se ruštině“.

Dušička vedle mne se zeptala: „Otkuda ty?“ - „Iz Vladivostoka.“ - „Ty bolševik ili dobrovolec?“ - „Ja bolševik i dobrovolec, kak těbě nraviťsja,“ odpověděla jsem diplomaticky, neboť jsem kdysi studovala konzulární akademii. „I što slučilos s toboju? Črezvyčajka?“

Vytáhla jsem opatrně svůj nekrolog a podala jsem jej se zdvořilým úsměvem tazateli. „Čitajtě.“

Dušička přečetl, zavrtěl hlavou a vytáhl z kapsy balíček chleba v promaštěném novinovém papíře. Podržel mi papír před očima a zasmál se příšerně: „Tak to jsme teda krajané. Já jsem Koudelka z Vršovic. Bydlil jsem naproti Baurům. Přečtou si tohle.“

Podívala jsem se nesměle na balíček. Byl to malý balíček, asi takový, jako mi dávala maminka s sebou do školy a manželka do redakce. Voněl tabákem a sádlem. Ten chlapík se pojistil na poslední cestu. Moje oči utkvěly na lokálce „Pověst o domnělé smrti Jaroslava Haška“. Tam se pravilo, že Jaroslav Hašek se možná sice opil, ale že rozhodně to ještě nebylo naposled. Moje smrt byla dementována. Kolena se mi lítostí rozklepala jako Raisovým hrdinům brada. A už jsem uháněla rovnou do Vladivostoku. Ještě jsem zaslechla, jak dušička z Vršovic povídá: „Fuj, a takovej si vedle člověka stoupne. To musí bejt pěknej kujón, furt je v novinách.“

Celá schlíplá skrčila jsem se ke svému tělu. Vonělo už nelibě. Podívala jsem se smutně na své vysoké čelo a pěkný nos a bylo mi moc líto, že v nekrologu psali jen o mojí ruce.

Slzy mi vhrkly do očí a musila jsem se vysmrkat do rubáše. Bylo mi tolik do pláče, že mi nepřejou, že mne opilého rozsekali námořníci. Pravila jsem: „Himmlhergot, každý má po smrti pokoj, jen já ne! A byl to takový hodný pán, ten pan Hašek. Tak jsme si spolu rozuměli a pěkně si žili.“

Když jsem si dost postěžovala, vzala jsem své třikrát mrtvé tělo na záda a vykročila jsem s ním do světa. Na prvním rohu padl mi do oka zatykač. Když jsem ho přečetla, pochopila jsem, že jde o mne a o to, co nesu na zádech. Složila jsem tedy své ostatky pod zatykač, sedla si naproti pod hrušku a čekala, až mne někdo definitivně odpraví. Brzy pak zastřelili a oběsili mne pro velezradu. Tentokrát jsem na to ale dostala certifikát (česko-německý, ne už německo-český) a byla jsem konečně vpuštěna do brány věčnosti.

V bráně se mne vyptávali na nacionále.

„Číms byla?“

Zarděla jsem se, sklonila jsem hlavu a řekla jsem: „V 35 letech měla jsem za sebou 18 let pilné, plodné práce. Do roku 1914 zaplavovala jsem svými satirami, humoreskami a povídkami všechny české časopisy. Měla jsem velký kruh čtenářstva. Vyplňovala jsem celá čísla humoristických časopisů tím způsobem, že jsem užívala nejrůznějších pseudonymů. Ale moji čtenáři mne v tom většinou poznali. Myslila jsem si tedy naivně, že jsem spisovatelem.“ „Nedělaj tedy dlouhé výklady. Čím byli doopravdy?“ Zarazila jsem se. Nahmátla jsem v kapse nekrolog a vyhrkla jsem zmateně: „S odpuštěním, opilcem s baculatýma rukama.“

„A vodkud jsou?“

„Mydlovary, okres Hluboká“- - - -

„Narodili se?“ - „1883“.

A pak se za mnou zavřelo moře věčnosti.