Druhá a třetí hlavní výhra

Poučná humoreska

 

Byl úplným sirotkem tento devítiletý hošík, kterého jeho strýc potěšil ponejprv tím za jeho života, že vzal ho s sebou na jakousi slavnost, která se konala v zahradě.

Malý Frantík se díval na pestrý rej. Byl zcela spokojen a ve své spokojenosti vesele díval se kolem sebe na spoustu lidí, promenujících se pod stromy, na nichž svítily pestře malované lampióny.

Naslouchal hudbě, sedě se svým strýcem u stolu, a polykal hltavě cukroví, které mu tento koupil.

Frantíkův strýc byl také dojat. Neúčinkoval na něho ten pestrý rej a povyk obecenstva na této slavnosti, ani nedojala ho hudba, hudba ryčná, která mimovolně stahovala všem svaly nohou ke skoku, nikoliv, byl dojat pivem, které vypil, a to bylo také příčinou, že Frantíkovi koupil cukroví.

Seděl tak pod stromy, popíjeje jednu sklenici za druhou. Čím více pil, tím se měl Frantík lépe. „Jest přece synem jeho vlastního bratra, a nebožtík byl hodný člověk. Jak jest to strašné, když takové dítě ztratí otce i matku. Ale Frantík má strýce, jeho. Ten mu nedá zahynout, a že ho někdy bije, Františku, odpusť, ale uvaž, že je to jen k tvému dobrému. Však i tvého strýce z mládí otec brával přes koleno a švihal přes kalhoty a ne metličkou jako tebe, rákoskou, hochu! Nu, ale všechno se ti vynahradí, Františku.“

Přerušil na chvíli tento tlumený hovor, neboť blížila se ke stolu prodavačka cukroví.

„Jen si, Františku, vyber,“ vybízel hocha, „tohle čokoládové a tohle mandlové, nu jen si vezmi, ať se máš dobře. Tak! A teď ještě kousek toho s krémem, vyber si sám pěkný kousek a jez, hochu, vždyť jsi dnes s vlastním strýcem na slavnosti.“

Jeho pohnutí stoupalo každou vypitou sklenicí. „Ba, hochu,“ mluvil, když prodavačka cukroví odešla, „pamatuj si, že takového strýce máš jen jednoho. A proto mne netrap. Nikdy, rozumíš? Pak bys mne utrápil a já bych umřel. Ba, slavnosti takové, jako tahle, nebývaly za mých mladých let. Věř mně, že ne. No, na mou duši, Františku, dívej se mně do očí, tak, věř mně, že nebyly jindá, ba nebyly, ale kdepak. Počkej, zde jde s hračkami, už jsi, hochu, veliký, já ti koupím radši stavebnice. Nechceš stavebnice? Nu, víš, budeš si stavět, ale to ti povídám, Františku, musíš být hodný a poslušný.“

Frantík stal se majitelem dřevěné stavebnice, a strýc mluvil dál: „Teď se hezky napij, pivo ti neuškodí, to jsi divný patron, nu, jsi ještě mladý. Vida! Kdo by to byl řekl, že tvůj strýc tě bude musit živit, ale nic si z toho nedělej, dej mně pusu, hochu, však jsme byli s nebožtíkem rodní bratři. Baže jsme byli. Copak nám to nesou?“

Tuto poslední větu pravil ke dvěma hezounkým slečnám v národním kroji, které přišly ke stolu s nějakými lístky.

„To jsou losy tomboly, pořádané k dobročinnému účelu,“ vykládala jedna, „jsou tři hlavní výhry, první výhra je šperk, a sice náušnice zlaté, druhá výhra jsou hodinky pro pány, a třetí hlavní výhra záclony do tří pokojů, ostatní jsou různé předměty. Každý los musí vyhrát. V šest hodin jest slosování. Kupte zde pro synáčka ...“

„Jsem jeho strýcem,“ hrdě prohlásil tento, „udělal jsem mu radost a vzal ho s sebou, nemá už otce ani matky. Copak stojí jeden? Jen třicet krejcarů? Tak dva!“

„Tu máš, Františku,“ dával mu losy, „ať taky jednou sázíš.“

„Vidíš,“ vykládal rozradostnělému hochovi, „vidíš, jakého máš strýce, ten se o tebe stará, a až jednou budeš pánem (budeš mít hůlku a cylindr), tak ať nezapomeneš na svého strýčka. Snad ho neodkopneš od dveří a od prahu, jako to udělal jeden učedník svému mistrovi, když byl mistrem a ten chudákem. Pak tě dám ze školy na řemeslo, to se budeš mít dobře, budeš u mne, hochu, važ si toho, budeš moudrý a rozumný v pozdějších letech. Dej mně ještě jednu pusu! Tak, Františku, vidím, že máš zlaté srdce. Zazpívej mně, co jste posledně se učili ve škole zpívat.“

„Letěla holubička?“

„Ano, Letěla holubička.“

Pěkná podívaná naskytla se lidem, kteří se kolem stavěli. František zpíval „Letěla holubička, letěla z vysoka“ svým dětským hláskem, a vedle jeho strýc doprovázel ho basem, rozháněje se rukou, napodobuje tak, jak v písni střelil ji do boku střelec.

Rozveselený František zpíval a napodobil posuňky svého strýce, rozháněje se malou ručkou.

Dozpívali, a strýc pohladil Frantíka po hlavě. „Držel jsi se dobře, hochu. Ukaž, jaké máš číslo losu. 125 a 213. Dáme si ještě jednu a pak půjdeme se podívat na slosování. - Ba, to máš radost. - Vidíš, koupím ti ještě cukroví, ať vypravuješ všude, žes byl se strýcem na slavnosti a že jsi se měl dobře!“

*

Přiblížila se doba slosování. Zástupem lidu prodíral se strýc s Frantíkem, křiče: „Toť také sirotek, ať vidí, jak sirotek tahá čísla.“

Frantík v té chvíli nevěděl, co se s ním děje. Kolem to hlomozilo, křičelo, pískalo, všechen slavnostní ruch soustředil se zde. Byli zde lidé, kteří si losy nekoupili, ale ti hlomozili stejně jako nedočkaví majitelé losů.

Mezi nejnedočkavější patřil Frantík. On doma stále od tety a od strýce hubovaný, každý den otloukaný, kterému při každém soustu chleba bylo dáno najevo, že vlastně jest odkázán na jejich dobrotu, byl dnes hoštěn strýcem, a dokonce byl majitelem dvou losů. Hlava se mu točila, srdce klepalo silně, mladá prsa dmula, žaludek mu cosi svíralo. Okamžik k tahu! Hle, již taženy koule.

„První výhra,“ hlásil silný hlas od pódia, „patří číslu 347.“

Šťastný člověk, majitel čísla 347, hnal se ke stolu.

„Druhá výhra hlavní,“ vykřikl silně pán u pódia, „náleží číslu 125!“

Frantík nevěděl, co se s ním děje. Bledý, ukázal los svému strýci. Ano, tam stálo číslo 125.

Vrhli se kupředu. Jejich jest hlavní druhá výhra. „Zde,“ křičeli oba, „zde, tady, tady.“

„A třetí hlavní výhra náleží,“ hlásal pán, „číslu 213...“

František podíval se na druhý los, zbledl a vykřikl svým tenkým hlasem: „Taky, taky, zde, zde.“ Ano, tam stálo číslo 213.

František se na nic nepamatoval. Cítil jen, že zástup ho tlačí k pódiu, on měl dva losy v ruce, držel dobře ty papírky, tam uviděl hodinky na stole, druhou hlavní výhru, jeho výhru!

Pak mu na pódiu u dlouhého stolu vzali papírky, vousatý pán vyzdvihl Františka do výšky, a ukazuje ho obecenstvu, křičel: „Ten vyhrál druhou a třetí hlavní výhru.“

A obecenstvo dole s jeho strýcem v čele dívalo se na jeho mladou tvář, z které v tom okamžiku dívaly se oči idiota.

Zblbnul náhlým štěstím. Když ho pán postavil na zem, hleděly ty oči stále vypouleně kolem sebe, a když se Františka ptali, jak se jmenuje, neodpovídal.

Jen jeho vypoulené oči dívaly se bezvýznamně z jednoho pána výboru na druhého ...

*

A naučení z toho? Strýcové, pěstouni sirotků po svých sourozencích, nechť jim o slavnostech nekupují žádných losů.