Drahý příteli !

 

 

Dnes sešli jsme se, bychom tiše

slavili jeden velký den

a prožili zde v intimitě

pohádku krásnou jako sen . . .

 ---------

Buď dlouho zdráv, buď dlouho zdráv!

 ---------

Padesát osm let! Co vše jsi prožil v světě!

Ve věku šesti let jsi hradu požár zřel,

a shořel hrad a celé město vzplálo,

jen ty jsi přitom ucelel . . .

 ---------

Buď dlouho zdráv, buď dlouho zdráv!

 ---------

A nabyv přitom zkušenosti velké,

jak požár třeba uhasit,

po dlouhých létech postavil ses v čelo

všech nadhasičských kapacit . . .

---------

Buď dlouho zdráv, buď dlouho zdráv!

---------

Tys v Trčkův likér duch rytířský vložil,

pohádku pitek starých dob,

po něm jsi často údy svoje složil

a sladce spal jsi jako snop . . .

---------

Buď dlouho zdráv, buď dlouho zdráv!

---------

Tak obětí ses vynálezu svého,

jak vždy hrdina, ty stal,

když vynašel jsi likér Trčkův

a jakost jeho prozkoumal . . .

--------- 

Buď dlouho zdráv, buď dlouho zdráv!

--------- 

 Dlouho buď zdráv, dlouho buď zdráv!

 ---------

A nakonec ti přání nesem vřelé,

pod vedením nechť slavným tvým

tvá stříká stříkačka jak navzdory všemu,

čímž oslavný již končím rým.

 ---------

Dlouho buď zdráv, dlouho buď zdráv!  

Bondymu v Lipnici na podzim roku 1921.

 

Bondy byl obchodník s lihovinami v Lipnici nad Sázavou.