Dotazy a odpovědi

 

 

Ačkoliv na konci svého článku Jak se máme chovati doma, na ulici, v úřadech, v obchodech, na aeroplánu, v divadle a na fotbalových zápasech jsem se omluvil, že sám vím, že ty rady a pokyny nejsou úplné, dostal jsem množství dopisů, ve kterých jsem tázán na nejrozmanitější věci. Poněvadž jsem přesvědčen, že odpovědi ty jsou cenné nejen pro tazatele, nýbrž pro celou veřejnost, uveřejňuji dotazy i odpovědi k nim. Některé dotazy jsou velmi dlouhé. Podávám z nich jen výtažek. Celkem jsem přišel k přesvědčení, že si lidé myslí, že vím všechno.

1. Bývám často ve společnosti, kde se nudím. Co mám a takovém případě dělat? Dále bych prosil, aby mně bylo sděleno, smím-li si ve společnosti hrát párátkem o ústech, kousat si nehty, strkat ruce za vestu, rýt si sirkou v uších, nosit ruce v kapsách, točit holí nebo deštníkem, houpat se na židli nebo klátit nohama.

ODPOVĚĎ: Dělejte to všechno, nač se tážete a uvidíte, že se přestanete nudit. Upozorňuji jedině na to, že je neslušností kousat cizí nehty a strkat ruce za cizí vestu. Točíte-li holí nebo deštníkem a vypíchnete-li přitom někomu oko, jest Vaší povinností jíti neprodleně k telefonu a zavolat vůz ochranné stanice. Máte-li od Všeobecné nemocnice blíže ke svému bytu, jedete s sebou. V opačném případě jděte pěšky, neboť vaše přítomnost raněného zbytečně rozčiluje. Jestliže při točení holí nebo deštníkem rozbijete okno, hleďte co nejrychleji zmizet, abyste se nesetkali s majitelem rozbitého okna a neuvedli ho ještě do větších nesnází, v případě, že jste se učil boxovat u Hojera.

2. Před čtrnácti dny vylil jsem omylem v kavárně, vyřizuje svou korespondenci, lahvičku inkoustu jedné dámě na šaty. Prosím o radu, mohu-li po čtrnácti dnech opět navštěvovat kavárnu?

(ODPOVĚĎ: na toto jsem ještě nenapsal a nevím vůbec, jestli mu odpovím. Je to patrně nějaký zbabělec, který kvůli takové maličkosti nejde čtrnáct dní do kavárny. Může být také, že je to jenom výmluva a že je v té kavárně dlužen. Tak proč to neřekne přímo, abych to mohl za něho zaplatit.)

3. Jak dlouho se nosí smutek po otci, je-li vhodné dát do babiččina pokoje kobercový přehoz na otoman a hodí-li se ke skopové kýtě tuřín?

(Tomu člověku ze zásady neodpovím, poněvadž je surovec. Vezměte si prosím kombinaci toho sirotka: Nebožtík otec, koberec, skopová kýta a tuřín. Že se nestydí!)

4. jak dalece ručí hlava rodiny za dluhy příslušníků domácnosti?

(Toho mladého muže znám. Prohrál se mnou větší obnos peněz v kartách a padělal směnku na svého otce. Odpovím mu ústně a nikoliv zde. Uveřejňuji otázku, aby se vidělo, ca dnes mladé muže zajímá. Je to však degenerace, poněvadž my v jeho věku, dlužíce se na svého otce, prostudovali jsme občanský zákoník paragraf 139 a 141, kde stojí psáno, že otec má děti v manželství zrozené vychovávati, slušnou výživu jim dávati a vyučováním v náboženství a užitečných vědomostech základ k budoucímu štěstí položiti. My jsme oba ty paragrafy obcházeli a nikoho se neptali, poněvadž jsme věděli, že občanský zákoník nakládá se syny, dlužícími se na svého otce, velice macešsky a že tam schází dodatek „a za své děti dluhy platiti“.)

5. Jak se máme chovati ke svým věřitelům?

ODPOVĚĎ: Velice slušně a s jemným taktem. Přijmout věřitele v každou hodinu denní i noční, nikdy se před ním nezapírat a nedat tak příležitost humoristickým listům k hloupým a otřepaným vtipům. Váš věřitel musí být vámi vyhledáván a nikoliv aby on vás hledal. Je-li předplacen v divadle, hleďte se též předplatit tak, abyste seděli vedle sebe. Navštěvujte ty restaurace a kavárny, kam on chodí. Hrajte s ním biliár, šachy, tenis, preferans. Vyžádej si od svých věřitelů kopie dlužních úpisů, očísluj je dle měsíců, svaž je abecedně v balíček a koncem roku s gratulací k Novému roku rozesílej svým věřitelům výtah obnosů, které jim dluhuješ. Pětadvacetileté jubileum nějakého dlužného obnosu se slaví jako stříbrná svatba v úzkém kruhu rodinném. Přítomnost věřitele jest nutná. Posaď ho na první místo u stolu a věnuj mu největší pozornost. Nepřípustné je dělat ve společnosti vtipy na své věřitele.

6. Mohl byste mi dát nějaké pokyny týkající se výchovy dospívajících dcer?

ODPOVĚĎ: Domácí výchova měla by býti v každé rodině pravidlem a zejména matky a otcové mají se snažit otevříti svá srdce dospívající dceři. Otec musí být před dospívající dcerou sdílný a nesmí se před ní stydět vypravovat anekdoty, které slyšel v hospodě. Má-li milenku, je jeho povinností seznámit svou dceru s ní, aby ta nebyla překvapena, slyší-li o tom poměru od cizích lidí. Otec se řídí příslovím „Co se doma uvaří, to se doma sní.“ Podobně i matka musí své dceři vyprávět o svých milencích, seznamovat své milence s dcerou, aby té nebylo nic tajného a dcera, až se vdá, aby se mohla lehce vpravit do podobného poměru. Nejintimnější a vpravdě srdečný poměr mezi dcerou a matkou vyvine se, čtou-li spolu Povídky do koupele od Catulla Mendése.

7. jak vysušiti promočenou obuv?

ODPOVĚĎ: Promočená obuv se nejlépe vysuší rozpálenými třešňovými peckami, které však leckdo zapomene nastřádat, takže v zimě, když u nás není třešní, nutno si vyzvednout u prezídia policejního ředitelství pas do Itálie a po odbytových formalitách na italském velvyslanectví použít mezinárodního rychlíku Praha - Řím. Promočenou obuv možno vézti s sebou a vysušit ji rozpálenými třešňovými peckami přímo na místě. Doporučuje se učinit si při zájezdu do Itálie zásoby třešňových pecek.

8. Jak žíti při skromných příjmech dle svých prostředků?

ODPOVĚĎ: Není to tak nesnadná věc zbavit se finanční tísně, jsme-li obratnými. Můžeme i při sebemenších příjmech ukládat si jich větší část, kupujeme-li na dluh. Zkuste po celý půlrok všude se dlužit i kupovat na dluh a uvidíte, že vrátí se vám vnitřní síla sebevědomí. Uspoříme velice mnoho při takové manipulaci a váš charakter se znamenitě zlepší. Stanete se tvrdými v životním zápase. Hleďte vždy utrácet nad rozpočet; nikdy nepřizpůsobujte své příjmy svým potřebám. Ostřílíte se tak v úporném boji o život. Dluhy dělejte s velkým rozmachem. Nikdy si nevypůjčujte deset korun, kde si můžete vypůjčit tisíc korun. I v tomto ohledu musíte být džentlmeny. Vypůjčovat si po jedné koruně zavání hnilobou a rozkladem. Při vypůjčování se nesmí šetřit. Jděte na ty, které jste si vyhledal, aby vám půjčili, s hrdým čelem. Buďte neúprosnými, tvrdými. Neodstupujte! Nedejte se vyhodit!

9. Máme-li být zdvořilými při jízdě vlakem?

ODPOVĚĎ: O tom nemůže být pochybností. Jemný mrav nám velí, že jsme povinni k svým spolucestujícím ohledy. Není-li vám vhod, že je otevřeno okno ve voze, nesmíte poručit: „Pane, zavřete to okno!“, nýbrž neptejte se nikoho a zavřete je sami, neboť musíte být ve vlaku taktními. Dojde-li k hádce, varujte se vyhazovat někoho oknem z jedoucího vlaku, neboť nesmíte zapomenout, že všude ve vagónech nalézá se poplašný aparát a vlak se zbytečně opozdí. Nesmíte se cítit pánem za své peníze, ale společníkem jízdy, což dáte najevo svou neústupností, abyste si vymohli respekt před ostatními. Jinak by si s vámi dělali vaši spolucestující, co by se jim líbilo. Vždy v životě imponuje muž sebevědomý, otevřený a upřímný, který přepere všechny své spolucestující.

10. Jak dlouho nosí smutek třináctiletá po patnáctiletém bratrovi?

ODPOVĚĎ: Nosí tři měsíce plný a pět měsíců polosmutek. 17letá sestra po 21letém bratrovi v témž poměru 13:17 a 15:21. Vyšším stářím doba trvání smutku a polosmutku stoupá. Tak stodvacetiletá sestra nosí smutek po stopadesátiletém bratrovi: 30 let plný a 60 let polosmutek.

11. Měl jsem dobrého přítele, s kterým jsem se kvůli maličkosti smrtelně pohádal. Rád bych se s ním smířil.

ODPOVĚĎ: Upozorňuji vás na krásný zvyk Polynésů, lidožroutů na ostrovech Blažených v Tichém oceáně. Smiřují-li se tam dva lidožrouti, sežerou třetího, kterého zabijí na oslavu smiřování. U nás by se ovšem taková věc dostala před porotu a proto vám radím k největší opatrnosti.

12. Nevím si nikdy rady, jak bych se ve společnosti zachoval při pojídání chřestu.

ODPOVĚĎ: Těch, kdo umí chřest slušně požívat, jest velice málo. Dva tři v celé republice, poněvadž všichni se snaží při pojídání chřestu manipulovat vidličkou a nožem, přičemž jim obyčejně chřest vyklouzne, zlomí se a upadne na zem. V takovém případě chřest, který s podlahy zvedneme, neklademe nazpět do mísy pro celou společnost, ale dáme na svůj talíř. Vystříhejme se vždy zacházet špatně a neohrabaně s vidličkou a nožem. Jistější je jíst chřest rukama. Vybírat chřest z mísy zámečnickými kleštěmi jest nepřípustné, rovněž nabírat přímo z mísy rukou. Loudit na svých sousedech, aby vám nechali kousek, můžete jen v tom případě, jestli se obáváte, že se nenajíte nebo že na vás nezbude.

13. Mnoho chodím a trhám mnoho punčoch, co mám dělat?

(Poradit mu, aby nosil paty z kamzičí kůže, mohl by se urazit a vztahovat to na sebe. Aby nechodil a zůstal doma, také se mně nezdá vhodné, poněvadž nevím, čím ten pán je. Aby chodil bos? Jezdil automobilem? Dal se nosit? Nejlépe bude vypsat v této otázce plebiscit.)

14. Jak se mám chovat, abych byl milým hostem?

ODPOVĚĎ: Umění býti hostem jest tak staré jako pořekadlo Host do domu, bůh do domu. Dle toho pořekadla máme jednat a myslit si, že jsme skutečně tím bohem, který si může všechno dovolit. Musíme jemně upozorňovat, co rádi jíme a pijeme a předloží-li nám malý kousek vepřové pečeně, musíme poznamenat, že doma sníme dvě kila najednou. Dají-li nám sklenku likéru, musíme jim vysvětlit, že doma vypijeme celou láhev jen tak po obědě. Musíme si vůbec počínati jako doma, abychom přesvědčili své hostitele, že se nám u nich líbí a že nám nic neschází, třebas bychom přitom převrátili celý pořádek domu naruby. Čím více máme mimořádných požadavků a libůstek, tím více stoupá naše vážnost u našich hostitelů. Musíme býti plni nároků a musíme jim dáti najevo, že jest pro ně velkou ctí, když jsme je poctili svou návštěvou. Nesnažíme se však, abychom my přivykli hostiteli, ale hostitel musí přivyknout nám. V opačném případě, dáme-li najevo sebemenší kolísání nebo odchylku od tohoto programu, jsme ztraceni. Jdouce na návštěvu, musíme být přesvědčeni předem, že naši hostitelé jsou lidé falešní, kteří se nás budou chtít zbavit. A na nás jest, abychom čestně obstáli v tom zápase. Hostitelův dům nemá být pro nás svatým, to je již ústup na celé čáře. Hází-li nám hostitel klacky pod nohy, oplácíme mu dvojnásobně, aby se učil jemnému mravu, který praví, že host není zde kvůli hostiteli, ale že ten je zde kvůli hostovi. Jestli po několikadenním pobytu nalezneme na svém nočním stolku jízdní řád s podtržením, kdy odjíždí vlak do Prahy, je to příznakem nízkého smýšlení hostitele. V takovém případě děláme, jako bychom o ničem nevěděli a jízdní řád strčíme do kapsy. Může se nám hodit jindy. S podlým hostitelem nejednáme v rukavičkách.

15. Co mám dělat, abych miloval pomalá smrákání tichých navečerů?

ODPOVĚĎ: Zaopatřte si do své komnaty bledý soumrak s rozesněnými polostíny a barvami. Nelitujte peněz na inzerát. Od květinářského závodu kupte si černé růže, které opadávají, poněvadž je dostanete laciněji. Černé růže postavte do vázy na stůl a foukejte do nich, aby opadávaly s tichým šelestem a tesknoucí vůní. Vypijete láhev rumu nebo borovičky a upadnete ve snění... Rum rozšlehne rozlet vašich snů a touh za novými krásami. Pomalé smrákání tichých navečerů přijde vám na 60-80 korun.

Neodpovídám na tyto dotazy:

Činí-li vláda přípravy k oslavě padesátého výročí úřednického ministerstva?

Lze-li využitkovat utržené ohony ještěrek?

Uhořely mně dvě děti, kterému úřadu to mám oznámit?

Podporuje stát stavbu rodinných domů? Kam s dcerou po prázdninách?

Našel jsem 2000 K. Mám je vrátit, či si je nechat? Nikdo mne neviděl.

Vyciťuji, že v odpovědích jsem nevyčerpal úplně látku, na kterou jsem byl tázán. Prosím, aby čtenáři sami si doplnili, co schází.